Tất cả chúng ta đều có sẵn một số khả năng được trao cho chúng ta bởi Thượng đế mà chúng ta có thể sử dụng. Việc sử dụng chính những khả năng này để phụng sự thượng đế như một phần của việc thực tập và phát triển tâm linh là nguyên tắc thực tập cơ bản. Những khả năng này nhìn chung được chia thành bốn loại:

 1. Thân thể của chúng ta
 2. Tài sản và các mối quan hệ của chúng ta
 3. Tâm trí và trí tuệ của chúng ta
 4. Giác quan thứ sáu của chúng ta

Hãy cùng tìm hiểu bốn khía cạnh này một cách chi tiết hơn:

1. Thân thể của chúng ta

Phụng sự bằng thân nghĩa là sử dụng chính sức lao động của cơ thể chúng ta để cống hiến. Ví dụ:

 • Lau dọn và chuẩn bị địa điểm sẵn sàng cho một buổi thuyết giảng về Tâm linh
 • Đưa đón những người tầm đạo tới địa điểm
 • Dán áp phích quảng cáo về một buổi thuyết giảng về tâm linh

 

2. Tài sản và các mối quan hệ của chúng ta

Một ví dụ về việc phụng sự Thượng đế bằng cách cống hiến tài sản và các mối quan hệ của chúng ta là:

 • Chi trả phí địa điểm tổ chức buổi thuyết giảng
 • Sắp xếp một buổi thuyết giảng tại cơ sở mình quen biết

 

3. Tâm trí và trí tuệ của chúng ta

Sử dụng tâm trí và trí tuệ của chúng ta có nghĩa là sử dụng sức sáng tạo và trí óc để phụng sự Thượng đế. Ví dụ:

 • Sử dụng trí tuệ để tìm hiểu, nghiên cứu, thực hành và chia sẻ với người khác về về Tâm linh
 • Sử dụng kĩ năng viết để truyền bá Tâm linh bằng cách viết các bài viết có chủ đề Tâm linh
 • Giúp lưu giữ các ghi chép và duy trì sự quản lý một sự kiện

 

4. Giác quan thứ sáu của chúng ta

Một vài người trong chúng ta được phú cho một giác quan thứ sáu nhạy bén ngay từ khi còn nhỏ. Đây là kết quả của việc thực hành tâm linh từ kiếp trước hay tại kiếp này. Bổn phận của chúng ta là dùng nó để trợ giúp cho sự phát triển tâm linh của bản thân và người khác. Việc sử dùng giác quan thứ sáu cần phải được thực hiện dưới sự hướng dẫn của một vị Minh sư.

 

4. Giác quan thứ sáu của chúng ta

Một vài người trong chúng ta được phú cho một giác quan thứ sáu nhạy bén ngay từ khi còn nhỏ. Đây là kết quả của việc thực hành tâm linh từ kiếp trước hay tại kiếp này. Bổn phận của chúng ta là dùng nó để trợ giúp cho sự phát triển tâm linh của bản thân và người khác. Việc sử dùng giác quan thứ sáu cần phải được thực hiện dưới sự hướng dẫn của một vị Minh sư.

Tóm lại, chúng ta cần lưu ý những điểm sau đây:

 • Bằng cách không ngừng nghỉ cống hiến những gì chúng ta có để phụng sự Thượng đế, chúng ta sẽ trưởng thành về mặt tâm linh.
 • Cho dù một người không giàu có hay thông minh, người đó vẫn có thể dùng sức lao động của mình để cống hiến và vì vậy sẽ vẫn phát triển về mặt tâm linh.
 • Bốn loại phụng sự được nêu ở trên không loại trừ lẫn nhau. Nếu một người có trí tuệ với sự hiểu biết sâu sắc về Tâm linh, người đó có thể có khuynh hướng chỉ cống hiến trí tuệ của mình. Tuy nhiên nguyên tắc ở đây là ‘cống hiến tất cả những gì một người có’ do vậy nếu người đó có cả sức lao động lẫn tài sản, người đó nên cống hiến tất cả chúng cùng với trí tuệ của mình.
 • Trong tất cả khả năng của chúng ta, tâm trí và trí tuệ cao hơn hẳn vì đó là phương tiện giúp người khác hiểu rõ và thực tập Tâm linh.