Manifestacija demonske zaposjednutosti izaziva nekontrolirane pokrete zaposjednute osobe

  • Osobe prikazane u ovom videu su tragatelji za Bogom koji rade duhovnu praksu srednjeg ili pojačanog  intenziteta, a prema šest osnovnih principa duhovne prakse.
  • Svi su oni zaposjednuti duhovima (negativnim energijama). Nekontrolirani pokreti koji se vide na videu, nastaju zbog manifestiranja duhova kod zaposjednute  osobe. Ovi ljudi sami po sebi nemaju nekih fizičkih ili psihičkih bolesti kojima bi se mogli pripisati ovakvi pokreti.
  • Pogledajte kako se oni ponekad manifestiraju samo zbog prisutnosti Svetaca ili njihovih stvari. Duhovi ne mogu podnijeti Božansku svjesnost (Chaitanya) koja okružuje Svece (i njihove stvari), zbog čega su primorani pokazati se, odnosno manifestirati.