Duhovno iskustvo slatkog okusa prilikom pojanja hodajući po ulici

Radim duhovnu praksu po uputstvima Fundacije za Istraživanje Duhovne Znanosti (SSRF). Jednog dana dok sam radila pojanje hodajući putem prema kući, odjednom sam osjetila kako je cijela atmosfera oko mene počela  zračiti. Potpuno sam bila ispunjena duhovnom emocijom. Kako sam skrenula prema uglu moje ulice, imala sam osjećaj kao da sam ušla u oblak mirisa mirisnih štapića. Osjetila sam izrazit sladak okus u ustima u toj Božanskoj atmosferi.

– Ms. Therese Andrew, Melbourne, Australia

 Duhovna znanost iza ovog iskustva

Ponekad kada nečije pojanje nadiđe čin rutinskog, mehaničkog ponavljanja Božjeg Imena i osoba doživi jedinstvo sa pojanjem, duhovna razina te osobe trenutačno dalje raste, budeći na taj način duhovnu emociju ka Bogu.  U ovom stanju uzvišene duhovne emocije osoba može doživjeti Božje prisustvo kroz Njegovu manifestaciju putem bilo kojeg od pet kozmičkih elemenata (panchamahabhoota). Najlakše je doživjeti Boga kroz frekvencije apsolutnog elementa Zemlje, pošto je on najgrublji među pet osnovnih kozmičkih elemenata. Sljedeći kozmički element po hijerarhiji je apsolutni element Vode. Ovi elementi se doživljavaju putem suptilnih čulnih organa mirisa (u slučaju apsolutnog elementa Zemlje) i okusa (u slučaju apsolutnog elementa Vode).  U ovom slučaju Therese je bila u mogućnosti da doživi prisustvo Boga kroz suptilne čulne organe mirisa i okusa. Dobivanje ovakvih duhovnih iskustava bez vidljivog uzroka, tijekom izvođenja aspekta duhovne prakse poput pojanja,  pomaže u povećanju vjere  tragatelja u svoju duhovnu praksu, te ju na taj način povećava i vodi osobu dalje na njenom duhovnom putu.