Duhovno iskustvo osećaja gorčine u ustima

Yogita

Jogita Apte radi duhovnu praksu prema savetima Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) od 2000. godine. Živi od 2003. godine SSRF ašramu u Goi, Indija. Kao deo njene duhovne prakse, ona dobrovoljno provodi sve svoje vreme u odeljenju za sastavljanje Svetih tekstova. U ovom članku ona opisuje iskustvo koje se desilo tokom služenja u odeljenju Svetih tekstova, prilikom koga je voda u njenoj boci odjednom dobila gorak ukus.

Iskustvo se desilo 1. jula 2005. godine, kada sam radila na svom kompjuteru u odeljenju za sastavljanje Svetih tekstova u ašramu SSRF-a u Goi, Indija. Tragateljka koja je sedela pored mene zatražila je gutljaj vode iz moje boce. Bila sam iznenađena njenom molbom obzirom da sam videla da i ona ima svoju bocu punu vode. Pitala sam je zašto želi vodu iz moje boce kada ima svoju. Rekla mi je da voda u njenoj boci dobila neki loš miris. Obzirom da sam znala da su joj duhovi stvarali prepreke u duhovnoj praksi stalnim ometanjima, shvatila sam da je loš miris vode u njenoj boci posledica uticaja duhova.

Pružila sam joj svoju bocu sa vodom. Dok sam joj davala bocu dobila sam misao da ’ne bi trebalo više da pijem tu vodu’, pošto sam osećala da će sada i ova voda postati meta duhova.

Kako sam se udubila u služenje, u potpunosti sam zaboravila na taj događaj i kasnije sam uzela da pijem vodu iz svoje boce. Posle par popijenih gutljaja osetila sam gorak ukus u ustima. Taj gorak ukus je bio propraćen mučninom, osećajem težine i glavoboljom.

– Jogita Apte, SSRF ašram, Goa, India.

Duhovna nauka u ovom iskustvu

Cilj duhova je da spreče širenje Duhovnosti. Širenje Duhovnosti dovodi do duhovne prakse koja na kraju dovodi do povećanja osnovne suptilne satva  komponente u životnoj sredini. Kao što ljudima smetnju pravi osnovna suptilna tama  komponenta, npr. loš miris itd., tako tamasik duhovima smeta satvikta. Oni ulažu veliki trud i koriste razne načine i sredstva da bi ometali tragaoce sa ciljem stvaranja prepreka u njihovoj duhovnoj praksi. Osnovno oružje koje duhovi koriste je crna energija.

Sve Božje tvorevine su sačinjene od  pet Apsolutih kosmičkih elemenata. U zavisnosti od određenog Apsolutnog kosmičkog elemeta koji koriste duhovi, mi tu crnu energiju doživljavamo na različite načine. Na primer, ako se crna energija ispoljava kroz Apsolutni element Zemlje osećamo loš miris. Ukoliko se ispoljva kroz Apsolutni element Vode osećamo gorak, ili kiseo ukus, itd.

U prethodno navedenom slučaju duhovi su prvo koristili Apsolutni element Zemlje kako bi stvorili loš miris u vodi tragateljke. Kada je pila vodu iz Jogitine boce, duh koji je ometao tragateljku delovao je i na Jogitinu vodu. U sledećem stadijumu duh je koristio Apsolutni element Vode kako bi stvorio gorak ukus u Jogitinoj vodi.

Kada se konzumira voda koja je pod uticajem crne energije, ta crna energija prelazi na telo te osobe. Crna energija tada deluje na fizičkom i suptilnom nivou na telo osobe na koju duhovi nameravaju da utiču, kako bi je ometali.  Simptomi ometanja su različiti kao mučnina, osećaj težine u telu, nejasnoća misli, nedostatak entuzijazma za duhovnu praksu, itd. Na taj način duhovna praksa tragaoca je ometana.