Osjećaj gorkog okusa vode bez ikakvog razloga nakon kojeg je uslijedio osjećaj ometenosti

Yogita Apte radi duhovnu praksu po uputstvima Fundacije za istraživanje duhovne znanosti (SSRF) od 2000. godine. Od 2003. godine živi u SSRF ašramu u Goi, Indija. Kao dio svoje duhovne prakse, Yogita dobrovoljno provodi svoje vrijeme u odjelu za sastavljanje Svetih tekstova. U ovom članku ona opisuje iskustvo prilikom kojeg je voda u njenoj boci odjednom dobila gorak ukus, tijekom služenja u odjelu za uređivanje Svetih tekstova.

1. srpnja 2005. godine, radila sam na svom računalu u odjelu za sastavljanje Svetih tekstova u ashramu SSRF-a u Goi, Indija. Tragateljica koja je sjedila pored mene zatražila je gutljaj iz moje boce sa vodom. Bila sam iznenađena njenom molbom budući da sam vidjela da i ona ima svoju bocu punu vode. Upitala sam je zašto želi vodu iz moje boce kada ima svoju. Objasnila mi je kako je voda u njenoj boci dobila neki loš miris. Budući da sam znala da je ona redovno napadnuta duhovima, kako bi joj stvarali prepreke u duhovnoj praksi, shvatila sam da je loš miris u njenoj boci nastao uslijed napada duhova.

Pružila sam joj svoju bocu sa vodom. Dok sam je pružala dobila sam osjećaj da ’ne bih trebala više piti tu vodu’ jer sam osjećala da će sada i ta voda postati meta duhova.

Kako sam se udubila u služenje, u potpunosti sam zaboravila na taj događaj i pila sam vodu iz svoje boce. Čim sam je popila osjetila sam gorak okus u ustima. Taj gorak okus je bio praćen mučninom, osjećajem težine i glavoboljom.

– Yogita Apte, SSRF ashram, Goa, India.

Duhovna znanost iza ovog iskustva

Cilj duhova je spriječiti širenje Duhovnosti. Širenje Duhovnosti dovodi do duhovne prakse koja na kraju dovodi do povećanja osnovne suptilne Sattva (čistoća, znanje) komponente u životnoj sredini. Jednako kao što ljude ometa osnovna suptilna Tama komponenta (inertnost, neznanje), npr. loš miris itd., tāmasik duhovima smeta sāttviktā (sattvikta – čistoća). Oni ulažu veliki napor da na razne načine i različitim sredstvima ometaju tragatelje sa ciljem stvaranja prepreka u njihovoj duhovnoj praksi. Osnovno oružje koje duhovi koriste je crna energija.

Cijela Božja kreacija se sastoji od pet Apsolutnih kozmičkih elemenata. U ovisnosti od određenog Apsolutnog kozmičkog elemeta korištenog od strane duhova, mi tu crnu energiju doživljavamo na različite načine. Na primjer, ako se crna energija manifestira kroz Apsolutni element Zemlje osjećamo loš miris. Ukoliko se manifestira kroz Apsolutni element Vode osjećamo gorak ili kiseo okus itd.

U navedenom slučaju, duhovi su najprije koristili Apsolutni element Zemlje kako bi stvorili loš miris u vodi tragateljice. Kada je pila vodu iz Yogitine boce, duh koji je ometao tragateljicu djelovao je i na Yogitinu vodu. U sljedećem stadiju duh je koristio Apsolutni element Vode kako bi stvorio gorak okus u Yogitinoj vodi.

Konzumiranjem vode koja je napadnuta crnom energijom, crna energija prelazi na tijelo te osobe. Crna energija tada djeluje na fizičkoj i suptilnoj razini u tijelu osobe koju duhovi namjeravaju napasti, kako bi je ometali. Simptomi ometanja mogu biti različiti, poput mučnine, osjećaja težine u tijelu, nejasnoće misli, nedostatka entuzijazma za duhovnu praksu itd. Na taj način duhovna praksa tragatelja biva ometena.