Демони – характеристики и влияние

1. Въведение

Демон (ракшас) е вторият в йерархията на духове (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.) във възходящ ред. Категорията на демони всъщност включва група от духови, известни като ракшас и асурас. Следователно тяхната относителна духовна сила варира от 10-100, където 1 е относителната сила на най-ниските сред духовете, т.е. обикновения дух (бут). Вижте статията на “Видове духове“. В настоящите времена до 2025 г. около 50% от обществото е засегнато или обладано от демони. Същите тези 50% от населението ще бъдат засегнати от техните заминали предци.

2. Чертеж чрез неосезаемо знание на демон

 

Jaakhin

Моля, имайте предвид, че това е само една груба насока, тей като духовете могат да заемат всякаква форма, в зависимост от това, което те се опитват да постигнат.

3. Характеристики на демоните

3.1 Място на пребиваване в региона в региона на Земята:

Духовете обикновено пребивават в помещения, които имат една и съща честота като финия регион на Ада (Патал) от техния произход или Раджа-Тама вибрации, които съответстват на техните собствени. Демоните предпочитат живеят на самотни места. Те живеят сами по покриви, тавани на големи фирми или фабрики или големи пещери.

3.2 Физически характеристики на демоните

Хората, които са обладани от демони, когато се проявяват показват следните характеристики, които всъщност са характерни за демоните:

 • Влачене на краката.
 • Търсене на внимание, чрез тропане с краката.
 • Хвърляне на обекти и с това правене на силни звуци с затворени очи.

3.3 Психични характеристики на демоните

 • Те са арогантни.
 • Те са шефове над обикновените духове.
 • Избухват и са нетърпеливи. Те ръмжат, ако нападнат.
 • Демоните са летаргични. Те задоволяват
 • Те не слушат фините магьосници (мантрици) и по този начин винаги са наказани от тях.
 • Те задоволяват страстта си, като прибягват до изнасилване.
 • Много рядко се впускат в естравагантни дейности.

3.4 Духовни характеристики на демоните

 • Демоните не извършват духовна практика
 • Те участват в ритуали за впиване на черна енергия само когато това им нареждат фините магьосници. Те правят това с неохота и заемат само низши работи.
 • Те са експерти в предаването на черна енергия в експлозивна форма.

4.Как демоните влияят на човешките същества?

Демоните работят на следните нива, за да навредят на човечеството.

4.1 Чрез околната среда

 • Демоните предават изтощителни звуци като земетресения или машини, които работят постоянно в помещенията.
 • Поради тяхното присъствие, в околната среда се разпространява неприятна миризма, без видим източник.

4.2 Материално/светско ниво

 • Демоните понякога създават пукнатини в стените, ако са ядосани.
 • Те създават влага под седалката, където някой седи и песнопее.

4.3 На физическо ниво

 • Загуба на апетит
 • Сърбеж
 • Виене на свят
 • Постояно генериране на изтощителни звуци в близост до ушите, което води води до изтръпване поради присъствието на странни звуци.
 • Преживяване на бутане или събудени от допир, когато човек е седнал в медитация.

4.4 На психично ниво

 • Безсъние нощем, но сънливост, дори през деня.
 • Мисли за да удряне и нападане на другите.
 • Лицата, засегнати от демони не позволяват на другите да извършат духовна практика.

5. Отстраняване

Забележка: Духовното ниво на духовния изцелител трябва да бъде най-малко 20% повече от духа, които засяга или обладава лицето, което тои се опитва да изцели. Когато едно лице се третира с външни духовни средства, се чувства по-добре за известно време, но за да се отървете от този дистрес (което в много случаи ни следва от много раждания) завинаги е важно, да извършва духовна практика и генерира непрекъсната и трайна позитивност от първа ръка вътре в себе си. Само тогава е възможно да се получи трайно излекуване. Ако лицето допълва духовното изцеление с песнопеене на Божието Име по време на духовно изцеление, тогава дистреса се преодолява за по-кратко време.