Обикновен дух (бут)

Въведение

Обикновеният дух (бут) е най-ниско в йерархията на духове. Той разполага с относителната сила от 1. (Вижте статията на Видове духове) В настоящите времена и до 2025 г., около 30% от хората в обществото са засегнати или обладани от обикновените духове.

2. Чертеж чрез неосезаемо знание на обикновен дух (бут)

ENG_Bhut

Моля, имайте предвид, че това е само една груба насока, тей като духовете могат да заемат всякаква форма, в зависимост от това, което те се опитват да постигнат. Също така вижте – Защо има защитна граница около схемата по-горе чрез неосезаемо знание на обикновения дух?

3. Основни характеристики за обикновения дух (бут)

3.1 Място на пребиваване в региона Земя

Духовете обикновено пребивават в помещения, които имат една и съща честота, както финия регион на техния произход или Раджа-Тама вибрации, които съответстват на техните собствени. Затова обикновените духове започват да пребивават в порутени къщи, заведения, Раджа-Тама преобладаващи развлекателни центрове (за да изпълнят техните желания), канавки, канали и къщи, където жителите имат един и същи тип навици и желания. Тяхното място на пребиваване може да се променя ежедневно.

3.2 Физически характеристики на обикновения дух

 • Обикновените духове могат да придобиват всякаква форма и цвят в зависимост от това, което те се опитват да постигнат и колко те планират да се излагат.
 • Доста често, тяхната форма съвпада с тяхната оригинална действителната форма, когато те са били на региона Земя (Булок). Когато искат да плашат хората, те могат да вземат аморфна форма като тaзи, показанa на чертежа по-горе чрез неосезаемо знание.
 • Екстремни вариаци на редовната си форма (в сравнение с духовете на по-високо ниво) са ограничени, тей като тяхната духовна енергия е доста ниска.
 • Те обикновено са вързани за Земята и повечето от тях се намират в близост до повърхността на Земята.

3.3 Психически характеристики на обикновения дух

 • Държат се заедно: Мисълта за семейство и приятели, продължава и в задгробния живот. Тези, които имат сходни вибрации, личност и регион се стичат заедно. Накратко те са склонни към живеят в групи.
 • Неспокойна природа: 
  • Те не остават на едно място за много дълго време. Те са постоянно в движение.
  • Очите им са неспокойни.
 • Желания: Те са любители на светски удоволствия.
 • Отношение свързано с реалните действия: Когато те се проявяват в обладания човек те викат, правят силни звуци, търсят внимание и признателност с пляскане на ръцете, забавляват се, правят шеги, правят шум, постоянно дръпат краката един на друг и викат изведнъж.
 • Отношение свързано с мислите: Те постоянно правят проблеми на хората и гледат на веселба. Те обикновено не нападат хора. Те само се включват в застрашаване на хората или удовлетворяване на техните желания, чрез хората.

3.4 Духовни характеристики на обикновения дух

 • Обикновените духове не извършват духовна практика, за да получат по-голяма черна енергия за себе си, вместо това те получават вече готова енергия от възвишени духове.
 • Те не функционират сами за себе си, тъй като те не разполагат с капацитет за това. Те работят под всички видове духове (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.) извършват задачи като предаване на съобщения на духовете от по-високо ниво и предоставят информация за различни места.

4. Как обикновените духове (бут) влияят на човешките същества?

Един обикновен дух и заминал предък (които не се превърнал в дух) са на същото ниво по отношение на тяхната духовна сила. Основната разлика е, че заминалия предък безпокой неговите потомци чрез използване на сметката на взимане и даване между тях, докато един дух безпокой всяко човешко същество, използвайки своята черна енергия, независимо от това че са техни потомци.

4.1 Средство, чрез което причиняват дистрес:

Обикновените духове влияят на човечеството чрез:

 • Обладаване на едно лице, за изпълняване на техните желания, като например за алкохол, храна, секс и т.н.,
 • Се проявяват или материализират преди известно лице иливременно влизат в животните, за да атакуват или плашат хората.

4.2 Чрез околната среда

Те увеличават финото налягане в околната среда в резултат на което атмосферата се изпълва с фини облаци или като черна мъгла. Това води до проблеми в семейството като кавги и спорове, и намаляване на производителността.

4.3 Материално/Светско

 • Обикновените духове развалят храните.
 • Те могат да придвижат предметите, което го прави трудно за хората да намерят неща. Налице е висока степен на падащи обекти.
 • Те крадат пари и други предмети от помещенията, според указанията на възвишените духове.
 • Те генерират странни звуци в помещенията, скачайки върху стените или тавана. В действителност те могат да генерират оглушителни звуци чрез посредничеството на негативните честоти.

4.4 На физическо ниво

 • Внезапно набутане при ходене.
 • Говорене по време на сън.
 • Нощно напикаване.
 • Виене на свят, последвано от опит на докосване от духове.
 • Пляскане с ръце и кракат, когато човек обладан от дух е изложен на духовно изцеление.

4.5 На психическо ниво

 • Преживяване на внезапно преминаване на бяла мъгла в мрака на една стая, последвано от забравяне на задачата в ръка и объркване.
 • Постоянно чувство за присъствие на субект.
 • Преживяване на внезапно вдигане на тялото на човек, докато в легнало положение или изместване на земята под краката.
 • Чувство за “разхвърляне, използване на обидни думи, крещене”.
 • Зависимости
 • Човек обладан от обикновен дух може да почувства страх от посещение на място за поклонение. Това е страха на обикновения дух, който се издига на преден план.
 • Когато обладани хора посещават място за поклонение, те хвърлят неща шумно, изхвърлят веществата, използвани в ритуалното поклонение и с поведението им пречат на самия ритуал.

5. Средства

 • На индивидуално ниво: Жасмин пръчица, прилагане на Светия пепел (Вибути) и поръсване със Светена вода (Тирта)
 • Свързано с околната среда: Поръсване Светена вода в помещенията и пречистване на пространството с темян (дооп).

Забележка: Духовното ниво на духовния изцелител трябва да бъде най-малко 20% повече от духа, които засяга или обладава лицето, което тои се опитва да изцели. Когато едно лице се третира с външни духовни средства, се чувства по-добре за известно време, но за да се отървете от този дистрес (което в много случаи ни следва от много раждания) завинаги е важно, да извършва духовна практика и генерира непрекъсната и трайна позитивност от първа ръка вътре в себе си. Само тогава е възможно да се получи трайно излекуване. Ако лицето допълва духовното изцеление с песнопеене на Божието Име по време на духовно изцеление, тогава дистреса се преодолява за по-кратко време.