Hoe beïnvloeden negatieve energieën (spoken, demonen, duivels, etc.) mensen via gedachten?

 

Om dit artikel te kunnen begrijpen, raden wij u aan om uzelf bekend te maken met de volgende artikelen:

  • De structuur en functies van de geest
  • Introductie over de verschilllende soorten spoken

1. Inleiding

In onze eerdere artikelen, hebben we geconstateerd dat de meerderheid van de wereldbevoling aangetast is door negatieve energieën (spoken demonen, duivels, etc.) of hun effect in de komende jaren zullen ervaren. We hebben ook advies gegeven over hoe we negatieve energieën kunnen herkennen en hun effect over ons kunnen tegengaan door middel van spirituele heling en spirituele oefening.

Een van de voordelen van spirituele heling en spirituele oefening is dat we het verschil tussen gedachten die opstijgen vanuit onze onderbewustzijn en gedachten die gegeven worden door negatieve energieën (spoken demonen, duivels, etc.) kunnen leren begrijpen. Een praktische manier om het verschil te kunnen begrijpen is om te bestuderen of de gedachten verdwijnen of dat de intensiteit of frequentie ervan afneemt na het ondergaan van spirituele heling.

Echter, in de beginfasen van spirituele oefening kan het moeilijk worden om het verschil te onderscheiden. Als aanvulling hierop, als de invloed van het negatieve subtiele entiteit erg sterk is, kan het soms maanden of jaren van spirituele heling en spirituele oefening in beslag nemen om vast te kunnen stellen wat de oorsprong van de gedachten is.

In dit artikel sommen we voorbeelden op van verschillende types van gedachten die gegeven worden door negatieve energieën en hoe ze mensen aantasten. We hebben ook uitgelegd hoe hun invloed over de meerderheid van de mensheid verschilt met hun invloed over zoekers van God. Enkele reacties en genezende handelingen worden ook naast iedere voorbeeld gesuggereerd.

2. Hoe negatieve energieën (spoken demonen, duivels, etc.) verlangs in de geest verhogen

Als negatieve energieën (spoken demonen, duivels, etc.) ons aantasten door het verhogen van verlangens in de geest, gebeurt het vooral via het volgende mechanisme.

De negatieve energie stuurt een rechtstreekse order naar het onderbewustzijn en beschadigt de kernpunten van instinkt en verlangen. Bijvoorbeeld: “Drink nu alcohol”, “Eet nu chocolade”, “Kijk nu naar een film”, “Luister nu naar muziek”, “Neem nu drugs”, “Heb nu seks”. Als resultaat ontspint het verlangen om te handelen, zoals opgedragen door de spook, in de persoon en de persoon ervaart vervolgens de prikkeling om deze dingen daadwerkelijk ook uit te gaan voeren.

Als de persoon het verlangen weigert, of als er Heilige bescherming is, of als de persoon enige Zuivere Bewustzijn (Chaitanya) of Gelukzaligheid ervaart, dan verhogen de negatieve energieën (spoken demonen, duivels, etc.) de intensiteit van de order. Bijvoorbeeld: “Eet kilo’s voedsel; eet al het voedsel dat er is in het huis”, “Heb seks met 30 vrouwen”, etc. (De opdragingen kunnen wellicht niet exact hetzelfde zijn zoals hierboven aangegeven, maar het principe van de order en het gevoel in de geest is wel precies zoals hier vermeldt staat.)

Autosuggestie: Een therapeutische formulering of perspectief dat gesuggereerd wordt aan onszelf om onze handelingen (gedrag), gedachten en reacties (houdingen) of fysieke conditie positief te veranderen.
 

Een andere toegepaste methode is om de kernpunten van voorkeur en afkeur oftewel aantrekking en afstoting aan te tasten, door een gedachte in de vorm van een autosuggestie ernaar te sturen, zoals: “Ik hou van chocolade”, “Ik hou van alcohol”, “Ik hou van vlees”. Vervolgens stuurt het kernpunt van aantrekking een impressie naar het bewustzijn van de persoon om de handeling uit te gaan voeren. Een zoeker heeft wellicht geen kernpunt van aantrekkingen met betrekking tot de bovengenoemde dingen, maar hij of zij kan alsnog het gevoel hebben dat deze kernpunt daadwerkelijk aanwezig is in het onderbewustzijn. Negatieve energieën (spoken demonen, duivels, etc.) spannen zich in zo een geval extra in, omdat een zoeker’s verstand een kernpunt voor saattvik verlangens heeft dat botst met de voorgenoemde tamasik verlangens.

 

 

3. Hoe negatieve energieën (spoken demonen, duivels, etc.) negatieve gedachten over onszelf, anderen en Spiritualiteit intensiveren

3.1 Negatieve gedachten over onszelf

Zoals aangegeven in het eerdere voorbeeld, plaatst de negatieve energie (spook, demon, duivel, etc.) die ons aantast via negatieve gedachten zo een gedachte in onze verstand. Het is een soortgelijke principe, maar de suggestie valt de kernpunten van het intellect, identificatie en interpretatie aan.

De gedachten die zij creëren over onszelf zijn, bijvoorbeeld: “Jij bent een slechte zoeker. Je verdient het om te lijden. Jij bent zo slecht en er is geen hoop voor jou.

De enige oplossing voor jou is om jezelf te doden. In feite, je moet stoppen met het doen van spirituele oefening, omdat je zo een slechte persoon bent”. Vervolgens krijgt de zoeker de gedachte in zijn of haar geest dat: “Ik ben een slechte zoeker. Ik verdien het om te lijden. Het komt nimmer goed. De enige oplossing is om mezelf te vermoorden. Ik moet stoppen met het doen van spirituele oefening omdat ik een slechte persoon ben”.

 
 

3.2 Negatieve gedachten over anderen

De soort gedachten die negatieve energieën (spoken, demonen, duivels, etc.) in onze geest plaatsen met betrekking tot anderen zijn bijvoorbeeld, “Deze persoon is erg negatief”, “Hij heeft een grote ego”, “Wat hij nu zegt is ego”, “Deze persoon is niet eerlijk of oprecht”, “Hij haat jou en wilt jou beschadigen”. Meestal is dit totaal bedrog. Dingen die er niet zijn worden zomaar verbeeldt, en het begint dan zo te lijken dat we de defecten en ego in een ander zien, dat eigenlijk een waanbeeld is dat veroorzaakt wordt door negatieve energieën. Maar doordat de impressie in onze geest wordt gestopt beginnen we daadwerkelijk ook zo te denken. Op deze manier, raakt onze geest vertroebeld waardoor onze perspectief, gewaarwording en ervaring van het leven ons verdriet oplevert.

 


 

3.3 Negatieve gedachten over Spiritualiteit

De gedachten die negatieve energieën (spoken, demonen, duivels, etc.) afvuren tegen spirituele oefening, inclusied een persoon’s toewijding aan de Absolute Waarheid (satseva) zijn bijvoorbeeld: “Spirituele oefening is vals”, “Er is geen God”, “God haat jou”, “Guru is vervalst en licht jou op”, “Guru/God vindt anderen beter dan jou”, “Jij wordt niet redelijk behandelt”, “De satsevadie jij doet is geen satseva”, “Verspreiden van Spiritualiteit is onmogelijk”. Negatieve energieën kunnen ook intellectuele twijfels afvuren om spirtuele oefening te beschadigen, bijvoorbeeld: “Vlees is goed omdat het ijzer bevat. Als je geen vlees eet, wordt je ziek. De wetenschap heeft dit aangetoond en de Spirituele wetenschap is bedriegelijk en verkeerd”.

Negatieve energieën (spoken, demonen, duivels, etc) vuren ook gedachten af om de Spirituele wetenschap te vertekenen om tamasikgedragingen tot stand te laten komen, zoals: “Het maakt niet veel uit als je geen douche neemt of het huis niet schoonmaakt. Dit zijn slechts natuurkundige of grofstoffelijke dingen. Het subtiele is belangrijker, dus je hoeft het niet te doen”. Of het kan een gedachte zijn om verkeerde spirituele oefening aan te sporen, zoals: “Je moet gewoon rustig zitten en geen satseva doen omdat chanten een intern proces is en satseva is slechst extern en bevindt zich op het grofstoffelijke level. Je hoeft geen satseva te doen omdat je er superieur aan bent geworden. Je ervaart alreeds Gelukzaligheid”.

In meer extreme gevallen van verdraaide perspectieven over de Spirituele wetenschap, kunnen negatieve energieën (spoken, demonen, duivels, etc.) gedachten sturen om een persoon te laten denken dat een negatieve handeling een positieve handeling is, zoals: “Je moet jezelf begeleiden. Door anderen te volgen, ben je niet met God verbonden maar tot de persoon. Iedere persoon moet zijn of haar eigen gids zijn”, of “Drugs geven spirituele ervaringen en drugs zijn een spirituele tool voor ontwikkeling”. Met betrekking tot anderen te vertellen over Spiritualiteit, kunnen de negatieve energieën ook verkeerde gedachten sturen over hoe Spiritualiteit verspreidt of uitgedragen moet worden. Ze kunnen gedachten geven om satseva te doen en Spiritualiteit te verspreiden op een psychologische level dat eigenlijk tot fouten kan leiden. Ze kunnen ook gedachten geven van ongepaste veroordeling over een nieuwsgierige persoon (bijvoorbeeld, het geven van een gedachte dat een persoon een zoeker is terwijl dit niet het geval is, of andersom, dat de persoon geen zoeker is terwijl hij of zij het juist wel is).

 


 

4. Hoe negatieve energieën (spoken demonen, duivels, etc.) gedachten over trotst en ego vermeerderen

Om onze gedachten van trots en ego te intensiveren, sturen negatieve energieën (spoken, demonen, duivels, etc.) gedachten zoals: “Je hebt dit zo goed gedaan”, “Iedereen zal het zien”, “Je zal geprezen worden”, “Iedereen kijkt naar jou”, “Je ziet er goed uit”, “Je bent zo intelligent”.

Deze gedachten kunnen over vele verschillende dingen gaan, zelfs over kleinschalige onbelangrijke dingen. In het geval van zoekers, maken negatieve energieën sterkere suggesties, bijvoorbeeld: “Jij bent de allersterkste”, “Jij bent de allerslimste” en “Niemand op de gehele aardbodem kan dit beter voor elkaar krijgen dan jij”.

 

5. Hoe negatieve energieën (spoken demonen, duivels, etc.) erg slechte en agressieve gedachten geven (gedachten over het breken van dingen, in elkaar slaan van mensen, moord, verkrachting of soortgelijke gedachten)

Om mensen te beïnvloeden om werkelijke agressieve handelingen uit te voeren, sturen negatieve energieën (spoken, demonen, duivels, etc.) een visualisatie van de handeling naar de persoon’s geest. De persoon ziet de handeling dan al gebeuren binnenin zijn of haar verstand en is dan gemotiveerd om datgene uit te voeren wat hij of zij in zijn of haar geest heeft waargenomen.

Als aanvulling op de visualisatie, kunnen negatieve energieën een gevoel van genot koppelen aan de gevisualiseerde handeling, dat betekent dat ze een persoon een valse gevoel van plezier kunnen geven verkregen uit de visualisatie van de uitgevoerde handeling in de geest van de persoon.

 


 

6. In het kort – maatregelen om de invloed van negatieve energieën (spoken demonen, duivels, etc.) over het verstand tegen te gaan

Onbekend voor het merendeel van de mensheid, is sinds 1993 al een kolossale oorlog van goed versus kwaad gaande in de subtiele zones van het Universum. Van tijd tot tijd in de geschiedenis, verkrijgen subtiele krijgsmachten van het kwaad voldoende spirituele energie om een poging te doen om een demonische koninkrijk te vestigen in het Universum. Een van de manieren waarop ze de mensheid bemoeilijken via deze subtiele oorlog is door het planten van gedachten van ongepaste of kwaadaardig onrechtvaardig gedrag dat mensen afleidt van de bezigheid van spirituele groei en waardoor dus de Raja en Tama componenten in de atmosfeer intensiever worden.

Omdat de meeste mensen zich niet bewust zijn van deze oorlog, realiseren ze zich ook niet dat de gedachten die zij mogelijk ervaren, hun oorsprong wellicht hebben vanuit negatieve energieën in het spirituele rijk. Het is alleen door middel van regelmatige spirituele oefening dat we zulke voorvallen en ervaringen kunnen leren begrijpen en inzien, en ook het effect ervan kunnen overstijgen en er tegen beschermt te worden.