1. Въведение в предимствата на сатсанга

Сатсангът е важен аспект на духовната практика в духовното пътуване на търсача. Това е особено важно в началото на духовния път, когато Духовността все още не е неразделна част от живота на един човек. За по-опитните търсачи присъствието на сатсанг представлява възможност за служене на Бога и на другите търсачи като споделят опит и възпитават други търсачи в духовната им практика.

Във всяко от сините полета по-долу, ние сме сподели опита на търсачи по отношение на това как присъствието на сатсанг им е помогнало.
Скоро след като се ожених, дойдох в САЩ. Това беше само месец след като започнах моята духовна практика на песнопеене на Името на Бога. В САЩ се опитах да песнопея и да включа духовната практика в живота си, но никога не е бях напълно успешен. Така че за почти една година не съм вършил много духовна практика. Само след като започнах да посещавам сатсанзи, аз отново започнах да песнопея редовно и започнах да изразявам всичките си планове за моя духовен напредък в действие – СК, САЩ

2. Изясняване на въпросите за Духовността

Предимства на сатсангаКогато търсачът изучава науката за Духовността, той или тя може да намира нови концепции за живота и обучението. Тези нови концепции могат да породят въпроси в ума на търсача, като например, “Как мога на практика да прилагам този духовен принцип” или “Как да преодолея препятствие, което имам в моята духовна практика.” Тези видове въпроси са съвсем естествени за студентите по Духовност и е важно на тези въпроси или съмнения да се отговаря своевременно, така че духовната практика на търсача да може да продължи безпрепятствено.

Когато сатсангът се провежда от лице, което има желание за разпространение на Духовността, любов към другите и духовна емоция, той или тя е с по-добра възможност за достъп до Божиите мисли и да предостави цялостни отговори на въпроси за Духовността и духовната практика. Заедно с това цялата група търсачи, присъстващи на сатсанга, заедно научава за перспективите, които човек има когато се сблъсква с едни и същи въпроси за Духовността. Тези въпроси, ако останат неотговорени, може да повдигнат съмнение, което може да сложи спирачка на нечии усилия и в някои случаи могат да доведат до провал изцяло на една духовна практика.
Посещавайки сатсанг някои търсачи също биват приятно изненадани когато бива даден отговор на въпроси, които те са имали в ума си, но не са задали. Поради усилията на търсача да присъства на сатсанг, Бог му помага като отговоря на въпроси, които са били продължително време в неговия или нейния ум за известно време.

3. Сатсангът ни помага да презаредим “духовните си батерии”

Според науката за Духовността, цялата вселена е съставена от три основни фини компонента – Сатва, Раджа и Тама. Сатва е компонентът, който представлява духовна чистота и знания, Раджа представлява действие и страст, а Taмa представлява невежество и инерция. Най-фините вибрации, произтичащи от всичко и всеки зависят от преобладаващия основен компонент, от който се състоят.

В днешния свят по-голямо значение се отдава на материализма и по-малко на Духовността. Когато в обществото се обръща по-малко внимание на Духовността, духовна нечистотия започва да се натрупва в околната среда. Това е известно като духовно замърсяване и означава, че има увеличение на Раджа и Тама фините компоненти в обществото и околната среда. Това духовно замърсяване изчерпва нашата духовна енергия, а до края на седмицата нашите “духовни батерии” се чувстват изтощени. Поради това, ние се чувстваме изцедени и става трудно дори да мислим за духовна практика. Това може да доведе до загуба на ентусиазъм да постоянстваме с нашата духовна практика.

Когато присъстваме на сатсанг, ние сме изложени на високи нива на духовна позитивност. Околната среда е заредена с Божествено съзнание и преобладава фината Сатва компонента. Тази духовна положителност може да се издигне още повече, когато духовното ниво на търсачите присъстващи на сатсанг е по-високо и ако търсачите имат духовна емоция заедно с нагласа за учене. От време на време, положителни енергии и Божества могат също да благоволнат търсача с тяхното присъствие в осезаемото в сатсанга.

След предизвикателна седмица търсача може да бъде физически, умствено и духовно изчерпан. Въпреки това, вследствие на Божественото съзнание и сатвик (духовна чистота) присъствието в сатсанга, търсещият които го посещава, се зарежда с духовна позитивност и получава ентусиазъм да продължи и да упорства с неговата духовна практика.

Всички, които са се събрали около лагерния огън получават топлината на огъня. По същия начин, всички тези, които посещават сатсанг са духовно подхранвани от духовните преживявания на другите. Точно както въздуха е от съществено значение да се поддържа горящ огън, сатсангът е от съществено значение, за да ни насърчи да продължим нашата духовна практика.

Бях дошла вкъщи много уморена от работа и не се чувствах в насторение за присъствие на скайп сатсанг с другите търсачи на SSRF; исках само да бъда оставена намира. Съпругът ми, обаче, настоя да присъствам. Много неохотно се съгласих да присъствам на сатсанг. В средата на сатсанга бях помолена да споделя духовно преживяване, случло се преди седмица. При споделяне на духовната опитност моята духовна емоция се събуди. Сълзи на духовна емоция и благодарност се надигнаха в очите ми. След това започнах да се чувствам много леко и просто в един момент умората от деня беше изчезнала. – РГ, Европа

3.1 Онлайн сатсанг проведен по телефона и софтуер за гласова конференция като Скайп

Предимства на сатсангаПоложителната енергия на сатсанга не зависи от това всеки да се намира в същото физическо пространство. Дори ако се присъства на сатсанг чрез конферентен разговор или по интернет, човек е в състояние за достъп до енергията на Бога. Ако търсачите, присъстващи на сатсанга имат духовна емоция, тогава енергията на Бога в сатсанг ще бъде много по-голяма.
Фондацията за изследване на духовната наука извършва онлайн сатсанг за търсачи по света през Скайп. Въпреки че се събират търсачи от различни континенти за онлайн сатсанг по интернет, те са в състояние да изпитат Божественото Съзнание в сатсанга и близост и единство с другите търсачи, посещаващи сатсанга.
Когато дойдох онлайн, за да присъствам на Skype сатсанга за Северна Америка, видях че не познавам нито един от присъстващите. Първоначално бях мълчалива и само слушах другите. Водещия сатсанга беше толкова топла и приветлива и бях трогната, че тя непрекъснато се опитваше да достигне до мен и другите търсачи. Когато другите присъстващи започнаха свободно да споделят своите препятствия в духовната практика, имах чувството, че мога да се идентифицирам с тях. Аз също споделих едно от моите преживявания, което имах когато започнах да песнопея. Когато стана време за края на сатсанга се почувствах сякаш познавах всички и че всички бяхме свързани от Духовността. Бях благодарна на Бог за това преживяване, тъй като обикновено не се случва в светския живот. – Кристи Леунг, Канада

4. Чрез сатсанг получаваме мотивация да постоянстваме в нашето духовно пътуване

Предимства на сатсангаС постоянстването в нашата духовна практика, започваме да получаваме духовни преживявания. Търсачите споделят своите духовни преживявания по време на сатсанга. Освен споделянето на нашите духовни преживявания, ние постигаме и разбиране на духовното значение в основата им. Духовните преживявания са дар от Бога, който дават мотивацията на търсачите да упорстват по този път. Размишлявайки върху собствените си духовни преживявания или слушане на опитностите на другите увеличава нашата вяра в духовната практика.

Предимства на сатсанга​Веднъж бях доста депресирана като чувствах, че моята духовна практика не върви добре. Искрено се помолих на Бог да ми помогне и да бъде с мен. По това време почувствах глас да казва: “Аз съм винаги с теб. ” Тогава попитах Бог: “Аз искам да те видя.” Тогава Той каза: ” Само погледни през прозореца, ще ме видиш много скоро. Аз просто погледнах през прозореца и изчаках, но сякаш нищо не се случи. Тогава попитах отново и Бог каза: “Бавно моята форма ще се появи”. Тогава изведнъж от нищото се появи двойна дъга. И Бог каза, че е дошъл да се запознаем под формата на дъга. Моята духовна емоция се събуди и остана събудена дълго след това. Дори и днес когато мисля за духовното преживяване, което имах, чувствам вътрешен мир и спокойствие.

Когато споделих това духовно преживяване по време на сатсанг с другите търсачи в Мелбърн, ние почувствахме, че нашата духовна емоция се събуди и ние всички имахме чувство на спокойствие и увереност, че Бог слуша молитвите ни. – Швета Кларке, Мелбърн Австралия

За да направите печалба под формата духовно развитие, “вяра”-та е единствената валута. Казано метафорично, валутата в САЩ е щатският долар, а в Европейския съюз,тя е еврото. За да купите нещо в САЩ, само доларът ще бъде от полза. По същия начин, за духовен прогрес силната вяра е от съществено значение. Обикновено, ние вярваме в нашия банков баланс, защото можем да теглим пари от сметката според нуждите ни. Точно по този начин, когато става въпрос за Духовност и духовен напредък, трябва да имаме още по-голяма вяра в Бога и духовната практика.

5. Развитие на експанзивност и любов към другите

Предимства на сатсангаВ сатсанг, човек развива чувство за близост към другите търсачи. За разлика от светските отношения, пресечната точка на връзката на търсача с друг търсач е духовното израстване. Съответно, има по-малко очаквания и по-голямо внимание, помагайки си един на друг и учейки един от друг. Сатсанзите се превърщaт в платформа за подхранване и развитие на такъв вид положителни взаимоотношения. По-късно търсачите са в състояние да изпитат любов без очаквания известна също като Прити на езика санскрит. На още по-късен етап, човек е в състояние да изпита любов без очаквания към цялото човечество. Все пак, всичко това започва в духовно благоприятната среда на сатсанга.
Аз съм студент по мениджмент. Извършвам духовна практика през последните три години и половина според съветите на SSRF. Аз съм много щастлив, защото седмичният сатсанг ми помогна много. Преди да започна да присъствам на сатсанг, аз бях много емоционален и завиждах на другите. Откакто започнах да посещавам сатсанг, чувствам как всички споделяме щастието и тъгата и се чувствам ках възхвалям хората, които постигат целите в своята област. Наскоро мой приятел ме попита как успявам да мисля за другите, дори когато съм в трудна ситуация. Тогава осъзнах, че съм се променил толкова много поради духовната практика и присъствието на сатсанг. – Търсач

6. В обобщение

Духовността е наука на опита. Най-добрият начин за търсача да разбере предимствата на сатсанга е да наблюдава своята духовна практика и как се чувства преди и след сатсанг. Посещавайки сатсанг редовно, ние ставаме по-силни в своята духовна практика. В резултат на това, ние също ставаме по-силни в нашето убеждение, че трябва да осъзнаем Бог, което е основната духовна цел на живота.

Фондацията за  Изследване на Духовната Наука провежда сатса​нзи в цял свят, провеждани от търсачи които практикуват Духовност на дневна база. За времето за посещение на сатсанг посетете нашата страница Календар на събитията.
Предимства на сатсанга