Duhovno iskustvo gospođe Šilpe Kudtarkar

1. Kako je Njegova Svetost Dr Atavle znao da je moj suprug unutra tragaoc

Duhovno iskustvo gospođe Šilpe KudtarkarMoja je porodica 1996.godine dogovarala moje venčanje. U Indiji je uobičajeno da porodice dogovaraju brak za svoju decu. Isprošena sam od Rađiva Kudtarkara, koji je živeo u SAD-u. Bila sam suzdržana oko prosidbe iz nekoliko razloga. Pre svega nisam se osećala spremnom za udaju. Drugo, nisam bila spremna na preseljenje u SAD, daleko od mojih prijatelja, porodice i tragaoca. Na kraju, on je dolazio iz tradicionalnog indijskog miljea, dok sam ja sledbenik modernijeg načina života. Neki od mojih bliskih prijatelja i porodice bili su skeptični oko naše kompatibilnosti, te su me ohrabrivali da nađem drugačijeg prosca.

Kako sam radila duhovnu praksu, bila sam svesna da se brak događa prema nečijoj sudbini. Na susretu sa Njegovom Svetosti Dr Atavleom usput sam spomenula svoju bračnu ponudu. Na moje iznenađenje, Njegova Svetost Dr Atavle rekao je kako će ovaj brak doneti dobrobiti mojoj duhovnoj praksi. Rekao je da je prosac unutra tragaoc čija se duhovna praksa dešava na podsvesnom nivou. Njegova Svetost Dr Atavle je takođe rekao da će me prosac uvek činiti srećnom i da ćemo moći širiti Duhovnost u SAD-u.

Njegove reči ponovo su me uverile da će udaja doneti dobrobit mom duhovnom razvoju. Shvatila sam da su duhovne dobrobiti braka prevazišle sve brige koje sam imala. To je razvilo moju veru da će sve biti u najboljem redu, te sam prihvatila bračnu ponudu i preselila u SAD.

Tokom godina u braku imala sam prilike da posmatram Rađive kvalitete. Na primer, uvek je bio spreman da pomogne i služi druge bez očekivanja bilo kakvih usluga za uzvrat. To se događalo sa osobama koje je tek sreo kao i sa članovima porodice. Shvatio je koliko je duhovna praksa meni važna i uvek je moje potrebe stavljao ispred svojih. Imam neke fizičke bolesti zbog kojih ponekad teško obavljam osnovne aktivnosti poput oblačenja ili pripremanja hrane. U takvim situacijama Rajev je uvek tu za podršku i pomoć. On to čini iz sveg srca, bez pritužbi.

U 2016. godini počeli smo da organizujemo duhovne radionice kod kuće u SAD-u. U to vreme Rađiv je uradio sve da nam pomogne na razne načine. Evo nekoliko primera: sam je uredio celo prizemlje sa svim pogodnostima potrebnim za radionicu; ponudio je za radionicu jednu od svojih kuća koje inače iznajmljuje, bez traženja bilo kakve nadoknade i doneo hranu i materijal potreban za radionicu odmah posle celog dana provedenog na poslu.

Zato što je ponudio svoje telo, um i imetak u potpunosti u svrhu širenja Duhovnosti, Rađiv Kudtarkar je u januaru 2017. godine dostigao duhovni nivo od 61%. Gledajući unazad mogu da vidim da je Njegova Svetost Dr Atavle od početka znao tragateljske kvalitete Rađiva. Zahvalna sam Guru što mi je pomogao da vidim da je Rađiv unutra tragaoc i što nam je dao beskrajne mogućnosti služenja Bogu, koje su donele duhovni napredak za nas oboje.

Napomena urednika: Duhovno visoko razvijeni Sveci mogu da vide van vremena i prostora, jer Oni imaju pristup Univerzalnom Umu i Intelektu. To Njima daje mogućnost da vide šta se događalo u prošlim životima osobe, kao i njegov ukupan potencijal kao tragaoca. Tako je i Njegova Svetost Dr. Atavle mogao da spozna da je Rađiv Kudtarkar tragaoc i da će njegov brak sa Šilpom Kudtarkar doneti dobrobiti za njih oboje.

Iako Rađiv nije ulagao svestan trud u duhovni napredak, on je duhovno napredovao radi svojih kvaliteta tragaoca, služenja i žrtvovanja za Božansku misiju. Ipak, u većini slučajeva, za duhovni napredak potreban je svestan i stalan trud prema datim smernicama.