Tehnika autosugestije B2

Tehnika autosugestije B2

1. Uvod u B2 tip autosugestije

Da li ste izgubili voljenu osobu i doživeli duže periode nekontrolisane tuge? Da li ste izgubili imovinu u iznenadnoj poplavi koja je pogodila vaš rodni grad, što je u trenu zauvek promenilo vaš život? Možda morate trpeti zahtevnog i nerazumnog šefa, a promena posla nije opcija u ovom trenutku. U životu postoje mnoge slične situacije koje su izvan naše kontrole. Ljudi se ponašaju na neočekivane načine i utiču na naše živote, često bez našeg pristanka ili odobrenja. Suočavanje sa stresnim situacijama koje ne možemo da promenimo može da iscrpi energiju i ostavi nas umorne i zbunjene. Ako ne preduzmemo nešto, dugotrajni stres može dovesti do depresije, anksioznosti i drugih mentalnih poremećaja. Svi imamo svoje lične mehanizme za suočavanje sa situacijama koje ne možemo promeniti.

Često imamo sindrom “Zašto ja?”, i pitamo se da li postoji efikasan način da sprečimo ove negativne reakcije. Kako se možemo izolovati od stresa u onim situacijama nad kojima nemamo kontrolu? Kako možemo ostati mirni dok se suočavamo sa izazovima i teškoćama u životu?

Možda smo pokušali da prihvatimo situaciju najbolje što umemo. Međutim, zbog snage impresija (mana ličnosti) u podsvesnom umu, borimo se da situaciju u potpunosti prihvatimo i otpustimo. Negativne misli često nastavljaju da se javljaju u našem umu, vraćajući nas iznova u situaciju, što vodi u osećaj bespomoćnosti i očaja. Dakle, postoji li rešenje kako da se suočimo sa onim situacijama koje ne možemo da promenimo? Autosugestija B2, koja je tehnika u okviru PDR procesa (procesa uklanjanja mana ličnosti), posebno je namenjena za prevazilaženje takvih negativnih reakcija.

2. Definicija tehnike autosugestije B2

Tehnika autosugestije B2 se koristi kada doživljavamo stres ili nesreću zbog grešaka koje su počinili drugi, i ne možemo ništa da učinimo da se prevaziđu mane ličnosti u njima, odnosno ništa ne možemo da učinimo kako bismo promenili nepovoljnu situaciju/okolnosti.

Tehnika autosugestije B2 koristi se kada proživljavamo stres ili nesreću, odnosno kada :

  1. Nije moguće ispraviti mane ličnosti drugih koje nam izazivaju stres, ili
  2. Nije moguće promeniti nepovoljnu situaciju/okolnosti

Ovo se može odnositi na greške starijih ljudi koji ne prihvataju sugestije za ispravkama ili na neki neizbežan tragični događaj kao što je dijagnoza bliskog člana porodice neizlečivom bolešću, suočavanje s prirodnom katastrofom i sl. U takvim situacijama umu dajemo filozofsku perspektivu što nam pomaže da ostanemo mirni i prihvatimo situaciju takva kakva je. Ovde treba napomenuti da, iako se greška ili situacija dešavaju zbog mana ličnosti drugih, autosugestije B2 rešava našu reakciju/odgovor na grešku/situaciju. Dakle, u procesu uklanjanja mana ličnosti (PDR procesu), uvek ostaje fokus na promeni samog sebe. Kroz ovaj proces trudimo se da promenimo sopstveno razmišljanje i reakcije, iako je možda druga osoba ili situacija izazvala negativnu reakciju.

1.1 Kako formulisati autosugestiju tipa B2

Njen format je :

Događaj koji izaziva reakciju + razlog za prihvatanje situacije takve kakva je

Pogledajmo primer kako se može formulisati autosugestija B2.

Tehnika autosugestije B2

Autosugestija počinje sa “Kad god”, i nakon toga dolazi deo greške koja je stvarni uzročnik (ovde se radi o krađi vrednih stvari). Na kraju, stavljamo filozofsku perspektivu da je uprkos svemu naša porodica na sigurnom i to je pravi blagoslov.

Ovde, spoznaja da je porodica na sigurnom donosi olakšanje za um da nije sve izgubljeno. Sve možemo iznova obnoviti dok je cela porodica na sigurnom. Takvim autosugestijama B2, osoba postaje snažnija, može se stoički suočiti sa izazovnim situacijama.

3. Kako odabrati i analizirati kada da koristimo tehniku autosugestije B2

Sledeći grafikon slikovito prikazuje kako da znamo kada da odaberemo B2 tehniku autosugestije.

Tehnika autosugestije B2

Razmotrimo praktični primer situacije/nedostatka koji će nam pomoći da razumemo kada da odaberemo tehniku autosugestije B2.

Tehnika autosugestije B2

Greška/nedostatak – Ja, (Elena) bila sam očajna kada je doktor rekao kako se tetki vratila bolest raka i da joj nije preostalo još puno vremena

Uzimajući u obzir gornji grafikon, objašnjena su pitanja koja moramo sebi da postavimo posle takve situacije kako bismo odredili koji tip autosugestije da koristimo.

Pitanje 1 : Čija mana ličnosti je pre svega uzrok stresa u situaciji ili šta je izazvalo stres? (Napomena: Možemo postaviti oba pitanja).

Odgovor : U ovom slučaju Elena proživljava stres prvenstveno zbog situacije sa tetkom

Pitanje 2 : Da li je ova greška bila neispravna akcija, misao, emocija  ili neispravna reakcija?

Odgovor : Ovde se radi o Eleninom emocionalnom odgovoru (reakcija) očaja zbog toga što se njenoj tetki vratio rak.

Pitanje 3 : Da li se situacija može promeniti?

Odgovor : Ovde se situacija verovatno neće promeniti, kao što su doktori objasnili.

Dakle, na osnovu analize za ovu konkretnu situaciju, može se primeniti tehnika autosugestije B2.

Dve moguće autosugestije B2 koje se mogu primeniti da bi se prevazišao osećaj očaja navedene su u nastavku.

  1. Kad god ja (Elena) osetim tugu jer je mojoj tetki preostalo malo vremena, moliću se Bogu da poveća moju veru u to da će se On brinuti za nju (nakon smrti) i smireno ću se fokusirati na pojanje.
  2. Kad god ja (Elena) osetim tugu jer je mojoj tetki preostalo malo vremena, shvatiću da je ovo vreme da se brinem o njoj. Zato ću paziti na nju i ceniću vreme koje mi je preostalo sa njom.
Tehnika autosugestije B2

Zapamtite – Svaki događaj koji uzrokuje reakciju ili stres, a uključuje druge, treba da bude analiziran da bi se odredilo može li događaj da se promeni ili ne.

Na primer, Jelica se osetila povređeno kada je nazvala Ivana i zamolila ga za pomoć, a on ju je glatko odbio. Kada je Ivanu u prošlosti trebala pomoć, Jelica mu je odmah pomogla.

  • Ako je Jelica Ivanova šefica na poslu i Ivan ima stav da ne pomaže, tada Jelica može jednostavno zahtevati od Ivana da počne da se ponašati prikladno i da pomogne. S obzirom da je ovde moguće promeniti situaciju ili osobu koja uzrokuje stres Jelici, potrebno je koristiti autosugestiju A1.
  • Međutim, ako je Ivan Jeličin deda koji je loše raspoložen i obično ne želi da pomaže drugima, mala je verovatnoća da će Jelica nagovoriti dedu da promeni mišljenje i da joj pomogne. U ovom slučaju treba koristiti autosugestiju B2.

4. Autosugestije B2 umiruju um

Praktikovanje autosugestija B2 pomaže nam da umirimo um kada smo suočeni sa tragičnim okolnostima. Prihvatanje stvari koje ne možemo promeniti skida nam teret s leđa i postaje moćan protivotrov u suočavanju sa stresnim situacijama i depresivnim mislima.

Kada se koriste za svakodnevne situacije u koje su uključeni drugi ljudi, autosugestije B2 nam pomažu da ostanemo objektivni, distancirani i da ne reagujemo, tako da možemo lakše proživeti dan. Ne pogađaju nas loši izbori i negativni postupci drugih koji su nas ranije ostavljaji iznervirane i ogorčene.

Kod važnih životnih događaja, autosugestije B2 pružaju nam filozofski pristup i razumevanje da se mnogi takvi događaji dešavaju zbog sudbine. Ako je osoba suočena s prirodnom katastrofom u kojoj je izgubila svu svoju imovinu, tada je ta osoba zaista srećna jer je uspela da sačuva život. Mnogi ljudi nisu svesni da je sudbina osnovni uzrok oko 65% događaja u našim životima, uključujući sve važne događaje kao što su brak i smrt. Ovo saznanje nam može pomoći da razvijemo filozofski pogled na svet tako što ćemo uvideti duhovne uzroke životnih događaja.

5. Primeri autosugestije tipa B2

Pogledajmo neke situacije u kojima možemo koristiti autosugestije B2. U ovim primerima, ništa se ne može preduzeti kako bi se promenila situacija ili ponašanje druge osobe.

6. Zaključak

I najbolji planovi mogu biti promenjeni zbog neočekivanih događaja u životu, poput ozbiljne bolesti, gubitka posla ili razvoda. Život ne teče uvek onako kako očekujemo. Ograničeni su načini pripreme za neželjene scenarije. Možemo biti veoma pripremljeni i veoma sposobni, ali stvari mogu krenuti naopako, i tada nam preostaje da se sami izborimo sa situacijom.

Dakle, kada najbolji planovi propadnu, ono što možemo kontrolisati jesu naši odgovori/reakcije na različite situacije i naši stavovi. Ali, ovo je lakše reći nego uraditi. Kada se suočimo sa izazovnim situacijama, za održavanje pozitivnog stava potrebno je puno truda i hrabrosti, ali je moguće uz pravilno oblikovanje našeg uma. Autosugestije B2 su rešenje koje nam omogućava da se izborimo sa svim onim situacijama nad kojima nemamo kontrolu. Redovno ponavljanje autosugestija pomaže u usmeravanju uma da prihvati ono što ne može da promeni. Pritom možemo iskusiti osećaj smirenosti I stabilnosti.