Што се случува кога духовите ги задоволат своите желби? Дали заминуваат или престануваат да го опседнуваат засегнатото лице?

Речиси е невозможно духот да ги исполни сите свои желби. Со секое исполнување на своите желби, ти стануваат се посилни. Генерално, духовите самите не заминуваат, освен лицето не стане повеќе сатвик. Во тој случај, духот е приморан да си замине, затоа што духовната чистота на лицето е зголемена.

Во случај на преминатите предци, тие ќе не попречуваат се додека не направиме нешто за да ги задоволиме нивните желби, или не им помогнеме да продолжат понатаму во своите животи после смртта. Всушност, постојат случаи каде што, предците им создавале проблеми на своите потомци во текот на животот, а со попречувањата продолжиле и после смртта на своите потомци.