Alternativna medicina – Funkcija

SERB-alternative-medicine-landing

1. Uvod

U ovom članku uspoređujemo različite alternativne terapije na razini njihovog stvarnog djelovanja. Pod “djelovanjem” podrazumijevamo razmjere stvarne koristi koju je terapija donijela osobi za ublažavanje bolesti.

Kao i u svim ranijim člancima ove serije,  izložili smo različite alternativne terapije poredane po rastućem redu u odnosu na dubinu na kojoj djeluju. Na samom početku spektra nalazi se alopatija koja djeluje tako da uništava ometajuće vibracije bolesti u fizičkom tijelu na fizičkoj razini. Zatim negdje na pola puta spektra, imamo terapiju kao što su mudre koje suptilnije ometajuće vibracije, npr. suptilne ometajuće vibracije crne energije duhova (negativnih energija), izbacuje iz tijela. Na kraju ovog spektra imamo ayurvedu koja generira Božansku svjesnost (Chaitanyu) u prostoru između organa i stanica.

2. Alopatija

allopathySvaka bolest ili poremećaj u organizmu stvara ometajuće vibracije na različitim razinama u tijelu. Ova alternativna terapija usmjerena je na uništavanje ometajućih vibracija bolesti u fizičkom tijelu i na fizičkoj razini. Kako alopatija funkcionira samo na razini fizičkog tijela, ona je najinferiornija od svih terapija.

 

 

3. Yunani (Unani) medicina

YunaniYunani terapija djeluje tako što se suprotstavlja ometajućim vibracijama u protoku energije u tijelu. Dakle njena funkcija je ograničena na razini energetskog protoka unutar tijela. Međutim, možemo vidjeti da djeluje na dubljoj razini nego Alopatija. Stoga je njezin učinak dublji i sveobuhvatniji.

 

 

4. Akupresura

AkupresuraBilo koja bolest stvara otpor protoku energije unutar tijela. Terapija akupresure funkcionira po principu aktiviranja chetana u energetskom toku, koja se onda bori protiv otpora kojeg bolest napravi u protoku energije (chetana je aspekt Božanske svjesnosti koji regulira funkcioniranje tijela i uma). Kada se protok energije vrati u normalu, tijelo je pripremljeno za borbu s bolešću. Ovdje vidimo da je bolest prevladana na dubljoj razini nego što je to kod Alopatije i Yunani medicine.

 

5. Mudra

MudrasFunkcioniranje Mudra temelji se na  izbacivanju materijaliziranih ometajućih vibracija iz oboljelih dijelova u vanjsku atmosferu. Njihovim uklanjanjem ubrzava se liječenje. Međutim, nedostatak ove alternativne terapije je što se ove vibracije ne uništavaju i mogu ponovno ući u istu ili utjecati na drugu osobu.

 

 

6. Homeopatija

HomeopathyHomeopatija djeluje tako što stvara chetanu u samim tjelesnim stanicama. Tako ova terapija djeluje na dubljoj razini od prethodno navedenih.

 

 

 

7. Ayurveda

AyurvedaAyurveda djeluje tako da stvara Božansku svjesnost u prostorima unutar tjelesnih stanica. To uzrokuje momentalni raspad suptilne crne energije duhova. Kako je djelovanje na razini prostora, koji su suptilniji i od stanica, generiranjem Božanske svjesnosti, funkcija ove terapije je najsuptilnija i najpotpunija od svih prethodno navedenih alternativnih terapija.