Giải thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi

Liberation from the cycle of birth and death

Những lợi lạc khi tu tập tâm linh

Giải thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi (tự do sanh tử hay chứng ngộ Pháp vô sanh)

Theo như khoa học về Tâm Linh thì định nghĩa của giải thoát nghĩa là không cần phải đầu thai lại do nghiệp lực, tức là nghiệp quả của một người đã được giảm đi rất nhiều.

Một người cần phải luân hồi chuyển thế đầu thai lại trên trần thế vì hai lý do. Một là tận hưởng phước báu hay lãnh chịu khổ đau dựa trên nhân quả và điều này chiếm 65%. Thứ hai là, phần 35% còn lại, để thăng tiến tâm linh để đạt được niềm Hỷ Lạc (Ānand) từ tự tâm.

Tài khoản nhân quả tích trữ
100 units

Trung bình nếu coi tài khoản tích lũy (tức là tất cả phước đức và tội ác tích lũy của một người do quy luật nhân quả cho-và-nhận) bao gồm 100 đơn vị, thì trong một lần sinh ra, 6 đơn vị trong số đó được coi là vận mệnh. Cứ như vậy, một người được xem sẽ đạt được giải thoát trong vòng 16-17 lần được đầu thai trở lại làm người. Nhưng điều này khó xảy ra, vì khi trải qua 6 đơn vị định mệnh đó, một người bình thường không hề tu tập. Ngoài ra do những hành động tự chủ, tài khoản tích lũy còn tăng thêm 10 đơn vị. Như vậy vào lúc chết, tài khoản tích lũy không được giảm xuống mà còn bị tăng lên trở thành 104 đơn vị. Như thế cứ lún sâu vào trong sanh tử luân hồi.

Samashti trình độ tâm linh là diễn đạt trình độ tâm linh đạt được thông qua tu tập cho nhân loại (samashti sādhanā), trong khi đó sự tu tập vyashti diễn đạt trình độ tâm linh đạt được thông qua tu tập cho bản thân (vyashti sādhanā). Trong hiện tại, sự thăng tiến tâm linh cho nhân loại có 70% tầm quan trọng khi mà sự tu tập riêng cho cá nhân chỉ có 30% tầm quan trọng.

Nói chung, ai cũng mong muốn sống một kiếp sao cho kiếp sau mình sẽ được tận hưởng nhiều hạnh phúc. Nhưng mục đích tối thượng của cuộc đời không phải là để đầu thai thêm nhiều kiếp nữa để hưởng phước mà là để thoát khỏi vòng sinh tử. Lý do chúng ta được sinh ra là vì chúng ta chưa học được những bài học mà chúng ta cần phải học và cũng giống như chúng ta phải lưu lại một lớp nếu thi trượt – tương tự như vậy, chúng ta phải được sinh ra nhiều lần. Việc được giải thoát ra khỏi khỏi sự khổ đau vô cùng tận này có thể xảy ra ngay trong kiếp này nếu chúng ta biết tận dụng nó để tu tập và tiến gần hơn với Ngài. Đây chính là mục đích tối cao mà chúng ta có thể có được.

Thông qua tu tập, khi một người đạt đến trình độ tâm linh tối thiểu của 60% (samashṭi) hoặc 70% (vyashṭi) thì đồng nghĩa với việc họ đã không cần phải đầu thai trở lại để trả nghiệp.