Efekti ometanja negativnih energija na Njegovu Svetost Dr. Atavlea, na okruženje i na posmatrača predmeta ometanja

U mnogim slučajevima smo nakon analize ometanja negativnih energija na neživim objektima, njihov efekat iskazali u procentima. Naučna objašenjenja koja smo dali odnose se na 3 parametra – efekat ometanja na Njegovu Svetost Dr. Atavlea, na okruženje i na onog ko posmatra predmet pogođen ometanjem.
U sledećoj tabeli objašnjavamo mogući efekat ovih ometanja.
Ukoliko bi ometanje negativnih energija bilo 100% efikasno, rezultiralo bi sledećim posledicama:

 

Ko oseća efekat Efekat od 100% bi za posledicu imao
Njegova Svetost Dr. Atavle Njegovu smrt*
Okruženje Potpuno duhovno zagađenje okruženja u kome dominiraju rađa i tama komponente. Rezultat takvog zagađenja okruženja su prirodne katastrofe kao što su erupcije vulkana, zemljotresi itd. ili druge katastrofe kao što su rat, teroristički napadi, gde dolazi do masovnog gubitka života (ljudi, životinja, biljaka itd.)**
[Da biste bolje razumeli koja je razmera razaranja koje takvo100% zagađenje može da prouzrokuje, uporedićemo ga sa cunamijem koji je 2004. godine pogodio južnu Aziju i koji je primer razaranja od 20-30%.]
Posmatrač (prosečna osoba koja posmatra ili koristi predmet pogođen ometanjem) Ometanja osobe na sva tri nivoa: fizičkom (npr. oštećenje organa), psihološkom (npr. mentalna nestabilnost) i duhovnom (npr. prepreke u duhovnoj praksi). Konačno, ometanja bi rezultirala smrtnim ishodom.***

* Da bi dovele do smrti Sveca visokog nivoa, negativne energije bi trebale da potroše nezamislivu količinu svoje energije.

** U zavisnosti od snage ometajuće energije, efekat na okruženje može biti trenutan (npr. prirodna katastrofa može nastupiti odmah), ili nakon nekog vremena. Ovde je važno napomenuti da katastrofa može biti sprečena Božjom milošću, ali za to je važan samašti bhav (kolektivna duhovna emocija). Katastrofa ne može biti sprečena zbog duhovne emocije jedne osobe. Mora postojati bhav (duhovna emocija) svih ljudi. Ako samo nekoliko ljudi ima bhav, prirodna katastrofa će se desiti, ali njihovi životi mogu biti sačuvani. (Postoje primeri tragalaca koji su spašeni od prirodnih katastrofa ili terorističkih napada zahvaljujući svom bhavu.)

***Efekat na posmatrača može biti sprečen postavljanjem suptilnog zaštitnog okvira koji stavljamo oko slika ili ometanog predmeta. Međutim, razmere dobrobiti koje osoba dobija iz ovog suptilnog okvira zavise od njenog duhovnog nivoa i duhovne emocije. Tamo gde nedostaje duhovna emocija, negativne energije lakše nađu način da ometaju, jer je zaštitni omotač osobe slab i ne traje dugo. Tragalac na višem duhovnom nivou ne oseća nikakve posledice, jer ima duhovnu emociju i Božji zaštitni omotač oko sebe.