1-mkd-alternative-medicine-landing

До неодамна, во западната медицина на алопатијата се гледаше како на примарна терапија за било која болест. Денес е во пораст трендот на користење на разни гранки на алтернативната медицина, како што се акупресурата, хомеопатијата, ајурведата, јунани медицината, итн. Меѓутоа, до денес не постоеше истражување кое јасно би ги споредило гранките на алтернативната медицина.

Ние спроведовме напоредно истражување на неколку терапии, за на своите читатели да им покажеме како тие делуваат и на кое ниво алтернативната медицина влијае на лекувањето.

Овие информации се всушност Божествено Знаење, кое го добиа трагачите во Фондацијата за истражување засновано на духовната наука (SSRF), со високо развиено шесто сетило или над-сетилна перцепција, те. духовно восприемање. Точноста на оваа знаење го провери Неговата Светост Др. Атавле.

Алтернативна медицина – краток опис на разните гранки.

Споредбено истражување на гранките на алтернативната медицина во однос на: