image


Sadržaj

1. Opći pogledi društva na to što osobu čini Svecem

2. Definicija Sveca prema duhovnoj znanosti

3. Objašnjenja nekih nerazumjevanja


1. Opći pogledi društva na to što osobu čini Svecem

1A. Kriteriji vezani za Svetost prema brojnim religijama

Zavisno od religije ili vjere, postoje mnogi kriteriji koje treba uzeti u obzir prema tome što osobu čini Svecem. Također, kriteriji da se postane Svetac u nekim religijama se tijekom vremena promjenio. Da bi se netko smatrao Svecem, brojne religije navode određene osobine ili kriterije koji su navedeni dolje:

 • Osoba mora biti pravedna i čestita.

 • Osoba mora pripadati određenoj religiji.

 • Neke religije zahtjevaju da ta osoba mora biti preminula i dospijeti u Raj prije nego što se proglasi Svecem. Drugi odobravaju Svetost kao stanje koje se može dostići dok je osoba još uvijek živa.

 • Osoba mora činiti čuda tijekom života i poslije smrti. Čudo poslije smrti može uključivati to da tijelo osobe ne truli ili da ima isjceljujuća svojstva pri dodiru sa Svecem ili sa moštima Sveca.

 • Osoba treba imati sposobnost posredovanja sa Bogom u ljudsku korist.

1B. Proces kojim osoba postaje Svetac

 • Ako neka osoba stavi kriterije religije u pitanje, oni općenito prolaze ili kroz formalnu ili kroz neformalnu proceduru proglašavanja (kanoniziranja) Svecem. U nekim slučajevima formalna procedura može trajati godinama.

 • U većini slučajeva, ljudi koji rukovode ovim formalnim ili neformalnim procesom nisu Sveci već samo religiozni ljudi, ili ljudi sa dobrim položajem u religiji, dok je  u nekim sučajevima to glas naroda.

 • Koja god da je religija u pitanju, ljudi dodjeljuju titulu Sveca samo u toj religiji.

 • U ponekim slučajevima ljudi  postaju samoproglašeni Sveci i dobivaju mnogobrojnu pratnju ukoliko su sposobni pokazati natprirodne moći dobivene kroz određenu duhovnu praksu.

2. Definicija Sveca prema duhovnoj znanosti                                                                

2A. Kriterij Svetosti

Ako bi postojao pregled duhovne zrelosti ili duhovnog nivoa osobe na skali 1 do 100% gdje je Bog 100%, onda je duhovna razina prosječne osobe u današnjem svijetu 20%. Prema Duhovnoj znanosti, pojedinac postaje dorastao toga da postane Svetac kada dosegne duhovnu razinu od najmanje 70%, nezavisno od njegove religije ili puta u duhovnoj praksi.

2A1. Što je duhovna razina?

Kako je prikazano na dijagramu dolje, svaka osoba je sastavljena od slijedećeg:

To su:

 1. Fizičko tijelo: pet čula dodira, okusa, sluha, mirisa i vida

 2. Um koji se sastoji od svjesnog i podsvjesnog

 3. Intelekt

 4. Suptilni ego

 5.  Duša

Prva četiri čine ego pojedinca ili osjećaj odvojenosti od Boga.

Layers
 •  Duhovna razina osobe je pokazatelj koliko je ega i tame oko Duše razgrađeno i koliko se poistovjećuje sa Dušom u sebi.
 • Pod tamom oko Duše ili egom, podrazumijevamo tendenciju čovjeka da se identificira sa brojnim slojevima tijela (prikazanih na dijagramu iznad) koji obavijaju Dušu. (Ovaj ego je također poznat kao duhovno ignoriranje naše prave prirode).

 • U početku, iako možemo intelektualno razumjeti da u nama postoji Duša, ne možemo je osjetiti. Kako radimo duhovnu praksu, ova tama ili ego, počinje se smanjivati sve dok ne budemo sposobni potpuno se identificirati sa Dušom u sebi, na najvišoj duhovnoj razini.

 • Prema tome, kroz duhovnu praksu raste naša duhovna razina, što je direktno povezano sa porastom razgradnje ega.

2A2. Duhovni razvoj kroz duhovnu praksu

Spiritual evolution or increase in spiritual level of the embodied soul through spiritual practice

 Svetac na 70% duhovne razine je u fazi duhovnog razvoja u kojoj su tama ili ego oko Duše skoro potpuno razgrađeni. Kao rezultat, on Svoje postojanje poistovjećuje sa Bogom u sebi i ima pristup apsolutnom znanju. Zavisno od Njihove duhovne razine, npr. 70%, 80%, 90% itd, u mogućnosti  su da Boga dožive suptilnije i kroz superiornija iskustva.

Za bolje razumjevanje toga koja je razlika između osobe na duhovnoj razini od 20% i Sveca  na duhovnoj razini od 70%, usporediti ćemo njihove osobine.

Images

Napomena:

 • Duhovna emocija prema Bogu je postojanje intenzivne svjesnosti o prisustvu Boga u svemu, npr. osjećanje Božjeg prisustva dok obavljamo svakodnevne aktivnosti i proživljavanje života oslanjanjem na ovu svijest.

 • Psihološka emocija (bhavna) povezana je sa emocijom koja potječe iz uma.

2B. Kako se potvrđuje da je osoba dostigla razinu Sveca?

Prema Duhovnoj znanosti, samo osoba koja je sama Svetac može prepoznati Sveca ili reći  da je tragatelj za Bogom dostigao razinu Sveca npr. 70% duhovne razine. Ovo je primarno vezano za suptilne karakteristike, prije nego za grube karakteristike ili fizički izgled. U slijedećem poglavlju, razriješiti ćemo nerazumjevanja ljudi o definiciji Sveca ili o tome kako postati Svetac.

3. Razriješenja nekih nerazumjevanja

Bazirani na definiciju Sveca prema duhovnoj znanosti, željeli bismo razrješiti neka nerazumjevanja o tome kako postati Svetac.

1. Dobra ili religiozna osoba, ili netko tko čini čuda je Svetac

Svetac je definiran samo svojom duhovnom razinom. Samo tragatelj koji dosegne duhovnu razinu od 70% je prepoznat kao Svetac od strane drugog Sveca. Prosječna osoba, ili čak tragatelj koji radi duhovnu praksu, ne može sa sigurnošću prepoznati Sveca.

Rope

 

 • Kao kada želimo izmjeriti dubinu bazena konopcem, on mora biti duži od dubine bazena. Slično, ako netko želi izmjeriti duhovnu zrelost ili razinu Sveca, on mora biti Svetac; prosječna osoba nije podobna davati sud o tome da li je određena osoba Svetac. Svetost se ne može dodjeljivati od strane osobe koja je ispod razine Sveca.

 

 • Dijete četvrtog razreda ne bi bilo u stanju razumjeti razliku u znanju diplomiranog studenta i studenta koji je doktorirao. Dakle, bilo bi smješno pitati djete koji je student obrazovaniji.

 • Mi težimo utvrditi da li je osoba Svetac ili ne oslanjanjem na naša shvaćanja o tome što bi Svetac trebao biti. Ovo obično dovodi do donošenja pogrešnog  suda s naše strane.

 • Na duhovnom putu pojedinca, on uviđa da čak i razlika od 2-3% duhovne razine može drastično promjeniti njegov pogled na život.

 • Svetost se ne može dostići ni željom za predavanjem niti samoproglašenjem. Samo ulaganjem iskrenih napora u duhovnoj praksi može se doći do ovog stanja.

2. Osoba mora umrijeti da bi postala Svetac

Osoba ne mora umrijeti da bi postala Svetac. Netko može dostići duhovnu razinu od 70% u ovom životu uz prikladnu duhovnu praksu koja se radi pod vodstvom autoriteta u duhovnosti koji je dostigao razinu Gurua (učitelj duhovnosti koji je iznad duhovne razine od 70%).

3. Svetost tj. dostizanje duhovne razine od 70% je ograničeno na nekoliko odabranih pojedinaca

Dobra vijest je da Svetost tj. dostizanje duhovne razine od 70%  nije nešto što je ograničeno na nekoliko odabranih pojedinaca. Bilo koja osoba na zemlji sa iskrenom željom da dosegne razinu Svetosti ima jednake šanse da do toga dođe obavljanjem ustrajne  duhovne prakse. Pod vodstvom Svetaca, svi se mi spajamo sa Dušom što je i naša prava priroda.

4. Svetac mora biti iz određene religije

Perspektiva Svetaca je univerzalna i nije vezana za određenu religiju ili vjersku grupu. U skladu sa tim, Svetac ne mora pripadati određenoj religiji. Svetac može biti rođen u određenoj religiji, ali može dostići Svetost kroz duhovnu praksu. On ide iznad organizirane religije i može vidjeti Boga (Dušu) u svakom ljudskom biću; jer postoji onoliko puteva k Bogu koliko i ljudi.

Koliko na zemlji ima Svetaca tj. duhovno uzvišenih ljudi sa duhovnoj razini od preko 70%?

Duhovna istraživanja provedena od strane Fundacije za istraživanje duhovne znanosti (SSRF) pokazuju da na svijetu postoji preko 5000 Svetaca sa odgovarajućom duhovnom razinom.

Number of spiritually evolved people in the world

^Vrh