BG-yoga

За да разберете по-добре тази статия ви предлагаме да се запознаете със следващите статии –

  • От какво са съставени хората?
  • Сатва, Раджа и Тама – Трите неосезаеми основни компоненти на сътворението

1. Класове по йога и духовно израстване – въведение

Участието на йога упражнения е станало доста популярно по целия свят. Много класове по йога се ограничават до йога пози (асани) и дихателни упражнения, разработени от древните йоги за регулиране на жизнените енергии в тялото (пранаяма).  От гледна точка на духовното израстване, какви са ползите от посещаването на йога упражнения, които са фокусирани само върху йога асани  и пранаяма?

2. Йогийски асани и пранаяма пречистиват физическото и виталното тяло

Духовно изследване, предприето от SSRF разкри, че ако човек практикува йога асани и пранаяма, може да срещне някои ограничения от гледна точка на духовното израстване.

Следната таблица показва средното духовно пречистване, което се случва в различните тела на нашето съществуване след предприемане на йогийски асани и пранаяма.

Пречистване*на различни тела постигнато с Йогийски асани (йогасанас) и Пранаяма

Йогийски асани (йогасанас) Пранаяма
Различни тела (Макс. възможност за пречистване) Максимално възможно пречистване Необходими години Максимално възможно пречистване Необходими години

Физическото тяло (20%)

20%

10

20%

6

Виталното тяло (30%)

7%

10

30%

8

Менталното тяло (100%)

5%

10

10%

8

Каузалното тяло
(100%) (Интелекта)

2%

10

2%

8

Супракаузалното тяло
(100%) (Финото его)

1%

10

1%

8

*Чрез пречистване имаме предвид увеличение на сатва компонента в това конкретно тяло.

От тази таблица можете да видите, че ползата от йогийските асани и пранаяма се ограничава главно до физическото тяло и виталното тяло (прана-деха), съответно, това увеличава Сатва компонента в тях. Например от йогийски асани физическото тяло ще бъде духовно пречистено до 20% чрез увеличението на сатва компонента в него, но това ще отнеме средно 10 години.

3. По-фини форми на духовна практика са необходими за бързо духовно израстване

Увеличаването на Сатва компонента в по-фините тела като ума, интелекта и неосезаемото егото ще изисква по-фин тип на духовна практика. Освен това пречистването постигнато във физическото и виталното тяло от йогийски асани и пранаяма може да се случи също чрез следване на други пътища на духовна практика.

4. Йогийски асани и пранаяма не може да предотвратят ефекта на съдбата

Важно е да се добави, че не съществува връзка между пречистване на тялото и съдбата която трябва да бъде преживяна. Например, ако на един човек му е предопределено да преживее инцидент, или да развие някое мускулно заболяване като дегенеративна миопатия, чрез правенето на йогийски асани няма да го предотврати. Пречистване на организма обаче увеличава поносимостта на организма да се изправи пред съдбата си.

5. Духовна чистота, необходима за постигане Рая след смъртта

Една от целите на духовното израстване е да се постигне по-високо ниво на съществуване като Рая (Сварга), Махалок, Джаналок, Таполок или Сатялок след смъртта. Дори за постигнето на фин регион като Рая, което е най-ниското сред посочените по-горе положителни региони в нечии живот след смъртта, всеки от различните тела на нашето съществуване, посочени в таблицата по-горе трябва да бъде най-малко 50% чисто. Обърнете се към статията – Къде отиваме след смъртта.

6. Обобщение

  • Йогийски асани пранаяма са много полезни в светския живот, за да се направи физическото тяло и виталното тяло здрави. Със здраво тяло човек е в по-добро състояние да предприеме духовна практика като сатсева или услуга към Абсолютната Истина.
  • Ако йогийските асани и пранаяма са допълнени с други форми на духовна практика за пречистване на менталното тяло и другите тела, тогава човек може да постигне бърз духовен напредък в живота си. По този начин човек може да постигне напредък в постигането на целта на живота си, която е да се слее с Бог.