Духовна практика с oчакване и без очаквания

1. Определения

 • Духовна практика с очакване (сакам садна): Това е извършване на духовна практика с очакване на светска печалба.

Например: Изговаране на молитви, правене на предложения, постене или правене на ритуали за:

 • Придобиване на богатство
 • Намиране на работа
 • Намиране на загубени предмети
 • Зачеване на дете
 • Преодоляване на заболяване
 • Осигуряване на безопасността на любим човек
 • Духовна практика без очаквания (нишкам садна): Това е извьршване на духовна практика с единствената цел за духовно израстване. По този начин, в този режим на духовна практика, търсачите на духовното развитие ще продължат със своята духовна практика, използвайки всяко събитие в живота си за духовно израстване. Ако изобщо са изправени пред трудна ситуация, те ще използват ситуацията, за да растат духовно чрез намаляване на егото си или предаване на резултата от ситуацията на Божията воля (исвареча).

Вижте статията за молитва с очакване и без очаквания

2. Сравнение между сакам и нишкам духовна практика

 • Когато извършваме духовна практика се образува определено количество духовна енергия. Ако тази духовна енергия е насочена към светска печалба, както при сакам духовната практика, желанията могат да бъдат изпълнени, но духовното израстване няма да се случи. Това е равносилно на това да се опитваме да запълним буркан с пукнатини; бурканът никога няма да се напълни. Когато едно лице извършва нишкам духовна практика, не само се получава духовен растеж, но и неговите материални и светски изисквания са изпълнени.
 • Търсачът изпитва светско щастие чрез извършване на сакам духовна практика, преживявайки Блаженство(Ананд), като вьрши нишкам духовна практика.

  1BG-Sakaam-Nishkam

Духовна практика с очакване (Сакам садна) Духовна практика без очакване (Нишкам садна)
Активира: Спасителния аспект на Бог Гуру или Учителския Божествен принцип
Резултат: Осъществяването на светскoто желание, обаче, зависи от:
– Интензивността на духовната практика
– Съдбата, която човек трябва да изживее
Tърсачът изпитва духовно израстване
Активира: Спасителния аспект на Бог
Резултат: Бог ще се погрижи за светските нужди на тьрсача
Активира: Разрушителната форма на Бога
Резултат: Разрушителната форма на Божествения прицнип премахва препятствията от всеки, който обезпокоява тьрсача.
 • Когато извършваме сакам духовна практика, ние активираме спасителния аспект на Божествения принцип. Крайният резултат от това, за което ние се молим или имаме желание, основно се влияе от интензивността на нашата духовна практика и нашата съдба. Когато извършваме нишкам духовна практика, ние активираме Гуру принцип или Учителския Божествен принцип, който се грижи за нашето духовно израстване. Все пак, заедно с това се активира и спасителния (тарак) аспект на Бога. Ако търсач, който практикува нишкам духовна практика, е препядстван и обезпокояван от някого, тогава разрушителя (марак) под формата на Бог е активиран за защита на търсача и да даде на човека, който тревожи търсача, дьлжимото.
 • Сакам духовната практика не може да даде постоянство. Да предположим, например, че лицето извършва духовна практика за придобиване на голямо богатство. След като той стане богат, желанията му не спират. Той може да поиска добро здраве, добър съпруг, дете, и така нататък. По този начин той се хваща в капана на един порочен кръг и се опитва да успокои своите различни желания. Такова търсене никога не може да приключи, тъй като винаги има какво още да се изпълнява. Така че, човек никога не може да изпита пълно удовлетворение от този вид духовна практика. Въпреки това, в нишкам режим на духовна практика, след като единствената цел на едно лице е постигане на духовен напредък, това води до осъзнаване на истинската му същност и осъзнаване на Бог. На този етап на духовно съзряване, той получава постоянно преживяване на непрекъснато Блаженство.
 • Сакам духовна практика е за (преживяване на) цялото творение или създадени обекти, докато нишкам духовната практика е за (преживяване) на Твореца. Сакам духовната практика е за получаване на неща в Голямата Илюзия (Мая), докато нишкам духовната практика е осъзнаването и изпитването на Абсолютната Истина, която е Бог.