Uvjeti korištenja – Spiritual Research Foundation.org i povezane web stranice

MOLIMO VAS DA PRIJE KORIŠTENJA OVIH WEB STRANICA PAŽLJIVO PROČITATE OVE UVJETE  KORIŠTENJA 

Dobrodošli na web stranicu Spiritual Science Research Foundation, (u daljem tekstu: web stranica). Web stranicu zajednički posjeduju i njom upravljaju Spiritual Science Research Foundation INC (“SSRF”), neprofitne organizacije registrirane u Australiji kod Australian Securities & Investments Commission (ASIC) ABN 49 119 742 291 i u Sjedinjenim Američkim Državama, u državi New Jersey pod brojem 0400176958, i Fundacija za istraživanje duhovne znanosti, registrirana u Srbiji pri Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 28825595 (u daljem tekstu: SSRF).

Vi (osoba koja posjećuje ili koristi web stranicu) prihvaćate i dajete svoju suglasnost / pristanak na ove Uvjete korištenja web stranice. Vaše korištenje web stranice isključivo je uvjetovano Vašim prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja. Ukoliko se ne slažete s Uvjetima korištenja, niste ovlašteni koristiti web stranicu ili preuzimati bilo koji materijal s nje. Pored toga, kada koristite određene funkcije i usluge na web stranici, podliježete dodatnim smjernicama i pravilima koja se odnose na te funkcije i usluge, bilo da su spomenute ovdje ili ne.

1. Cilj web stranice

Cilj web stranice je obrazovanje ljudi o duhovnoj dimenziji i njenom utjecaju na naš život.

Cjelokupan sadržaj ove web stranice, duhovna istraživanja, slični dokumenti, šabloni, video materijali, itd., uključujući ponuđena dobra i usluge osigurani su u dobroj namjeri, bez ikakvih predrasuda prema bilo kojoj osobi, kulturi, religiji ili nacionalnosti i bez namjere stvaranja nemira, antagonizma, mržnje ili zle volje između bilo kojih činitelja u društvu.

Putem web stranice omogućeno vam je kupovanje proizvoda i korištenje drugih usluga. Sav prihod od prodaje proizvoda se koristi za neprofitne ciljeve SSRF-a.

2. Opći sadržaj

 • Promjene na web stranici i promjene usluga: Zadržavamo diskrecijsko pravo ukidanja, mijenjanja, ograničavanja ili ukidanja bilo kojeg aspekta web stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na sadržaj, pogodnosti ili sate dostupnosti. Također možemo ograničiti određene sadržaje na web stranici ili Vam ograničiti pristup cijeloj web stranici ili jednom njenom dijelu bez prethodnog upozorenja i obrazloženja. Isto tako možemo obustaviti ili ukinuti Vaš SSRF korisnički nalog ili mogućnost korištenja web stranice, bilo kada i bez navođenja razloga. Razumjeli ste i prihvaćate kako je naša odluka konačna i obvezujuća za Vas i bez mogućnosti žalbe i raspravljanja u vezi s tim.

 • Greške u sadržaju: Ova web stranica može sadržavati tipografske greške ili netočnosti i može biti nepotpuna ili neažurirana. SSRF stoga zadržava pravo ispraviti bilo kakve greške, netočnosti, propuste, promjeniti ili ažurirati informacije u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti. Takve greške, netočnosti ili propusti mogu se odnositi (ali se ne ograničavaju) na članke na web stranici i cijene ili dostupnost proizvoda u SSRF prodavaonici. Cijena i dostupnost proizvoda može biti predmet promjene bez prethodne najave.

 • Korisnički sadržaj: U ovim Uvjetima korištenja, termin „Vaš korisnički sadržaj” označava materijal (uključujući, bez ograničenja, tekst, slike, audio materijal, video materijal i audio vizualni materijal) koji postavite na našu web stranicu, iz bilo kojeg razloga. Ukoliko SSRF ne navede drugačije, suglasni ste nam dati neopozivo i ekskluzivno pravo, na području cijelog svijeta, kao pravo bez ikakvih daljnjih davanja, da reproduciramo, prilagođavamo, objavljujemo, prevodimo ili distribuiramo Vaš korisnički sadržaj u bilo kojem postojećem ili budućem mediju. Također nam dajete pravo da dalje licenciramo ova prava, kao i poduzimamo korake u slučaju kršenja ovih prava. Vaš korisnički sadržaj ne smije biti ilegalan ili protuzakonit, ne smije kršiti prava bilo koje treće strane i ne smije biti potencijalni povod za bilo kakvu pravnu mjeru, bilo protiv Vas, nas ili treće strane (u svakom od ovih slučajeva prema važećem zakonu).

Nije dozvoljeno postavljanje bilo kakvih korisničkih sadržaja koji bi mogli biti ili su bili predmet bilo kakve pravne procedure ili neke slične žalbe. Zadržavamo pravo promjena ili uklanjanja bilo kojeg materijala postavljenog na našoj web stranici, našim serverima ili udomljenog / hostiranog ili objavljenog na web stranici. [ Bez obzira na naša prava prema ovim Uvjetima korištenja, a u odnosu na korisnički sadržaj, mi ne pratimo postavljanje takvog sadržaja ili objavljivanje takvog sadržaja na našoj web stranici.]

 • Beta testiranje: Stranice označene sa „Beta” su stranice koje su još u fazi testiranja. Faza u razvoju softvera je također poznata kao vanjski test. Ova faza objavljivanja softvera na našoj web stranici obično dolazi nakon opsežnog internog testiranja. SSRF započinje vanjski test samo nakon završetka internog testiranja u kojem smo zaključili da je softver  funkcionalan i pouzdan u razumnoj mjeri. Pozivamo korisnike da nam ukažu na sve greške i nepravilnosti u funkcionalnosti. To može biti učinjeno preko linka „Prijavite grešku“. Tijekom vanjskog testa ili Beta faze SSRF zadržava pravo na mijenjanje funkcionalnosti i ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve probleme nastale uslijed funkcionalnosti softvera, te takvi problemi ne mogu biti razlog vaših pritužbi.

 • SSRF korisnički nalog: Kako biste koristili korisnički račun SSRF web stranice i povezane funkcije, morate se pridržavati Uvjeta korištenja SSRF Korisničkog računa. Otvaranjem korisničkog računa na našoj web stranici, Vi prihvaćate sve važeće uvjete i odredbe za otvaranje korisničkog računa na našoj web stranici.

 • SSRF prodavaonica: Za sve narudžbe putem  web stranice, potencijalni kupac daje prethodno svoju suglasnost da će se, pored prihvaćanja ovih Uvjeta korištenja web stranice, pridržavati i Uvjeta korištenja SSRF prodavaonice. Molimo Vas pročitaje i Često postavljana pitanja o SSRF Prodavaonici.

 • Donacije: Molimo pročitajte Često postavljana pitanja o donacijama SSRF-u, Uvjete za davanje donacije SSRF-u i Donacije SSRF-u.

3. Autorska prava i vlasništvo nad materijalom

© Spiritual Science Research Foundation INC 2009. Sva prava su zajednički zadržana za SSRF.

SSRF je, ukoliko drugačije nije naglašeno, vlasnik i posjednik svih autorskih prava, zaštitnih znakova, logotipa i svih drugih prava intelektualne svojine nad web stranicom i njenim sadržajem.

Korisnicima, čitateljima i trećim osobama zabranjen je bilo koji oblik reprodukcije web stranice ili nekog njenog dijela, osim kada je takvu reprodukciju izričito odobrio SSRF.

Svi logotipi, brendovi, znakovi, naslovi, imena, potpisi, numerali, oblici ili bilo koje kombinacije navedenih koji se pojavljuju na ovoj web stranici, osim kada je drugačije naglašeno, jesu ili intelektualna svojina SSRF-a ili ih SSRF ili slične organizacije koje se pojavljuju na ovom mjestu koriste po licenci trećih osoba.

Reprodukcija bilo kojeg dijela ili cijelog sadržaja u bilo kojoj formi je zabranjena. Ipak, SSRF će dozvoliti reprodukciju u sljedećim, i samo tim slučajevima.

 • Licenca za kopiranje radi osobne upotrebe:

Možete napraviti elektronske kopije ili tiskati bilo koji dio web stranice u razumnoj mjeri, radi osobnog korištenja, kada je to, prema mišljenju SSRF-a, u dobroj namjeri.

 •    Licenca za reprodukciju SSRF sadržaja radi javne upotrebe:

Nijedan dio ove web stranice ne smije se reproducirati u bilo kojoj formi, niti bilo koja slika ili tekst mogu biti umnoženi ili kopirani bez izričitog pismenog odobrenja urednika SSRF-a. Ovo podrazumijeva reprodukciju teksta ili slika, dijelom ili u cijelosti na bilo kojoj web stranici, osobnom blogu, arhivi, portalu vijesti, magazinu ili bilo kojem drugom elektronskom, digitalnom ili tiskanom mediju.

Za dobivanje takvog odobrenja, molimo Vas kontaktirajte naš urednički tim putem opcije Postavite pitanje. Molimo Vas, radi što boljeg izlaženja u susret Vašim potrebama, jasno nam predstavite na koji način će sadržaj biti korišten (konkretan sadržaj za koji tražite odobrenje, vrstu medija u kojem bi bio korišten, tip publikacije, svrhu, datum, itd.).

Nadalje:

 • Nijedan sadržaj s web stranice nije dozvoljeno kopirati i dijeliti  u bilo koje komercijalne svrhe. Također, nije dozvoljeno  reproducirati sadržaj s web stranice u svrhu bilo kakve komercijalne komunikacije s javnošću, bez prethodne dozvole SSRF-a
 • Niti jedan dio web stranice ne smije se kopirati u svrhu ogovaranja, ponižavanja i narušavanja ugleda SSRF-a. Ovo također uključuje bilo kakve insinuacije u odnosu na reproducirani sadržaj, koje omalovažavaju ili ponižavaju vrijednost sadržaja na web stranici.
 • Slike i video materijale nije dozvoljeno postavljati na web stranice za razmjenu i prodaju istih. Autorska prava moraju biti vidljivo naglašena i pripisana SSRF-u svaki puta kada je slika ili video upotrijebljen po dobivanju pismene dozvole od SSRF-a. Fotografije i video materijali u visokoj rezoluciji dostupni su radi ovlaštene reprodukcije slanjem zahtjeva preko linka Postavite pitanje.

Zloupotreba podataka: Nije dozvoljeno bez naše prethodne pismene dozvole koristiti bilo koji kompjuterski kod ili softver, “robot”, “bot”, “spider”, “scraper” ili bilo koji automatski uređaj ili program, algoritam ili metodologiju koja ima sličan proces funkcioniranja, ili bilo koju drugu manualnu proceduru, u cilju praćenja ili kopiranja bilo koje stranice weba, podataka ili sadržaja pronađenih na ovoj web stranici, kao i onih do kojih je pristup omogućen kroz istu.

Korištenje e-mail adrese: Osobne ili e-mail adrese organizacije koje se nalaze na ovoj web stranici, prikazane su samo za osobnu upotrebu osoba koje žele stupiti u kontakt s osobom naznačenom u tekstu, a vezano za aktivnosti SSRF-a. Ove e-mail adrese ne smiju se koristiti u bilo koje druge komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Masovno preuzimanje: Nije dozvoljeno masovno preuzimanje sadržaja sa ove web stranice bez dobivanja prethodnog pismenog odobrenja putem opcije Postavite pitanje. Nadalje, nije dopušteno korištenje tehničkih mogućnosti ove web stranice u druge svrhe osim za one koje su gore navedene, ili preplavljivanje ove web stranice elektronskim prometom dizajniranim da uspori ili zaustavi njezin rad.

4. Odricanje od garancija i odgovornosti

Web stranica, kao i sadržaji i materijali koji su dostupni na njoj, osigurani su u dobroj namjeri. Najveći dio sadržaja dobiven je duhovnim istraživanjem i mi se trudimo potvrditi istinitost sadržaja koji postavljamo na web stranicu. U svezi s tim, željeli bismo napomenuti sljedeće:

 • Sav sadržaj je postavljen u viđenom stanju, bez bilo kakvih garancija, bilo izričitih ili prenesenih.
 • Sav sadržaj predstavlja dobronamjerno mišljenje SSRF-a i nitko nije obavezan prihvatiti ga ili pratiti.
 • Svi korisnici koriste bilo koji sadržaj web stranice na osobnu odgovornost, koja isključuje našu odgovornost, kao i eventualne posljedice i troškove korištenja tog sadržaja.
 • SSRF se izričito odriče bilo kakvih garancija bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu.
 • SSRF ne jamči da će funkcije, koje se nalaze u bilo kojem sadržaju ili bilo kojem korisničkom sadržaju ili Vaš pristup web stranici biti bez prekida ili bez grešaka, da će kvarovi biti otklonjeni ili da su web stranica ili server na kojem je postavljena i koja prenosi sadržaj prema Vama bez virusa ili drugih štetnih komponenti.
 • SSRF ne jamči niti podnosi žalbe o Vašem pristupu ili rezultatima Vašeg pristupa  (uključujući slične i povezane web stranice) ili bilo kojeg sadržaja u smislu ispravnosti, točnosti, pravovremenosti, potpunosti, pouzdanosti ili na drugi način.
 • Vi (a ne SSRF) preuzimate cjelokupne troškove eventualne potrebe za potvrdom vjerodostojnosti, održavanjem, popravkom i / ili ispravkom bilo kojeg relevantnog sadržaja.
 •  U najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, mi odbacujemo sve garancije, izražene ili implicitne, što uključuje informacije date na web stranici, ali nije ograničeno samo na njih.

Funkcionalnost u kojoj SSRF pruža odgovore na Vaša pitanja, komentare i e-mailove

Povremeno SSRF može ponuditi prijedlog ili duhovni savjet kao odgovor na Vaše pitanje. Ipak, važno je naglasiti  da odnos između Vas i SSRF-a nije odnos liječnika i pacijenta ili odnos duhovnog iscjelitelja i osobe koja prolazi tretman duhovnog iscjeljenja. Postupci iscjeljenja i savjeti ne pokrivaju sva oboljenja, bolesti, fizička ili mentalna stanja. Nikada nemojte ignorirati savjet koji ste dobili od liječnika ili odlagati posjet zbog nečega što ste pročitali na ovoj web stranici. Savjete sa web stranice treba primjenjivati uz tretman koji savjetuju medicinske znanosti.

Učinci duhovnih tretmana, koji se spominju na web stranici mogu se razlikovati od osobe do osobe, njihovog duhovnog stanja (na primjer, da li su pod utjecajem ili su zaposjednute od strane negativnih energija), ili stanja uma i tijela. Vi preuzimate potpunu odgovornost za rezultate i ishod koji proizlaze iz primjene duhovnih mjera ili danog savjeta.

U odnosu na proizvode

U najvećoj mjeri, dozvoljenoj važećim zakonom, odbacujemo sve druge garancije bilo koje vrste, bilo izričite ili implicitne, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje podrazumijevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na proizvode i usluge navedene ili kupljene putem web stranice. Odbacujemo bilo kakvu odgovornost za nastali nedostatak ili kvar proizvoda, žalbe koje proizlaze normalnim korištenjem i trošenjem proizvoda, pogrešnim korištenjem, zloupotrebom, modifikacijom proizvoda, pogrešnim izborom proizvoda ili nepoštivanjem svih pravila.

SSRF-ova dobra i usluge se pružaju kao duhovni lijekovi za probleme koji imaju korijen u duhovnoj dimenziji. Učinak korištenja ovih dobara i usluga može varirati od osobe do osobe, njihovog duhovnog stanja (npr., jesu li pod utjecajem ili su zaposjednuti negativnim energijama) ili stanja uma i tijela. Vi prihvaćate odgovornost za rezultate ili ishod koji proizlazi iz primjene duhovnih mjera ili danog savjeta.

Vanjski linkovi

Povremeno postavljamo linkove prema drugim web stranicama. Postavljeni su samo kao pogodnost. Mi ne odobravamo, niti snosimo odgovornost za sadržaj tih web stranica i nismo odgovorni za njihovu dostupnost, niti možemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili oštećenje koji Vam mogu biti nanijeti njihovim korištenjem. Ako im odlučite pristupiti ovim web stranicama, snosite odgovornost, uzimajući u obzir sve eventualne troškove i posljedice.

5. Ograničenje odgovornosti

SSRF ili bilo koja njegova podružnica ili povezana organizacija, ni pod kojim okolnostima, koje uključuju, ali se ne ograničavaju na nemar, ne može biti odgovorna za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili proizlazeće štete koje su posljedica korištenja ili nemogućnosti da se koriste SSRF materijali i web stranica.

U najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, jedini lijek za bilo koji zahtjev za naknadu štete nastale u vezi s bilo kojim proizvodom ili uslugom koji su navedeni na web stranici ili kupljeni putem nje ograničava se na povrat kupoprodajne cijene plaćene za takav proizvod ili uslugu. Ni pod kojim okolnostima nećemo mi ili netko od naših partnera, ili bilo koji od naših ili njihovih službenika, direktora, zaposlenih, agenata ili predstavnika (uključujući i volontere), ili bilo koja druga strana uključena u kreiranje, proizvodnju, prijenos ili distribuciju web stranice ili bilo kojeg prodanog proizvoda ili bilo koje usluge koja se nudi preko nje, ili bilo kog njenog dijela, biti odgovorni bilo za opću, kaznenu, uzročnu, posljedičnu, slučajnu, indirektnu ili specijalnu štetu koja proizlazi iz web stranice ili  je u vezi s njom, ili bilo kojeg sadržaja, proizvoda ili usluga koji su dostupni ili navedeni na njoj, bilo da je to zbog kršenja ugovora, nemara, objektivne odgovornosti ili na drugi način.

Bez prejudiciranja prava i tvrdnji SSRF-a, neke države i / ili jurisdikcije ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničavanje slučajnih ili posljedičnih šteta, tako da se gornje isključenje možda ne odnosi na Vas. U slučaju da se gore navedena ograničenja odgovornosti smatraju neprimjenljivim iz bilo kojeg razloga, onda će naša maksimalna odgovornost za bilo koju od navedenih vrsta štete biti ograničena na iznos koji smo dobili za transakciju koja je dala povod za tužbu.

Vi konkretno prihvaćate i slažete se da SSRF nije odgovoran za ogovaranje, uvredljivo ili nezakonito ponašanje bilo kojeg korisnika. Ako ste nezadovoljni, povrijeđeni, ožalošćeni ili uvrijeđeni bilo kojim SSRF materijalom, ili sa nekim od uvjeta korištenja web stranice, Vaš jedini i isključivi pravni lijek je prestanak njenog korištenja.

6. Izmjene i dopune uvjeta

Zadržavamo pravo da povremeno izmjenimo ove Uvjete korištenja i bilo koje povezane (ili uključene) uvjete date na ovoj web stranici, bez prethodnog obavještenja. Ako se odlučimo promijeniti ove uvjete i odredbe, ovdje ćemo ih unijeti. Predlažemo Vam da redovito posjećujete ovaj dio naše web stranice kako biste ostali informirani o eventualnim promjenama. Svaka takva izmjena stupa na snagu od trenutka objavljivanja na web stranici.

7. Politika privatnosti

Predlažemo da pročitate naša Pravila privatnosti SSRF, koja je uključena u ove Uvjete korištenja. Koristeći web stranice, Vi se slažete sa našim Pravilima privatnosti SSRF.

8. Važeći zakon

Ovi Uvjeti korištenja su regulirani i tumačeni u skladu sa zakonima Australije i države Viktorija. Eventualni sporovi nastali na osnovu ili u vezi sa ovim Pravilima i uvjetima, ili Vašim pristupom ili korištenjem ove web stranice podliježu isključivoj nadležnosti državnih i federalnih sudova koji se nalaze u državi Viktorija.

9. Prestanak važenja

Ovaj sporazum je na snazi dok se ne ukine od strane SSRF-a, u bilo koje vrijeme, obavještenjem Vama. U tom slučaju niste više ovlašteni pristupati određenim stranicama, a uvedena ograničenja odnositi će se na materijal preuzet sa stranica. Odricanje od odgovornosti i ograničenja izložena u ovom sporazumu ostati će na snazi.

Obavještenja

Sva obavještenja koja se tiču navodne povrede propisa ili drugog kršenja zakona, vezane za ovu web stranicu treba poslati pravnom savjetu na [email protected], a tiskanu kopiju na našu adresu: Spiritual Science Research Foundation INC, PO Box 5044, Hughesdale, Victoria – 3166, Australia

Sve eventualne obavijesti ćemo Vam slati na e-mail adresu koju ste dali kada ste registrirali svoj korisnički račun na SSRF web stranici. Obavijest će se smatrati primljenom nakon jednog dana od dana slanja. Svaka tužba protiv nas mora biti podignuta najkasnije godinu dana od kad se predmet Vaše žalbe prvi puta dogodi ili će se smatrati da ste se zauvijek odrekli žalbe.