Primjer božanskog znanja primljen od gospođe Shilpe Deshmukh

Prema Duhovnoj znanosti, ples je oblik umjetnosti kojom se može spoznati Boga. U ovom kontekstu, ples je sredstvo primanja Božanskog principa. Slijedi tablica gospođe Shilpe primanjem znanja od Boga, a objašnjava postotak Božanskog principa koji može primiti određeni dio tijela, kada se na odgovarajući način koristi tijekom plesa.

Dijelovi tijela
% Važnost
Glava
5
Vid
10
Obrva
3
Očne jabučice
5
Vrat
7
Nos
2
Stražnjica
5
Usne
10
Trbuh
5
Struk
8
Ruke
20
Noge
18
Drugi
2

Primjer kako tumačiti tablicu: Glava može primiti maksimalno 5% Božanskog principa.