Uporedna studija PIP tehnikom, komercijalne slike Božanstva Šive i slike koju su napravili tragaoci

Glavni istraživač: Dr. Nandini Samant, specijalista psihijatrije

Šifra istraživačke studije: PIP-01

Molimo vas da prvo pročitate naš članak Uvod u istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci uz korišćenje tehnike polikontrastne interferentne fotografije (PIP) da biste bolje razumeli ovaj članak.

1. Uvod

Božji tragaoci naširoko koriste religijske simbole kao što su slike Isusa Hrista, Božanstava kao što su Šiva, Šri Krišna, slike Svetaca, simboli krsta, zvezde i polumeseca, kao važan alat u svom Bogosluženju. Mnogi tragaoci su iskusili da im gledanje u sliku pomaže da uspostave koncentraciju. To je posebno slučaj kod tragalaca u ranim stadijumima duhovne prakse. Ovo pozitivno dejstvo je uglavnom na psihološkom nivou.

Međutim, slike imaju mnogo veću ulogu na duhovnom nivou tj. u dimenziji koja je izvan čula, uma i intelekta. Ove slike deluju kao antene koje privlače odgovarajući Božji princip iz atmosfere u sliku i prenose ga prema pokloniku. Što slika više odgovara originalnoj formi Božjeg principa, to ona može bolje upiti i preneti Božji princip.

2. Specifičnosti crteža Božanstava zasnovanih na znanju o suptilnoj dimenziji koje su nacrtali tragaoci pod vođstvom Njegove Svetosti Dr. Atavlea

2.1 Slike Božanstava napravljene za komercijalnu prodaju

Većina slika Božanstava koje su napravljene za komercijalnu prodaju je u stanju da uhvati samo 1-2% Božanske Energije/Božanske svesnosti Božanstva jer:

Slike su nacrtane na osnovu slikareve mašte bez ikakvog truda da se pojmi, a onda i tačno portretiše originalna forma Božanstva. Pod tačnošću podrazumevamo suptilnu sposobnost da se primete sve nijanse Božanstva. Kada se radi tako, Božanska svesnosti u Božanstvu se automatski uhvati na slici.

Glavni kameni spoticanja za ovo su:

 • Nedostatak potrebnog visokog duhovnog nivoa umetnika da bi mogao da percipira vibracije Božanstva i
 • Nedostatak vođstva od duhovno uzvišenog Sveca.

2.2 Crteži Božanstava zasnovani na znanju o duhovnoj dimenziji koje su nacrtali tragaoci pod vođstvom Njegove Svetosti Dr. Atavlea

U nastavku ćete se upoznati sa specifičnostima crteža Božanstava zasnovanih na znanju o duhovnoj dimenziji koje su nacrtali tragaoci pod vođstvom Njegove Svetosti Dr. Atavlea.

 • Tragaoci umetnici su se upustili u ceo projekat kao deo svoje duhovne prakse koja za cilj ima Bogospoznaju.
 • Svaka linija i nijansa boje na crtežu, zasnovani na znanju o suptilnoj dimenziji su finalizirani uz pomoć znanja o originalnoj formi Božanstva koje je dobijeno u meditativnom stanju i koje je zatim potvrdio Njegova Svetost Dr. Atavle.
 • Drugi aktivni faktor koji je delovao u ovom projektu je odluka/namera Njegove Svetosti Dr. Atavlea.
 • Njegova Svetost Dr. Atavle je pokrenuo ovaj projekat da bi tragaocima širom sveta obezbedio crteže Božanstava zasnovane na znanju o duhovnoj dimenziji koji sadrže do 30% originalnog Principa Božanstva. U sadašnjoj eri (Kalijuga), to je maksimalna količina Principa Božanstva koja se može dobiti u crtežu zasnovanom na znanju o duhovnoj dimenziji. To je i maksimalna količina Principa Božanstva koju može tolerisati većina ljudi u društvu zbog njihovog prosečno niskog duhovnog nivoa.
 • Značaj takvih satvik crteža Božanstava, zasnovanih na znanju o duhovnoj dimenziji je:
  • Crteži zasnovani na znanju o suptilnoj dimenziji koji odgovaraju originalnoj formi Božanstva olakšavaju Bogopoklonstvo tragaocima jer sami crteži zasnovani na znanju o duhovnoj dimenziji mnogo doprinose količini raspoloživog Principa Božanstva. Ostatak zavisi od žudnje, vere i posvećenosti tragaoca.
  • Ovi crteži zasnovani na znanju o duhovnoj dimenziji, time što u njima ima mnogo Principa Božanstva, deluju kao odlična sredstva za duhovno isceljivanje.

Crteži Božanstava zasnovani na znanju o duhovnoj dimenziji su nastali kao rezultat truda tragaoca umetnika. Stoga, kako se duhovni nivo i duhovna emocija tragaoca umetnika povećavala, dobili smo seriju crteža Božanstava zasnovanih na znanju o duhovnoj dimenziji sa sve većom sposobnošću da upiju i prenesu odgovarajući Princip Božanstva. Na primer, crtež božanstva Šive zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji korišćen u ovom eksperimentu je nastao 2008. Godine. Mogao je da upije i prenese 15% Principa božanstva Šive. Crtež božanstva Šive zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji koji imamo danas u 2011. godini može da upije i prenese 28.7% Principa božanstva Šive.

3. Metodologija

U ovoj studiji upoređujemo status pozitivnosti crteža božanstva Šive zasnovanih na znanju o duhovnoj dimenziji koje su nacrtali tragaoci umetnici pod vođstvom Njegove Svetosti Dr. Atavlea, sa komercijalnom slikom božanstva Šive, koristeći PIP tehniku.

3.1 Sakupljanje uzoraka

Ovaj eksperiment je izveden 23. septembra 2008. godine. Crtež zasnovan na znanju duhovne dimenzije koji su nacrtali tragaoci je bio veličine 10.16cm x 15.24 cm. Komercijalna slika je bila slične veličine.

3.2 Način pravljenja fotografija PIP opremom

Stavili smo crtež božanstva Šive, zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji, koji su nacrtali tragaoci i komercijalnu sliku u dve jednake male bele koverte. Svaka koverta je zatim stavljena u veću belu kovertu. Ova koverta je zatim stavljena na PIP platformu tako da je jedna strana koverte bila okrenuta ka PIP kameri. Položaj ove veće koverte je bio isti u oba slučaja. Snimci obe male koverte su napravljeni PIP kamerom bez menjanja početnog podešavanja kamere.

Proučavali smo sliku i crtež božanstva Šive zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji koristeći crno-beli, Monet, PIP i pejzažne filtere.

4. Zapažanja

4.1 Crno-beli filter

Crno-beli filter Boje Komercijalna slika Crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji koji su nacrtali tragaoci
Polje energije na objektu Svetlo plavo Srednje Manje
Tamno plavo Manje Više
Ružičasto Manje Više
Polje energije oko objekta Crveno Više Srednje
Žuto Srednje Srednje
Zeleno Manje Srednje

U poređenju sa komercijalnom slikom božanstva Šive, crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji koji su nacrtali tragaoci je pokazao

 1. Više tamno plave i ružičaste boje koje ukazuju na pozitivnost polja energije na objektu
 2. Manje crvene boje koja ukazuje na negativnost u polju energije koja okružuje objekat

Zaključak

U polju energije na objektu ima više pozitivnosti.

U polju energije koja okružuje objekat ima manje negativnosti.

4.2 Monet filter

Monet filter Boje Komercijalna slika Crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji koji su nacrtali tragaoci
Polje energije na objektu Žuta Više Manje
Zelena Manje Srednje
Ružičasta Zanemarljivo Srednje
Narandžasta Srednje Zanemarljivo
Polje energije oko objekta Crvena Srednje Manje
Zelena Više Više

U poređenju sa komercijalnom slikom božanstva Šive, crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji koji su nacrtali tragaoci je pokazao

 1. Više zelene i ružičaste boje koje ukazuju na pozitivnost polja energije na objektu
 2. Više zelene boje koja ukazuje na pozitivnost polja energije koje okružuje objekat

Zaključak

U polju energije na objektu ima više pozitivnosti.

U polju energije koja okružuje objekat ima više pozitivnosti.

4.3 PIP filter

PIP filter Boje Komercijalna slika Crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji koji su nacrtali tragaoci
Polje energije na objektu Žuta Više Manje
Zelena Zanemarljivo Srednje
Ružičasta Manje Više
Narandžasta Manje Zanemarljivo
Polje energije oko objekta Narandžasta Srednje Još manje
Zelena Srednje Više

U poređenju sa komercijalnom slikom božanstva Šive, crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji koji su nacrtali tragaoci je pokazao

 1. Više ružičaste i zelene boje koje ukazuju na pozitivnost polja energije na objektu
 2. Više zelene boje koja ukazuje na pozitivnost polja energije koje okružuje objekat

Zaključak

U polju energije na objektu ima više pozitivnosti.

U polju energije koja okružuje objekat ima više pozitivnosti.

4.4 Pejzažni filter

Pejzažni filter Boje Komercijalna slika Crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji koji su nacrtali tragaoci
Polje energije na objektu Crne tačke Srednje Ne postoje

U poređenju sa komercijalnom slikom božanstva Šive, crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji koji su nacrtali tragaoci je pokazao

 1. Da na njemu nema crnih tačaka, što ukazuje na pozitivnost polja energije na objektu

Zaključak

U polju energije na objektu ima više pozitivnosti.

4.5 Zaključna zapažanja o statusu pozitivnosti/negativnosti crteža božanstva Šive zasnovanih na znanju o suptilnoj dimenziji koje su nacrtali tragaoci u poređenju sa komercijalnom slikom

Filter Polje energije Status pozitivnosti/negativnosti
Crno/Beli Na objektu Više pozitivnosti
Oko objekta Manje negativnosti
Monet Na objektu Više pozitivnosti
Oko objekta Više pozitivnosti
PIP Na objektu Više pozitivnosti
Oko objekta Više pozitivnosti
Pejzažni Na objektu Više pozitivnosti

5. Zaključak eksperimenta

 • Kod crteža božanstva Šive zasnovanog na znanju o duhovnoj dimenziji koji su nacrtali tragaoci, polje energije na objektu je pokazalo više pozitivnosti na svim filterima nego što je to bio slučaj kod komercijalne slike.
 • Polje energije koje okružuje objekat je pokazalo više pozitivnosti kod crteža božanstva Šive zasnovanog na znanju o duhovnoj dimenziji koji su nacrtali tragaoci nego kod komercijalne slike, kada su korišćeni PIP i Monet filteri. Kada su snimci napravljeni uz pomoć crno/belog filtera, u polju energije oko objekta je bilo manje negativnosti kod crteža božanstva Šive zasnovanog na znanju o duhovnoj dimenziji koji su nacrtali tragaoci nego kod komercijalne slike.

Iz prethodno navedenog možemo zaključiti da je crtež božanstva Šive zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji koji su nacrtali tragaoci, pozitivniji nego komercijalna slika.

6. Doprinos iz odeljenja za znanje o duhovnoj dimenziji

Razmere i oblik funkcionisanja svake komponente se menjaju u zavisnosti od okolnosti u svakom pojedinačnom trenutku.

Pitanje: U uporednoj studiji crteža božanstva Šive zasnovanog na znanju o duhovnoj dimenziji koji su nacrtali tragaoci pod vođstvom Njegove Svetosti Dr. Atavlea i komercijalne slike božanstva Šive, energija koja je okruživala crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji je pokazala više pozitivnosti nego komercijalna slika na snimcima kod kojih su korišćeni PIP i Monet filteri. Međutim, očitavanja snimka iste slike napravljenog sa crno/belim filterom su, u poređenju sa komercijalnom slikom, pokazala smanjenje negativnosti, a ne povećanje pozitivnosti kao kod prva dva filtera. Šta je razlog za to?

Odeljenje za znanje o duhovnoj dimenziji: Funkcionisanje svakog objekta koji emituje Božansku svesnost (Čaitanija) menja se iz trenutka u trenutak. Ako atmosfera pogoduje pozitivnoj misiji, Čaitanija koja se emituje iz objekta može lako da funkcioniše na nivou satvikte na maksimalnom nivou. To je zato što nema otpora iz ometajućih vibracija iz atmosfere.

Kada su PIP tehnikom pomoću PIP i Monet filtera napravljeni snimci komercijalne slike božanstva Šive i one koju su nacrtali tragaoci, ometanja negativnih energija na crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji su bili minimalni. Zato je crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji snimljen korišćenjem ovih filtera pokazao veću emisiju pozitivne energije u poređenju sa komercijalnim crtežom božanstva Šive

Međutim, kada su snimci pravljeni korišćenjem crno/belog filtera, kako je u toku bilo ometanje negativnih energija na slike, u okruženju su u većoj meri bile prisutne vibracije trvenja. Zato se zaključak odnosio na proporciju negativnosti. Kako je crtež božanstva Šive zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji koji su nacrtali tragaoci više satvik u poređenju sa komercijalnom slikom, na polju energije oko crteža zasnovanog na znanju o duhovnoj dimenziji je bilo manje negativnosti. Razmere i oblik funkcionisanja bilo koje komponente se menjaju u odnosu na okolnosti u svakom pojedinačnom trenutku. Na osnovu toga filteri generišu slike. Međutim, samo duhovnom naukom se može objasniti zašto se zaključci nastali na osnovu različitih filtera o istoj komponenti razlikuju.

7. Ključna učenja

7.1 Značaj satvik crteža Božanstava zasnovanih na znanju o duhovnoj dimenziji

Ova studija je pokazala da satvik crteži Božanstava zasnovani na znanju o duhovnoj dimenziji koje su nacrtali tragaoci pod vođstvom Svetaca, emituju više pozitivnosti nego komercijalne slike. Zato su ovakvi crteži zasnovani na znanju o duhovnoj dimenziji korisniji za Bogosluženje nego slike koje su komercijalne prirode. Zbog toga možemo da pokušamo da koristimo takve satvik crteže zasnovane na znanju o duhovnoj dimenziji ili naše religijske simbole za Bogosluženje, kada god smo u mogućnosti.