Vastu for home - practical tips to improve spiritual vibrations

Voordat u dit artikel leest, raden wij u aan om uzelf bekend te maken met de volgende artikelen:

1.Inleiding

In onze vorige artikel over de energie van gesloten ruimtes, leerden we hoe er frequenties worden gecreëerd in leegstaande panden en hoe zowel niet-levende objecten of bezittingen zowel als de inwoners van de ruimte, de aard van de frequenties bepalen welke in de ruimte ervaren worden.

In dit artikel bestuderen we verder de ressources die toegepast kunnen worden om verontrustende frequenties in ruimtes te verminderen en hoe we de positieve frequenties kunnen verhogen. De meerderheid van ons vindt het aangenamer om in een schone omgeving te werken dan in een vuile ruimte. Dit is een rechtstreekse gevolg van de spirituele vibraties van een schone omgeving, dat positiever is dan de vibraties in een vieze omgeving.

Hier presenteren we enkele praktische punten, zoals geadviseerd door de spirituele wetenschap en de wetenschap van ruimtes (vastushastra) voor het vermeerderen van de prettige frequenties in onze woning.

2. Praktische tips om spirituele vibraties in onze woning te verbeteren

2.1 Vermijdt Tama-dominante activiteiten welke negatieve vibraties aantrekken

Hieronder volgt een lijst van verschillende maatregelen om de negatieve vibraties in onze woning te vernietigen:

 • Het is verstandig om experimenten met rituelen of spellen welke spoken aan kunnen trekken te vermijden. Zie onze artikel over het contacten van spoken of overleden bloedverwanten via een medium of een Ouija-board voor meer informatie.
 • Het is spiritueel ongunstig om in onze woning te roken of alcohol te drinken. Roken is een handeling dat vaak aangespoort wordt door de subtiele lichamen van overleden voorvaderen, zodat ze naar de ruimte kunnen komen om hun zwarte energie daar rond te verspreiden, tijdens het moment dat een persoon er aan het roken is. Bovendien is rook van sigaretten of tabak Raja-Tama-dominant en verspreidt het zwarte energie door de woning. Alcohol is ook Raja-Tama-dominant, en het drinken ervan in onze woning trekt soortgelijk subtiele lichamen van overleden voorvaderen aan en ook hun zwarte energie. Alcohol is in aard negatieve energie waardoor het dus ook soortgelijk negatieve energie tot zich aantrekt, waardoor de ruimte waar het gedronken of opgeslagen wordt spiritueel verontreinigd raakt. Derhalve, is het aanbevolen om geen alcohol in onze woning te hebben. Zie onze artikel over de spirituele zuiverheid van verschillende dranken.
 • Het is ook niet verstandig om de televisie voor lange tijden aan te laten staan, omdat dit ook negatieve energie door de woning verspreidt. Als de televisie uit is, kan het beeldscherm met een schone sattvik doek worden bedekt, omdat zelfs het beeldscherm negatieve vibraties kan uitstralen als de televisie uit is.
 • Het is niet gunstig om naar luidruchtige of lawaaierige muziek te luisteren in onze woning. Dit soort muziek lokt en verspreidt negatieve energie door de gehele atmosfeer in de woning, en ze zijn hardnekkig in aard in de zin van dat ze voor zeer lange tijden kunnen blijven rondhangen.
 • SSRF raadt aan om handelingen zoals vloeken, schelden, kwaadaardige, hatelijke en beledigende woordkeuzes of taalgebruik, niet alleen thuis maar altijd te vermijden, omdat dit negatieve energie is en aldus ook soortgelijk, negatieve energie naar ons toe zal trekken. De reden dat mensen deze manieren van uitdrukkingen gebruiken, is meestal negatief in aard. Zowel de gedachten en de intentie van de persoon en de woorden hetzelf verduisteren, oftewel contamineren, de atmosfeer op een spirituele level.

Vastu tips useful for the home

2.2 Absorbeer positiviteit in de woning

We kunnen ook de volgende punten implementeren, om meer positiviteit in onze woning te creëren.

 • Onderhouden van smetteloosheid of netheid en reinheid: Er is een gezegde: “Waar er schoonheid is, is God” of “Schoonheid gaat hand in hand met Goddelijkheid”. Reinheid en hygiëne zijn Goddelijke kwaliteiten en we moeten onze woning daarom schoonhouden, omdat viezigheid of vuil Raja-Tama vibraties aantrekt, absorbeert en activeert.
 • Openlaten van deuren en ramen: De vijf Kosmische Principes (Panchamahabhutas) omvatten Zuivere Bewustzijn (Chaitanya) en deze elementen zijn via hun tastbare vormen actief middels aarde, water, vuur, lucht en ether dat we overal rondom ons heen kunnen ervaren. Het openhouden van de deuren en ramen, staat de vijf kosmische principes toe om via deze elementen spirituele heling uit te kunnen oefenen, aldus is het verstandig om de deuren en ramen open te doen wanneer het ook maar mogelijk is.
 • Planten in en rondom de ruimtes: Net als dat stukken land en gesloten ruimtes spirituele vibraties uitstralen, stralen de planten rondom en in de ruimtes ook verschillende spirituele vibraties uit. Sommige planten stralen meer sattvik vibraties uit dan andere, dus maakt het planten van deze sattvik planten de atmosfeer, van waar het geplaatst wordt, spiritueel zuiverder. Enkele voorbeelden van sattvik planten zijn de Heilige basilicum (tulsi), chrysanthemum, hibiscus, en de banana tree. Het is zeer gunstig om zulke sattvik planten rondom onze woning (indien mogelijk) te planten of door ze binnenin onze woning te onderhouden, bijvoorbeeld in onze woonkamer.
 • Altaar in de oost-westelijke richting: Voor het plaatsen van een altaar in de woning is het, het beste om het in de oost-westelijke richting te plaatsen. Iedere dag worden er namelijk Zuivere frequenties vanuit de Zon door de lucht heen gestraald, en deze Zuivere frequenties kunnen een altaar het meeste spirituele welzijn verlenen als het in de oost-westelijke richting geplaatst wordt.

3. Belang van spirituele oefening

Het volgende tabel geeft het belang van verschillende ressources, in het verbeteren van de spirituele vibraties in onze woning, aan.

Relatieve waarde van ressources in het spiritueel zuiveren van de ruimte(s)

Ressource % Waarde
Spirituele oefening van de inwoners in de ruimte(s) 30%
Inwoners in de ruimte(s) die een aangename persoonlijkheid hebben 30%
Rituelen om de ruimte(s) te zuiveren 14%
Bezoeken door Heiligen 10%
Openhouden van de deuren en ramen 2%
Elimineren van verstoringen in de omgevingen welke bijdragen aan de subtiele vibraties van een ruimte 2%
Niet experimenteren met energieën zoals door gebruik te maken van een Ouija-board 2%
Overige (planten en onderhouden van saattvik plantjes zoals tulsi, etc.) 10%
100%

Vanuit de bovenstaande tabel, kunnen we de volgende conclusies trekken:

 • Inspanningen om de spirituele vibraties van een ruimte te verbeteren, toegepast door handelingen zoals het openhouden van de deuren en ramen, hebben beperkingen. Maar, het is alsnog belangrijk om deze handelingen ook uit te voeren.
 • De inwoners van een ruimte moeten een aangename persoonlijkheid hebben. Als dit niet het geval is, kunnen ze ernaar streven om zichzelf te verbeteren. Ook hierin kan spirituele oefening ongetwijfeld helpen.
 • Onze spirituele oefening moet systematisch en consistent zijn. Los van dat het ons Gelukzaligheid verleent, heeft het ook een impact op de spirituele vibraties in onze woning. Er zijn immense aangename frequenties in locaties welke bewoond zijn door Heiligen. Dit komt door de intensiteit van Hun spirituele oefening.

4. In het kort – Vastushastra en de spirituele wetenschap voor de atmosfeer in huis

Door de punten welke geadviseerd worden door de wetenschap van vastushastra en Spiritualiteit toe te passen, kunnen we negatieve vibraties vermijden en garanderen dat onze woning (nog meer) spirituele vibraties aantrekken. De praktische punten welke in dit artikel gepresenteerd worden, zullen niet alleen slechts nuttig zijn voor onze woning maar ook voor in iedere andere soort ruimte zoals kantoren, winkels, etc.

Spirituele oefening echter ‘modelleert’ onze persoonlijkheid en verbetert aanzienlijk de spirituele vibraties van onze woning. Bovendien helpt spirituele oefening ons om daadwerkelijk aangename en onaangename vibraties in een omgeving of ruimte aan te kunnen voelen en ook helpt het ons in het begrijpen van de spirituele reden voor zulke ervaringen.