Politika privatnosti – donacije SSRF-u

1. Korištenje PayPal načina plaćanja za online donacije

a) Opis i opseg korištenja podataka

Ako izaberete plaćanje korištenjem PayPal online davatelja usluga, kao dijela platežnih transakcija na našoj web stranici, vaši osobni podatci kao što su ime i prezime, adresa, email adresa, detalji o iznosu donacije, IP adresa, detalji sa uplatnica, podatci o uređaju i zemljopisnom položaju, biti će proslijeđeni u PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Ovisno o načinu plaćanja izabranom putem PayPal-a, npr. Račun ili izravno zaduženje, osobni podatci proslijeđeni PayPal-u biti će dalje proslijeđeni od strane PayPal-a u kreditne agencije.

PayPAl može također objaviti vaše osobne podatke pružateljima usluga, podugovarateljima ili drugim pridruženim kompanijama, ako je to potrebno radi ispunjavanja ugovornih obveza nastalih vašim doniranjem, ili se vašim osobnim podatcima može koristiti sam PayPal.

Pregled trećih strana može se naći na sljedećem linku : https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

b) Zakonska osnova za korištenje podataka

Zakonska osnova za korištenje osobnih podataka je Čl. 6 par.1 st. 1 točka b, Općih uredbi o korištenju podataka (GDPR).

c) Svrha korištenja podataka

Korištenje vaših osobnih podataka je potrebno za obradu vaše donacije kada koristite PayPal način plaćanja, konkretno za potvrdu vašeg identiteta kao i za upravljanje vašom uplatom.

Ovisno o tome koji način plaćanja izaberete s PayPalo-om, vaše će osobne podatke koristiti kreditne agencije za identificiranje i provjeru platežne sposobnosti. Možete vidjeti koje kreditne agencije su uključene i koje podatke općenito koristi PayPal, kao i druge informacije o svrsi i opsegu korištenja podataka u politici privatnosti PayPal-a na linku https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

d) Trajanje pohrane

Prema PayPal-u, vaši osobni podatci koji su korišteni za za uspostavljeni odnos između vas i PayPal-a biti će pohranjeni za vrijeme trajanja odnosa uvećano za razdoblje od deset godina kako bi PayPal mogao ispuniti svoje porezne obveze.

Molimo pogledajte politiku privatnosti PayPal-a na https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full za detalje o pojedinom razdoblju čuvanja podataka.

e) Posljedice ne pružanja osobnih podataka

Vi niste obavezni dati svoje podatke za prethodno opisane svrhe. U svakom slučaju, ako odbijete dati podatke, mi vam ne možemo garantirati da ćemo vam moći ponuditi pogodnosti vezane za donaciju.

2. Mogućnost doniranja putem bankovnog transfera ili kreditne kartice.

a) Opis i opseg korištenja podataka

Mi vam također dozvoljavamo da nam donirate korištenjem bankovnog transfera ili kreditne kartice.

Osobni podaci koji se koriste kada napravite donaciju jesu vaše ime i prezime, e-mail adresa, adresa, poštanski broj, grad i zemlju boravka. Također trebamo vaše bankovne podatke (ime nositelja računa, IBAN kao i bankovni identifikacijski kod – BIC) ili podatke o kreditnoj kartici (ime vlasnika kartice, broj kartice, verifikacijski broj i datum prestanka važenja) kako bi proveli vašu donaciju. Kao opcija, možete navesti svoju želju za primitak donacije. Vaši podaci neće se proslijediti trećoj strani.

Uz online doniranje na našoj web stranici, mi također pohranjujemo vašu IP adresu i datum i vrijeme podnošenja oblika doniranja.

b) Zakonska osnova za korištenje podataka

Korištenje prethodno spomenutih osobnih podataka je potrebno za pokretanje i ispunjavanje ugovora o doniranju. Zakonska osnova za korištenje vaših osobnih podataka je Čl.6 par.1 st. 1 točka b, Općih uredbi o korištenju podataka (GDPR).

Zakonska osnova za prikupljanje i pohranu vaše IP adrese, koju koristimo u slučaju doniranja putem kreditne kartice, je Čl. 6 (1) st. 1 točka f.

c) Svrha korištenja podataka

Osobni podaci koji se prikupe kada otvorite online obrazac potrebni su za provedbu ugovora o donaciji, sa svrhom kojom se korisnik obvezuje na plaćanje članarine koju sam izabere. Prema želji, koristimo podatke koje prikupimo u procesu doniranja za izdavanje potvrde o primitku donacije.

MI koristimo vašu IP adresu za našu sigurnost u slučaju da se treća strana registrira na našu web stranicu bez vašeg znanja ili zloupotrebi vaše osobne podatke. To predstavlja također naš zakonski interes za korištenjem vaših osobnih podataka.

d) Trajanje pohrane

Čim više ne trebamo vaše osobne podatke u prethodno navedene svrhe, oni će biti odmah izbrisani. To je najčešće slučaj nakon isteka tri godine od zakonskog ograničenja, počevši od kraja godine u kojoj se nam dali donaciju.

Budući da i mi podliježemo zakonskim obvezama zadržavanja, vaši osobni podatci biti će blokirani nakon isteka roka zakonskog ograničenja i brisani nakon ukupno deset godina, počevši od kraja kalendarske godine u kojoj je donacija izvršena. Ovo proizlazi iz naših zakonskih poreznih obveza.

e) Mogućnost prigovora i uklanjanja prema Čl. 21 Općih uredbi o korištenju podataka (GDPR)

Nema mogućnosti prigovora na korištenje vaše IP adrese, jer je korištenje podataka obavezno za spriječavanje njihove zlouporabe i praćenja.

f) Posljedice ne pružanja osobnih podataka

Vi niste obavezni dati svoje podatke za prethodno opisane svrhe. U svakom slučaju, ako odbijete dati podatke, mi vam ne možemo garantirati da ćemo vam moći ponuditi pogodnosti vezane za donaciju.