Postupak sa solju i semenkama slačicePostupak sa solju i semenkama slačice

Postupak: So i semenke slačice kao način za otklanjanje uroka

Šta je sve potrebno za ovaj postupak?

1.SERB_evil-eye-ritual---mustard-seeds

Izvođenje postupka uklanjanja uroka sa krupnom morskom solju i   semenkama slačice   

  • Korak 1: Molitva

    • Molitva koju treba da izgovori onaj na kome se postupak izvodi, posle iskazivanja poštovanja Božanstvu Hanumanu: ‘Neka uroci bačeni na mene (treba da kaže svoje ime) budu oterani i neka (reći ime osobe koja izvodi postupak) ne bude ometana’.

    • Onaj koji izvodi postupak treba da se moli Božanstvu Hanumanu  kako bi se sprečio uticaj negativne energije.

  • Korak 2: Zauzimanje položaja

 Neka osoba koja je pod uticajem negativne energije i na kojoj se postupak izvodi sedne na nisku drvenu platformu sa licem prema istoku i kolenima savijenim ka grudima. Dlanovi treba da budu okrenuti prema gore i položeni na kolena.

2_performing-ritual

  • Korak 3: Izvođenje postupka

Osoba koja izvodi postupak treba da stoji  ispred osobe koja je ometena od negativnih energija. U obe šake uzmite onoliku količinu semenki slačice i krupne morske soli koliko možete da držite između prstiju.

3_mustard-seeds

Zatim prekrstite šake ispred sebe. Šake bi trebalo da su prekrštene i da izgledaju kao znak za množenje (X). Šake treba pomerati od glave do stopala ometane osobe, u suprotnim smerovima i zatim da dodirnu zemlju.

Ruke su samo na početku prekrštene. Kada postupak počne moramo da razdvojimo ruke i istovremeno da pomerimo desnu šaku u smeru kretanja kazaljke na satu, a levu u suprotnom smeru od kretanja kazaljke, od glave do stopala osobe na kojoj se izvodi postupak.

Kada dodirnemo zemlju, opet počinjemo kao što je objašnjeno tj. razdvojimo ruke i istovremeno pomeramo desnu šaku u smeru kretanja kazaljke na satu, a levu u smeru suprotnom od kretanja kazaljke, od glave do stopala.

4_mustard-seeds

Dok se postupak izvodi treba da se govori sledeće: Neka uroci koje su na njega poslali posetioci, duhovi, drveće, prolaznici, mesto, budu oterani i neka bude zaštićen od bolesti i povreda.

 

Razlog zbog kojeg pomeramo šake i njima dodirujemo zemlju: Kada se šake pomeraju kao što je napisano, uznemirujuće (negativne) vibracije su najprije uvučene u supstance koje se koriste u postupku, a dodirom o zemlju uvučene su u zemlju. Broj pokreta šakama treba da utvrdimo zavisno od jačine uznemirenosti (izraženosti problema). Mantrici uglavnom stvaraju crnu energiju u neparnim brojevima zato se šake pomeraju neparan broj puta.

  • Korak 4:

Na kraju postupaka celokupan sadržaj treba staviti na vruću tavu ili zapaljeni ugalj.