Crteži duhova (negativnih energija) zasnovani na duhovnom znanju, prema njihovoj aktivnosti

Različiti načini na koje duhovi prouzrokuju paralizu spavanja – tip 2

Crtež 2 od 3 paraliza-u-snu-tip-2

Kod ove vrste paralize, duh parališe osobu tako što joj vezuje telo sa suptilnim nevidljivim nitima crne energije. Osoba, iako potpuno svesna, ne može da govori, pomeri se ili zove u pomoć. Nema pritiska kao u slučaju prethodnog crteža zasnovanog na duhovnom znanju. Nema nikakvih znakova borbe na licu osobe ili njenom telu jer je potpuno nepokretna.

Za detaljno objašnjenje paralize spavanja, njene uzroke i načine lečenja, kliknite ovde .

Molimo vas da pročitajte članak o tome zašto se oko prethodnog crteža duha zasnovanog na duhovnom znanju nalazi zaštitni okvir?