Duhovno iskustvo gosp. Auritra Mallicka

1. Bog brine o meni gdje godda jesam

Duhovno iskustvo gosp. Auritra Mallicka

Od ljeta 2014. godine. moja supruga i ja smo stalni tragatelji (sa punim radnim vremenom) u Centru za istraživanja zasnovana na duhovnoj znanosti i Ashramu u Goi, Indija. U ožujku 2016. godine trebali smo se vratiti u Kanadu i SAD da se pobrinemo za vize. Prije odlaska imali smo priliku susresti Njegovu Svetost Dr. Athavlea na nekoliko minuta i nkada neću zaboraviti izraz koji je tada imao na licu. Bio je to izraz najviše pažnje i brižnosti, kao da smo Njegova vlastita djeca. U stvari, taj izraz odavao je puno više od toga.

Očekivali smo da ćemo izbivati iz Indije nekoliko mjeseci. No, dok smo bili u Kanadi, shvatili smo da zbog nekih neočekivanih okolinosti moramo ostati duže. Kako sam ja napustio svjetovni život i prešao živjeti u Ashramu, imao sam vrlo malo ušteđevine, pa sam u početku bio pod stresom. Pitao sam se kako ćemo izaći na kraj sa svim troškovima. Moja zabrinutost je ipak uskoro nestala, jer smo boravili u kući kod raznih sadaka i oni su brinuli o nama kao što to bude i u Ashramu. Moji roditelji su nam također pomogli u svemu što nam je trebalo. Zahvaljujući njihovoj brizi mogao sam nastaviti stalnu duhovnu praksu. Kasnije sam potražio i povremeno zaposlenje i upravo kada sam ga trebao dobiti, posao koji smo trebali završiti bio je gotov i mogli smo putovati natrag u Ashram u Goi.

Gledajući natrag na to razdoblje od osam mjeseci, počeo sam shvaćati da kada se tragatelj jednom iskreno opredijeli za stalnu duhovnu prasku, Guru princip vodi brigu o svim njegovim potrebama. Kroz ovaj događaj iz našeg života naučili smo kako predati Bogu sve naše potrebe i imati prihvaćanje raznih situacija s kojima se suočavamo. Cijeli taj događaj povećao je moju vjeru u Njegovu Svetost Dr. Athavalea, jer sam osjećao kako je Njegova odluka da nama bude dobro u svijetu bila aktivna od trenutka kada sam vidio Njegov izraz lica. To je bila riješenost koja je razdoblje od osam mjeseci učinila prilikom da produbim svoju duhovnu praksu.

Napomena urednika: Vrlo često gledamo na duhovnu praksu jednoobrazno, kao npr. pojanje, pohađanje Satsanga ili obavljanje Satseve. No, ponekada nam Guru daje životne situacije koje testiraju našu vjeru i predavanje, te provjerava sve što smo naučili na intelektualnoj razini o Duhovnosti. Takve situacije produbljuju duhovnu praksu tragatelja i odlučuju o njegovom bržem duhovnom napretku.

2. Osjećaj da je Njegova Svetost Dr. Athavale potvrdio moje unutranje iskustvo zahvalnosti prema Njemu

U siječnju 2017. godine pohađao sam duhovnu radionicu u Centru za istraživanja zasnovana na duhovnoj znanosti i Ashramu u Goi, u Indiji. Jednog jutra, za vrijeme radionice, prisjećao sam se Njegove Svetosti Dr. Athavalea i svega što je On učinio za tragatelje kako bi olakšao našu duhovnu prasku i omogućio nam da najbolje iskoristimo naše vrijeme na Zemlji. Sjećam se da sam osjećao veliku zahvalnost i duhovnu emociju jer sam potpuno uronio u misli o Njemu.

Te večeri svi tragatelji koji su pohađali radionicu imalu su priliku susresti se s Njegovom Svetosti Dr. Athavaleom. Iako je bilo prisutno mnogo tragatelja, kada je ušao u sobu, zastao je, nasmiješio se i pitao za mene. Na kraju susreta, kada je izlazio iz sobe, učinio je isto.

Iako to ni sa kim nisam podijelio, osjećao sam da Njegova Svetost Dr. Athavale zna za moje iskustvo od tog jutra kroz suptilno znanje i da ga je zaustavljanjem potvrdio.