Časovi Joge (Joga asane i pranajam) i duhovni rast

Da bi bolje razumeli ovaj članak predlažemo da pročitate članke:

1. Joga časovi i duhovni rast – uvod

Pohađanje časova Joge je postalo vrlo popularno širom sveta. Mnogi časovi Joge su ograničeni na joga asane ili joga vežbe i pranajama. Pranajama su vežbe disanja osmišljene od drevnih jogija radi regulisanja vitalne energije u telu. Iz perspektive duhovnog rasta, koje su dobrobiti pohađanja joga časova koji su usmereni samo na joga asane i pranajame?

2. Joga asane i pranajama pročiste naše telo i vitalne organe

Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci sprovedenim od SSRF-a utvrđeno je da osobi koja se bavi samo joga asanama i pranajamom, to nije dovoljno za postizanje duhovnog rasta. Joga asane i pranajama pročišćavaju samo fizičko telo i telo vitalne energije (Pran-deha), što povećava osnovnu suptilnu satva komponentu u njima.

Tabela koja sledi pokazuje prosek suptilnog pročišćenja koje se događa u različitim telima našeg postojanja posle primene joga asana i pranajame.

yogasanas and pranayama

Iz ove tabele možete da vidite da su dobrobiti od joga asana i pranajama uglavnom ograničene na fizičko i vitalno telo. Na primer, joga asanama fizičko  telo će duhovno da se  pročisti do 20% povećavanjem satva komponente u njemu, ali  za to će biti potrebno u proseku oko 10 godina.

3. Viši suptilni oblici duhovne prakse potrebne za brz duhovni rast

Povećanje satva komponente u suptilnijim telima kao što su um, intelekt i suptilni ego zahteva mnogo suptilniji tip duhovne prakse. Možemo reći da se pročišćenje ostvareno u fizičkom i vitalnom telu, a postignuto joga asanama i pranajamom,  može  postići i praćenjem drugih puteva duhovne prakse. Zato, ako posmatramo iz ugla duhovnog  rasta, joga asane i pranajame, same po sebi, nisu odgovarajuće.

4. Joga asane i pranajame ne mogu da spreče efekat sudbine

Važno je da dodamo da ne postoji veza između pročišćavanja tela i sudbine koja se njime treba iskusiti. Na primer, ako je  osoba predodređena da doživi udes, ili dobije neku bolest mišića poput degenerativne miopatije, sama činjenica da praktikuje joga asane neće da je zaštiti od toga. Pročišćenje tela, međutim, povećava sposobnost tela da se suoči sa svojom sudbinom.

5. Duhovna čistota potrebna da se dostigne Raj posle smrti

Jedan od ciljeva duhovnog  rasta je da se dostignu viši nivoi postojanja, kao što su Raj, Mahalok, Đanalok, Tapalok, ili Satjalok posle smrti. Čak i ako želimo da dostignemo suptilni nivo Raja koji je najniži od gore pomenutih pozitivnih regiona, posle smrti, svako od različitih tela našeg postojanja trebalo bi biti bar do 50% pročišćeno. Pogledajte članak  –  Gde odlazimo posle smrti?.

6. Zaključak

  • Joga asane i pranajama  su korisne u svetovnom životu, jer se sa njima postiže da fizičko i vitalno telo budu zdravi. Sa zdravim telom imamo više mogućnosti da praktikujemo služenje Istini(satseva).
  • Ako su joga  asane i pranajama dopunjene sa drugim oblicima duhovne prakse pročišćavaju se mentalno i druga tela i osoba može da ostvari brz duhovni napredak u svom životu. Tako osoba može da ispuni svoju svrhu života a to je spajanjem sa Bogom.