LỢI ÍCH CỦA CẦU NGUYỆN

 • Nâng cao thực hành tâm linh: Cầu nguyện tác động vào thực hành tâm linh của chúng ta ở ba tầng, hành động, suy nghĩ, thái độ:
  • Hành động: Nếu cầu nguyện cho lợi ích tâm linh trước những hành động, cùng với cảm xúc thiêng liêng, thì sẽ có ít sai sót xảy ra hơn.  Bằng việc cầu nguyện, nhiều hành động trong rèn luyện tâm linh của mọi người (ví dụ tụng kinh, liên kết với Chân Lý (satsang), phục vụ truyền bá Chân Lý (satsēvā), vân vân) xảy ra như ý của Chúa Trời hay la Giáo Trưởng (Guru) (Đường lối dẫn dắt của Chúa Trời).
  • Suy nghĩ: Chừng nào tâm trí còn hoạt động, suy nghĩ còn tiếp diễn. Hòa tan của tâm trí sẽ bị cản trở bởi suy nghĩ. Và suy nghĩ không cần thiết sẽ lãng phí năng lượng. Cầu nguyện là công cụ vô cùng hữu ích để ngăn trở sự mất mát này. Cầu nguyện giảm bớt âu lo và tăng thêm sự sâu lắng.
  • Thái độ: Một lời cầu nguyện được thực hiện với cảm xúc tâm linh sẽ bắt đầu quá trình suy ngẫm ở trong người tìm kiếm, và điều này sẽ hỗ trợ những suy nghĩ hướng nội của anh ta.
 • Tăng cường công hiệu của việc tụng niệm Tên Của Chúa Trời: Một người tìm kiếm tụng niệm Tên Của Chúa Trời với mục đích muốn tìm thấy Chúa Trời. Chỉ khi đi kèm với một động lực mãnh liệt muốn tìm thấy Chúa Trời cùng với cảm xúc tâm linh, thì việc tụng niệm Tên Của Chúa Trời mới thực sự có hiệu quả. Một vị Thánh rất mải mê trong tụng niệm Tên Của Chúa Trời mà ngài quên hết thế giới xung quanh. Hiếm khi tìm thấy ai có thể tụng niệm Tên Của Chúa Trời với cảm xúc tâm hồn mãnh liệt như vậy.  Tuy nhiên, những lời cầu nguyện được lặp đi lặp lại về sự ban phước với tụng niệm chất lượng cao, cùng với tụng niệm Tên Của Chúa Trời, sẽ giúp hình thành cảm xúc tâm linh và làm lời tụng niệm của chúng ta đến được Chúa Trời.
 • Sự giúp đỡ của Đấng Toàn Năng trong thực hành tâm linh: Khi một người tìm kiếm cầu nguyện một cách chân thành với Chúa Trời để có được một hành động/suy nghĩ/thái độ cụ thể gắn liền với thực hành tâm linh của anh ta, thì một nhiệm vụ có vẻ bất khả thi, được thực hiện qua anh ta (người tìm kiếm), sẽ dễ dàng hoàn thành nhờ ân sủng của Giáo Trưởng (Guru).
 • Nhận sự tha thứ cho những lỗi lầm: Khi đã phạm sai lầm, nếu bạn cầu nguyện và quy phục trước Chúa Trời hay là Giáo Trưởng (Guru), thì Chúa Trời hay Giáo Trưởng (Guru) sẽ tha thứ cho bạn vì lỗi lầm đó. Tuy nhiên, sự cầu nguyện và quy phục cần phải tương xứng với mức độ của sai lầm mà bạn đã làm.
 • Giảm bớt cái tôi: Khi đang cầu nguyện, chúng ta cầu xin trước Chúa Trời; cho nên đó là khi niềm kiêu hãnh của chúng ta bị loại bỏ và chúng ta khiêm tốn thừa nhận nhu cầu và sự mỏng manh của con người chúng ta, cũng như sự phụ thuộc của chúng ta vào Chúa Trời. Vì vậy cầu nguyện giúp giảm bớt cái tôi nhanh hơn. Tham khảo thêm tầm quan trọng của việc cầu nguyện.
 • Bảo vệ khỏi ma quỷ: Cầu nguyện là công cụ mạnh mẽ để giúp bảo vệ bạn khỏi ma quỷ (ác ma, quỷ dữ, những năng lượng xấu, van van) và tạo ra vỏ bọc bảo vệ xung quanh bạn.
 • Gia tăng niềm tin: Khi một lời cầu nguyện được hồi đáp, niềm tin vào Chúa Trời hay Giáo Trưởng (Guru) được tăng lên. Niềm tin là giá trị duy nhất trong hành trình tâm linh của chúng ta.