Kaže se da nam ponekad suptilna tela naših preminulih predaka pomažu, da li je to tačno?

Rasprostranjeno je verovanje kod mnogih ljudi i u mnogim kulturama da ih njihovi preminuli preci posmatraju i da im pomažu u životu.

Duhovno istraživanje koje sprovodi Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF), potvrđuje činjenicu da nam mogu pomoći suptilna tela preminulih predaka. Količina i kvalitet njihove pomoći zavisi od njihovog stava u životu na Zemlji i od njihovog duhovnog nivoa. Suptilna tela preminulih predaka na nižem nivou mogu manje da nam pomognu od onih koja su na višem nivou. Što je njihov duhovni nivo viši, to je veća i količina i kvalitet pomoći koju mogu da nam pruže.

Gotovo u svim slučajevima, pomoć koju suptilna tela preminulih predaka žele da osiguraju svojim potomcima je na svetovnom nivou.

Na primer:

  • Suptilno telo pretka svom potomku može da pomogne da dobije posao tako što će u um poslodavca da stavi ideju da baš njega izabere.
  • Devojci mogu pomoći da osvoji mladića koga je izabrala tako što će  u um tog mladića da stave odgovarajuću misao.

  • Suptilno telo preminulog pretka koji zna da može da dođe do neke nesreće, može da pokuša da odloži polazak svog potomka od kuće da bi ga na taj način udaljio od mesta nesreće.

Suptilna tela preminulih predaka time što pomažu svojim potomcima pojačavaju vezanost potomaka za svetovna zadovoljstva, a istovremeno se i sami još više vezuju. Jedina prava pomoć koju suptilna tela preminulih predaka mogu da pruže svojim potomcima jeste da ih učine svesnim neophodnosti duhovne prakse.

Kao što smo ranije videli, više od 50% čovečanstva je ispod duhovnog nivoa od 30% sa minimalnom duhovnom snagom. Tim suptilnim telima preminulih predaka je vrlo teško da budu od bilo kakve pomoći svojim potomcima. Ponekad, snažniji duhovi, kao što su mantrici, takođe mogu da namame u klopku suptilna tela preminulih predaka nižeg duhovnog nivoa da bi ih mučili. U tom  trenutku, njihova jedina misao je: opstanak. Čak i ako neka suptilna tela preminulih predaka zaista žele da pomognu svojim potomcima, oni to neće moći da urade zbog toga što se nalaze u istoj situaciji, kao da su zatvoreni u stakleni kavez. Oni mogu da vide  neprilike svojih potomaka, ali ne mogu da dopru do njih kako bi ih upozorili na opasnost, ili da bi im pravovremeno pružili pomoć. To je zbog toga što:

  • potomci ne primaju ili ne razumeju znake koje šalju suptilna tela preminulih predaka, ili ne veruju u njih

  • duhovna snaga suptilnih tela preminulih predaka nije dovoljna za pomoć kakva bi bila potrebna

Na primer, suptilno telo preminulog oca može da želi da upozori svog sina na rizik potpisivanja nekog poslovnog sporazuma kroz snove, ali sin ili ne povezuje znake u snovima sa svojim sporazumom, ili ako ih i povezuje može tome da ne pridaje dovoljno pažnje i zato će da ignoriše poruku.

U drugom slučaju suptilno telo preminule majke možda će morati bespomoćno da gleda svog voljenog sina kako postaje žrtva smrtonosne zavisnosti od droge kojom upravlja mantrik. Ona razume glavni uzrok  zavisnosti iako njen sin i svet oko njega nisu toga svesni, ali kako je njena duhovna snaga puno manja nego mantrikova, ona je primorana da bude samo bespomoćni posmatrač.