Što je vitalna energija?

To je vitalna energija koja održava život individualnog tijela i Univerzuma.

Postoji pet vrsta koje se odnose na osobu:

  1. Energija za aktivnost udisanja (Pran)

  2. Energija za aktivnost izdisanja i govora. (Udan)

  3. Energija za aktivnost želuca i crijeva. (Saman)

  4. Energija za svjesne i nesvjesne pokrete tijela. (Vyan)

  5. Energija za mokrenje, izlučivanje, ejakulaciju, porođaj, itd. (Apan)