Случајот со папагалот кој зборува

gray-parrot

Неодамна на вестите беше објавено како еден афрички сив папагал има неворојатна способност интелегентно да разговара на англиски јазик. Папаголот има импресивен речник, нешто помалку од 1000 зборови.

Изненадени од оваа појава, спроведовме истражување заснована на духовната наука за разните карактеристки на папагалот и неговата способнсот да говори. Ова истражување беше спроведено од страна на трагачите од SSRF, кои имаат високо развиено шесто сетило (ESP), или способност за надсетилна перцепција. Во продолжените следуваат резултатите од ова истражување засновано на духовната наука за овој фенемон.

1. Како птиците можат да зборуваат?

По правило, интелегенцијата на птиците е крајно ограничена (т.е. ограничена до исполнување на основните инстинкти за глад, спиење, парење и страв), невозможно е птиците да научат да зборуваат и да стекнат богат речник. Способноста на говор кај птицате се јавува, или затоа што птицата е под влијание или опседанта од дух (демон, ѓавол, негативна енергија, итн.), или затоа што птицата во претходниот живот била човечко суштество кое назадувало.

Едно човечко суштество може да назадува, така што ќе биде родено како суштество од понизок ранг, или поради своите желби или затоа што акумулирало многу гревови или ако е проколнато од духовно возивешно лице. Всушност, духовното истражување покажа дека 30% од животните се луѓе кои назадувале.

2. Зошто духовно возвишено лице би сакала да се роди како суштество од понизок ранг?

Духовно возивешно лице може да одбере да се роди како животно, односно птица, според неговата лична желба, како би можело да обавува духовна пракса во која луѓето не би можеле да му попречуваат. За духовно возвишените суштества е можно да продолжат со духовна пракса, дури и како животни или птици, бидејќи 98% од духовната пракса е суптилна и внатрешна во лицето, а не на ниво на било какви физички акции. Кога едно духовно возвишено суштество ќе одлучи да се роди, како суштество од понизок ранг, од него зависи и може да одлучи кога ќе го прекине тој живот.

3. Дали лицето кое назадаувало и се родило како папагал, се сеќава дека во претходниот живот било човек?

Доколку лицето назадувало по негова одлука, се сеќава. Но ако лицето назадувало поради клетва или како казна, не се сеќава на своето претходно човечко постоење.

4. Зошто овој папагал може да зборува?

Во конкретниов случај, папагалот има способност да зборува и има богат речник, бидејќи се работи за човечко суштество кое назадувало.

Тоа не назадувало по негова сопствена желба и затоа тоа не се сеќава на неговиот претходен човечки живот. Тоа се родило како папагал, како казна поради направените гревови. Тоа било лице на духовно ниво од 30%, со интензивна желба да биде во центарот на вниманието. Силна навика на привлекување внимание, исто така, резултира во грев, бидејќи го зголемува егото, што е штетно за духовниот раст.

Тој нема никаква сметка на земање и давање со неговиот сопственик.

5. Како може една птица која произлегла од лице на такво ниско духовно ниво да има таков фантастичен талент?

Иако, духовното ниво на лицето беше ниско, поради силната желба да привлекува внимание, сета негова енергија беше фокусирана конкретно на оваа желба. Затоа во овој живот како папагал, можеше да се здобие со овој талент.

Тој можеше да зборува англиски јазик, бидејќи овој јазик го зборуваше во неговиот претходен живот. Неговиот речник е ограничен на 950 зборови, бидејќи тоа е неговата максимална способност.

6. Колку заслуга припаѓа на тренерот на птицата

Во овој случј, само 5% заслуга му припаѓа на тренерот. Ова значи дека овој папагал и без помошта на тренер, ќе ја стекнал оваа способност.