Slike duhova

Crteži duhova (negativnih energija) zasnovani na duhovnom znanju, prema vrsti i aktivnosti

U ovoj sekciji predstavljamo crteže zasnovane na duhovnom znanju, i to crteže duhova prema vrsti i aktivnosti. Ovo nisu slike koje su zabeležene na filmu. Postoje mnogi veb sajtovi koji se bave ovim fenomenom. Ovde predstavljamo crteže zasnovane na duhovnom znanju koje su nacrtali tragaoci SSRF-a na osnovu onoga što su zaista spoznali putem svog šestog čula.

Možete videti različite forme koje su poprimili različiti duhovi. Zajedno sa tim predstavljamo i crteže zasnovane na duhovnom znanju na kojima su duhovi u različitim aktivnostima kroz koje možemo videti kako oni zapravo prave probleme čovečanstvu.

Važna napomena: Preporučujemo vam da pročitate članak „Šta podrazumevamo pod crtežima zasnovanim na duhovnom znanju?

Crteži duhova (negativnih energija) zasnovani na duhovnom znanju, prema vrsti duhova

ghost-sorcerer-sixth-region-hellghost-sorcerer-seventh-region-hellghost-sorcerer-fourth-region-hell

Crteži duhova (negativnih energija) zasnovani na duhovnom znanju, prema aktivnosti duhova

Duh koji ostvaruje premoć nad mentalnim stanjem žrtve prouzrokujući depresiju

ghost-creating-depressionghost-causing-depression

Različiti načini na koje duhovi prouzrokuju paralizu spavanja

sleep-paralysis-ghost-pressing-bodysleep-paralysis-ghost-pressing-body (1)sleep-paralysis-completely-to-person

Duh koji seksualno zlostavlja žrtvu dok ona spava

ghost-sexual-molestation

Veštica koja utiče na misaoni proces žrtve tako što mu usađuje različite seksualne misli

ghost-excessive-sexual-thoughts