Satsang có nghĩa là ‘sự đồng hành của Chân lý Tuyệt đối’ trong đó ‘Sat’ có nghĩa là Sự thật Tuyệt đối, tức Thượng đế và ‘sang’ có nghĩa là sự đồng hành của những người tầm đạo hay các vị Thánh. Tóm lại, satsang là một hoàn cảnh thuận lợi cho việc giúp chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Thượng đế.

Đây là bước tiếp theo trong việc thực tập tâm linh sau khi một người bắt đầu niệm Tên Thượng Đế nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta dừng việc niệm này lại. Việc tham gia satsang phải được làm cùng với việc niệm Tên Thượng Đế. Việc thường xuyên ở gần với những người cùng chí hướng sẽ luôn giúp ích chúng ta.

Rất nhiều lợi ích có thể đạt được từ việc tham gia satsang và hiểu được ý nghĩa của satsang.

Một người có thể hỏi những câu hỏi về khoa học tâm linh và vì thế bất kỳ điều nghi ngờ nào mà người đó có sẽ được làm sáng tỏ. Nếu chúng ta có bất kỳ nghi ngờ gì về sự thực tập tâm linh hay về các nguyên lý, chúng ta cần làm sáng tỏ chúng, nếu không chúng ta sẽ không thể dốc hết lòng để thực tập tâm linh.

Một người có được cơ hội để chia sẻ những trải nghiệm tâm linh của người đó và hiểu được ý nghĩa tâm linh đằng sau chúng. Điều này cho chúng ta động cơ để tiếp tục kiên trì trên con đường đã chọn, vì niềm tin của người khác đã truyền cảm hứng cho chúng ta.

Ở mức độ vi tế, một người có được lợi ích từ Ý thức Thần thánh (Chaitanya or Divine consciousness). Sự tăng lên của sāttviktā trong satsang giúp cho sự thực tập tâm linh của một người trở nên dễ dàng hơn. Do sự ô nhiễm tâm linh dưới dạng nguyên tố rājasik và tāmasik xung quanh chúng ta mà thậm chí ngay cả việc nghĩ về Thượng đế hay về sự thực tập tâm linh cũng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, khi chúng ta ở trong một nhóm mà các thành viên đã và đang niệm Tên Thượng đế suốt ngày, thì sự đảo ngược dòng sẽ xảy ra! Chúng ta có được lợi ích từ những tia sāttvik hoặc từ Ý thức Thần thánh (Chaitanya or Divine consciousness) tỏa ra từ họ. Chúng ta có thể tham gia satsang vào mỗi cuối tuần sau khi đã bị vắt kiệt sức bởi những thăng trầm của cuộc sống, tuy nhiên chúng ta sẽ được hồi sinh từ bên trong và cảm thấy bản thân mình được làm mới lại sau khi kết thúc satsang.

Bức ảnh dưới đây miêu tả điều gì thực sự xảy ra trong suốt một satsang. Giờ thì, sau khi bạn đã biết về ý nghĩa của satsang, chúng tôi khuyên bạn nên nghiên cứu thêm về các bài viết khác về chủ đề này: Các lợi ích của satsang, các loại satsang satsang với các vị Thánh.