Видове духове (демони, дяволи, негативни енергии)

1. Въведение във видове духове

В самото начало е важно да се отбележи, че докато ние използваме фразата духове (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.) като колективно съществително, за да покрием цялата гама от негативни енергии, има огромна разлика между духовете от по-ниските региони и духовете от по-високите региони като фините магьосници (мантрици) от шестия и седмия регион на Ада (Патал). Тази разлика е от гледна точка на тяхната духовна сила. То е като сравняване на военната мощ на Съединените американски щати с една малка държава в Тихия океан. Въпреки, че и двете имат статута на суверенни държави, те просто не са в една и съща лига по отношение на военна мощ.

Духовете предимно използват тяхната духовна сила, придобита чрез техния вид духовна практика, за да навредят на човечеството. Степента на възможно увреждане зависи от тяхната духовна сила, която обикновено е функция от вида на дух или вида на демон. В таблицата по-долу сме дали различни видове духове и относителната им духовна сила.

Сравнително таблица на относителната1 духовна сила на различните видове на духове

Вид Относителна сила на вида на дух % от хората2 под влияние Духовно ниво (%) на Светците3 на равностойна якост
Обикновен дух (Бут)4  1  30%  –
Демони ((Ракша и Асирия)  1-10  50%  –
Черна змия (Кала Наг)  100  10%  70%
Жена Гоблин (Хадал)  1,000  2%  –
Джакин  1,000  2%  –
Вещица (Четкин) 1,000  2%  80%
Дух (Пишач) 10,000  4%  85%
Фин магьосник (Мантрик) 100 000 – безкрайност  0%5  90-95%

Бележки:

 1. Тези цифри в таблицата, са приложими за текущия период от време, до 2025 г. Показано е увеличение в дейността на духовете от по-високо ниво. Обърнете се към статиите на Третата световна война Предсказания и Армагедон и Битката на доброто срещу злото. Така че обикновено, когато засягащите негативните енергии за обикновения човек биха били обикновен дух/заминал предък, тук в таблицата тя в момента показва преобладаване на демони, които засягат човечеството.
 2. Под процент на засегнати хора, ние се позоваваме на дела на населението в света, засегнати от различните видове негативни енергии.
 3. Тази колона показва духовното ниво на Светците ангажирани в разпространението на Духовността в сравнение със силата на духовете. Например духовната сила на Светец на 70%, участващ в разпространението на Духовността е по-малко от духовната сила на тип дух като жена гоблин (хадал). Невъзможно е за средния екзорсист/духовен изцелител да преодолее духовете над обикновения дух (бут) или заминал предък (които не са се превърнали в духове ). Средните екзорсисти, духовни изцелители, магьосниците и средните свещеници могат в най-добрия случай да премахнат обикновените духове или заминали предци, които засягат или обладават човек. Те обикновено не би били наясно с духовете от по-високите нива, които обладават лицето.
 4. В повечето случаи хората са засегнати от заминати предци, които искат да безпокоят техните потомци. Все пак желанието на заминалите предци да безпокоят техните потомци е неизменно подхранвано от енергията на духовете на по-високо ниво. Така че дори и в случай на демон, засягащ един човек, те могат да го направят чрез заминал предък. В някои случаи заминалите предци самите, биха могли да бъдат сред някоя от категориите на духове.
 5. Фините магьосниците рядко засягат хората директно и само го направят в случай на:

  a. Затвърждаване на терористическата работа за падането на човечеството като цяло или

  б. За да спрят мисията на Светец, който работи за повдигане на човечеството на духовно ниво.

Както можете да видите от таблицата по-горе, духовната сила на фините магьосниците е най-голяма, сред всички видове демони и духове. Те имат достъп до гигантски количества духовна черна енергия. Те могат да получат достъп до нея, и да причинят щети на големи площи и сериозно да засегнат човечеството като цяло. Фините магьосници от 6-тия и 7-мия регион на имат духовна способност за водене на неосезаема война дори и срещу божествата от по-ниските нива на финия регион Рая (Сварга) в проявена форма (положителна енергия, която има форма т.е. сагун).

1.1 Какво е с обичайните имена на духовете?

За тези от вас, които са чечи литература за духове, може би се чудите какво става с познатите имена, които сте чели като Сатана, Девил, Полтъргайст, Фантом и т.н. Това са само различни имена на духове, които се вписват в рамката на основните видове духове или демони, които посочихме по-горе.

2. Има ли някаква йерархия в духовете?

Да, има йерархия сред духовете, която се основава на тяхната духовна сила или мощ. В крайна сметка всички духове са контролирани от фините магьосници.

2.1 Има ли главен на всички духове?

Да, фин магьосник, който е Гуру (господар) фин магьосник и направлява другите фини магьосници.

3. Как дух се превърща в конкретен вид дух или вид демон?

 • Главната причина човек да се превърне в определен вид дух или вид демон се дължи на тяхната доминираща личностна черта и преобладаваща мисъл в момента на смъртта. Например хората, които участват в увреждане на човечеството като цяло е по-вероятно да станат фини магьосници. От друга страна, прекалено големи светски желания и постоянно мисли за правене лошо на другите може да кулиминира в ставане дух след смъртта. Това също така зависи от това колко чертата е вкоренена в себе си и колко често тя се проявява в действие.
 • Следователно съдбата на един човек в задгробния живот също може да се определи от вида на дух, който контролира от лицето, когато е на Земята. В случаите, когато едно лице на Земята е напълно под контрола на един дух като фин магьосник, те са по-склонни да станат роби на фините магьосници в задгробния живот.
 • Основното правило е, че негативните личностни черти привличат негативизъм и са подхранвани от духове (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.), с или без тяхното знание.

4. Основен облик и форма на видовете духове

В различните статии, където сме предоставили подробна информация за различните видове духове и демони, сме предоставили чертежи чрез неосезаемо знание на техната основна форма. Моля, имайте предвид, че това е само една груба насока, тей като духовете могат да заемат всякаква форма.

Духовният принцип че думата, допирът, формата, вкуса, мириса и свързаната с тях енергия съжителстват също така е верен при духовете. В зависимост от техния вид енергия, те заемат определени форми. Тези форми обаче могат да се променят в зависимост от това, което духът се опитва да постигне. Например, ако духът се опитва да исплаши, той ще заеме някоя застрашаваща форма, докато, ако се опитва да заблуди духовен изцелител, може да заеме формата на ангел или положителна енергия. Те също могат да заемат формата на нашите заминали предци и по този начин да подвеждт екстрасенси и хората, които идват при тях, за да се информират за заминалите роднини. Това е вярно, в почти всички случаи.

5. SSRF изследване на видовете духове

Фондацията за изследване на духовната наука (SSRF) изучава различните видове духове (демони) и техните проявления от 2000 г. По това време, заради интензивната духовна практика на търсачите в центровете на SSRF (ашрамите) в цяла Индия и мисията на организацията за разпространение на Духовността, като предвестник на ерата на духовно обновление след 2025 г., открихме, че търсачите на SSRF бяха допълнително атакувани от духове. Първоначално духовете от по-ниските нива започнаха да атакуват центровете и търсачите на SSRF. Търсачите на SSRF се защитаваха от тези фини атаки с увеличаване на тяхното духовно ниво, средства за духовно изцеление и най-важното, благодатта на техния духовен водач Неговото Светейшество Д-р Атавле. Въпреки това с течение на годините, различни видове демони и видове на духове с нарастваща духовна сила нападнаха търсачите в опит да спрат на духовното изследване, което се провежда в центровете на SSRF.

BG_SR-in-Ghosts

През периода от 2000 г. до днес, SSRF е имал възможността да свидетелства и изследова хиляди фини атаки и обладаности от различни видове духове. В този раздел, ние обясняваме различните видове на духове и техните характеристики.