ancestor worship and ancestor veneration a spiritual perspective

1. Uvod u poštivanje i obožavanje predaka  

Poštivanje ili obožavanje predaka prakticira se u nekom od oblika diljem svijeta. Vrste običaja i rituala su različite: u nekim kulturama preci se obožavaju kao Božanstva. U ova dva teksta o poštivanju i obožavanju predaka dajemo duhovno stajalište raznih vjerovanja i običaja, od jednostavnog poštivanja do obožavanja, da bi ljudi mogli donijeti odluku na osnovu informacija kako se treba ponašati prema svojim preminulim precima, kako sa svojeg gledišta, tako sa gledišta predaka.

Prvi obred vezan za pretke je pogrebni obred pa smo dali duhovno stajalište za neke pogrebne obrede u članku  kremiranje u odnosu na pokapanje

 

2. Neka popularna vjerovanja koja potiču poštovanje i obožavanje predaka

 • Zaštita: Za pretke se vjeruje da uživaju veliki autoritet jer imaju posebne moći da utječu na tijek događaja i kontroliraju dobrobiti svojih rođaka. Oni pružaju zaštitu obitelji: jedna od glavnih preokupacija im je da drže obitelj na okupu. Živući mogu poštivati pretke kao „anđele čuvare“ koji ih štite od ozbiljnih nesreća ili brinu o njihovom životnom putu.
 • Interveniranje: Ponekad se preci smatraju posrednicima između Boga (ili Božanstava) i obitelji koju su napustili. Vjeruje se da oni posreduju kod Boga, Svetaca i Božanstava za dobrobit obitelji.
 • Strah i poštovanje: U nekim kulturama ponašanje nasljednika prema preminulim precima čini mješavina straha i poštovanja. Vjeruje se da mogu uzrokovati bolesti ili nesreće ako ih se zanemaruje odnosno ne poštuje ili ne obožava.
 • Komuniciranje iz zagrobnog života: Preminuli preci imaju sposobnost komunicirati sa živim rođacima kroz snove i zaposjedanjem svojih potomaka.
 • Pomoć pri donošenju životnih odluka: Rodbina se ponekad obraća precima da ih vode kroz seanse i medije ili Ouija table kako bi im pomogli pri donošenju važnih životnih odluka.

 U sljedećem dijelu objašnjeno je duhovno istraživanje navedenih vjerovanja koja potiču obožavanje predaka:

 

3.  Sposobnost preminulih predaka da štite i brinu o svojim nasljednicima:

Sposobnost suptilnog tijela u suptilnim prostorima Univerzuma da zaštite nekoga na zemlji direktno je povezana sa moći odnosno duhovnim kapacitetom suptilnog tijela. Sljedeća tablica daje pregled koliko ljudi u postotku odlazi u pojedina područja nakon smrti.

Područje

Postotak ljudi po područjima kamo odlaze nakon smrti

Duhovna snaga

Glavni cilj

Viša pozitivna područja Univerzuma (tj. Mahaalokai iznad)

Manje od 0.1%

+ 100 do beskonačnog

 Duhovni rast
Raj (Swargaloka)

Manje od 1%

+ 5

Uživanje plodova svojih zasluga
Čistilište (Bhuvaloka)

85%

+ 1

Opstanak
Prva i druga razina pakla

10%

-10 to -20

Opstanak i smetanje drugima
Treća razina pakla i niže

5%

-30 do malo manje od beskonačnog

Smetanje drugima

Napomena: Negativne brojke duhovne snage pokazuju duhovnu energiju koja je demonska. Ona je poznata kao crna energija.

U prosjeku precima treba jedna do tri generacije da izgube vezu sa svojim prijašnjim životima na Zemlji. Jedna generacija može uzeti u grubo 30 godina. Drugim riječima, ljude najviše napadaju generacije njihovih roditelja do generacije pradjedova. Ovo razdoblje je na neki način određeno količinom patnji koje treba podnijeti  u suptilnim razinama zbog pogrešnih aktivnosti i dijela počinjenih na Zemlji. Dok prolaze kroz patnje preci su svjesni koji dio njihovog života na zemlji je odgovoran za te patnje. Za to vrijeme postoji vezanost za njihov prethodni život, koja utječe na živote njihovih potomaka.

 • Suptilna tijela koja mogu izazvati velike promjene u svojim potomcima na zemlji su duhovno razvijena suptilna tijela i obitavaju u višim razinama Univerzuma kao Mahaaloka, Janaloka,itd. Takva suptilna tijela imaju duhovnu razinu preko 80%. Ipak, ljudi u praksi nemaju materijalne koristi od ovakvih visoko razvijenih bića i to iz dva razloga:

  • Suptilna tijela koja mogu izazvati velike promjene u svojim potomcima na zemlji su duhovno razvijena suptilna tijela i obitavaju u višim razinama Univerzuma kao Mahaaloka, Janaloka,itd. Takva suptilna tijela imaju duhovnu razinu preko 80%. Ipak, ljudi u praksi nemaju materijalne koristi od ovakvih visoko razvijenih bića i to iz dva razloga:

  • Drugo, čak ako je naš predak imao visoku duhovnu razinu on se neće upuštati u pomaganje u materijalnom smislu. Kako se osoba razvija, njezin fokus postaje jedino duhovni rast i  zbog toga se i sva njihova pomoć drugima odnosi na pomaganje u tome. Što više, smanjuje se njihova vezanost za članove obitelji, zato što se povećava njihova širina u smislu pomaganja cijeloj populaciji u duhovnom rastu.
 • Suptilna tijela iz Nižeg i Višeg područja Raja (Swargaloka) duhovno su prilično razvijena. No ipak, dok su u  suptilnim razinama raja, uglavnom se bave uživanjem u zaslugama sakupljenim za vrijeme svog života na Zemlji (Bhoolok).

 • Zbog toga im oni rijetko pomažu. U stvari oni imaju manje duhovne snage pa čak ako i pomažu, to se uglavnom odnosi na neke jednostavnije svjetovne stvari.  Manje od 1% svih preminulih predaka odlazi u suptilnu razinu Raja.

 • Većina naših predaka odlazi u suptilnu razinu Čistilišta  (Bhuvaloka)i prva i druga razina Pakla gdje je okruženje puno okrutnije. Zbog pomanjkanja duhovne prakse i raznih vezanosti ili neispunjenih želja, suptilna tijela preminulih predaka na ovim razinama uglavnom iskušavaju patnju. Većinu vremena ovi preci žele uznemiravati svoje potomke. U nastavku iznosimo dva osnovna razloga zašto to rade:
  • Zbog neispunjenih želja

  • Zbog nemogućnosti da se pokrenu u zagrobnom životu i dosegnu više, pozitivnije suptilne razine.

  Molimo pogledajte članak –  Zašto bi me moji preminuli voljeni i drugi moji preci željeli povrijediti? Ako pomoć dolazi od predaka to je zbog njihove intenzivne želje da pomognu. U pravilu se to odnosi na manje stvari kao npr. dobivanje posla i sl. No, ipak, ako potomak na Zemlji mora proći kroz neke događaje zbog svoje srednje ili jako teške sudbine, nemoguće je to promijeniti, osim ako potomak sam ne obavlja duhovnu praksu.

 • Preci koji odlaze  u niža područja Pakla u pravilu samo ometaju svoje potomke i nikada im ne pomažu.

Mehanizam kako suptilna tijela preminulih predaka pomažu

Gotovo u svim slučajevima preci imaju vrlo malu mogućnost utjecanja na događaje na dokaziv način na drugim razinama postojanja, kao na primjer na Zemlji. Ponekad duhovi više razine (negativne energije). daju moć za ispunjenje želja preminulih predaka. Duhovi više razine daju energiju kako bi stvorili račun uzimanja i davanja s ovim suptilnim tijelima kojima pomažu i time ih stavljaju pod svoju kontrolu.

4. Mogu li se preminuli preci zauzeti za nas kod Boga ili Božanstava?

Ovo se rijetko događa. Ponekad se suptilno tijelo iz područja Raja ili Čistilišta (Bhuvaloka) može zauzeti u korist svojih potomaka kod Božanstava niže razine iz područja Raja. Ovo se događa razmjenom određenih zasluga koje su stekli, a kako bi dobili nešto na Zemlji. No, Božanstva niže razine također imaju ograničenu moć i mogu pomoći pri manjim stvarima. U većini slučajeva Božanstva niže razine očekuju nešto zauzvrat za pružene usluge. Ako je netko odradio veliku količinu duhovne prakse, može također pitati blagodat od Božanstava više razine. Ipak, u ovom slučaju energija dobivena duhovnom praksom bude iskorištena.

 

5. Mogu li preci stvarati probleme ako su zapostavljeni ili ih se ne obožava?

Iz duhovne perspektive biti zapostavljen znači da se ne obavljaju potrebni rituali ili duhovna praksa koja bi pomogla precima u zagrobnom životu. Ako se ne obavljaju traženi rituali, preminuli preci mogu stvarati smetnje svojim potomcima.

U sljedećem članku istražiti ćemo neke od popularnih rituala i običaja diljem svijeta i njihovu učinkovitost zaštite od problema koje izazivaju preminuli preci

Pogledajte članak  –  Zašto mi moji preminuli voljeni i drugi preci žele nanijeti bol?

 

6. Da li preminuli preci mogu komunicirati sa svojim potomcima?

          Da, moguće je. Oni to rade da razne načine:

 •  Komunikacija putem kreiranja problema u životima potomaka: Preminuli potomci većinu vremena komuniciraju tako da izazivaju probleme u životima svojih potomaka. Oni upotrebljavaju duhovnu energiju da bi izazvali stres u životu potomaka kako bi ovi obratili pozornost na njihove potrebe. Stres nastao djelovanjem predaka predstavlja u osnovi sredstvo da se iskaže njihova patnja. Kada potomci uoče da ne mogu riješiti problem unatoč najvećim naporima, oni ponekad potraže duhovne smjernice. Pogledajte slučaj proučavanja ekcema izazvanog problemima predaka.
 • Mediji i Ouija table:Potomci na Zemlji kao i preminuli preci iz zagrobnog života ponekad pokušavaju komunicirati putem medija ili Ouija tabli. U većini slučajeva ne komunicira predak. Molimo pogledajte članak  – Koja je duhovna perspektiva od kontaktiranja mojih preminulih predaka putem medija ili Ouija tabli?  Najbolje je u stvari ne pitati pretke nikakav savjet za donošenje odluka putem medija ili Oujia tabli, jer u najboljem slučaju osoba razgovara sa duhom ili negativnom energijom. Iako u početku savjet može izgledati dobar, on može biti pomiješan s krivim savjetom kako bi se ljude odvelo pogrešnim putem ili im nanijelo štetu.

 • Snovi:  Ponekad preci komuniciraju kroz snove. Preminuli preci žive u mnogo suptilnijem svijetu od ovog opipljivog na Zemlji. Dok sanjamo, mi odlazimo u suptilnija područja zbog čega je precima lakše komunicirati s nama. Većina snova je psihološke prirode. Ako se isti san ponavlja tri puta zaredom, može se reći da je duhovne prirode. Ako se ono što smo sanjali dogodi i u budnom stanju, također se može reći da je to duhovne prirode. Neki snovi su tipični pokušaj komuniciranja predaka s nama. Na primjer, stalno vidjeti pretke ili zmije u snovima. Vidjeti kobru u snovima znak je da nam preci žele dobro, dok bilo koja druga zmija predstavlja pretka koji želi nanijeti zlo.

 

6.1 Mehanizam aktivnosti za komuniciranje

Sve aktivnosti moraju biti učinjene uz upotrebu jednog od Apsolutnih Kozmičkih Elemenata. Ovisno o duhovnoj snazi predaka, oni mogu doprijeti do sve višeg i višeg Apsolutnog Kozmičkog elementa kako bi uspostavili komunikaciju.

Apsolutni Kozmički Element Kako se manifestira
Zemlja (Pruthvī) Općenito loš miris u okolini bez razloga na fizičkoj razini. Na primjer, miris urina u kući. Također može biti i parfem koji podsjeća na preminulog pretka
Voda (Āpa) Ostatak nekog okusa u ustima.
Vatra (Tēj) Poprimanje oblika pretka u snu, sposobnost viđenja ili vizija o preminulom pretku.
Zrak (Vāyu) Osjećati da netko dira nekoga bez da ikoga ima, pomicanje stvari po kući.
Eter (Ākāsh) Čuti glasova, zvukove.

Gotovo u svim slučajevima kada predak pokušava komunicirati s potomcima, radi se o njegovim neispunjenim željama i potomak bi trebao uložiti najveći trud da mu pomogne otići.

U sljedećem, od ova dva dijela dajemo duhovnu perspektivu o različitim običajima koji se provode u svijetu, u cilju pomaganja preminulim precima da odu.