Какво представлява духовното защитно песнопение Шри Гурудев Дата?

Защитнoтo песнопение Шри Гурудев Дата представлява името на Бог Дата, един аспект на Бога. Една от Неговите функции в Универсума е облекчаване на дистреса причинен поради фините тела на предците. Бог осъществява Неговата мисия в Универсума чрез трите главни принципи т.е Сътворение, Поддържане и Унищожение. Бог Дата получава своята способност чрез комбинация от тези три главни принципи на Бога т.е. Сътворение 10%, Поддържане 80% и Унищожение 10%. Неговата проявена божествена енергия е 10%, докато 90% от Неговата божествена енергия е непроявена.

Концепцията, че нашите починали предци могат да причинят проблеми в живота ни е много чужда за нас. Въпреки това хора от различни култури и религии са имали огромно подобрение в живота си, чрез повторение на святото Име на на Бог Дата или “Шри Гурудев Дата”. (кликнете тук за да чуете аудио запис на песнонието).