Osnovni članci

  • Saveti za korišćenje ovog veb-sajta Da biste bolje razumeli ovaj veb-sajt, preporučujemo da prvo pročitate članke: O nama i Dobrodošlica od urednika. Dolazimo iz različitih krajeva sveta i imamo različita shvatanja o Duhovnosti. Sledeći članci će vam pomoći u boljem razumevanju  terminologije […]

U odnosu na nas

  • Svrha života bjašnjava svrhu života iz duhovne perspektive
  • Duhovni uzroci problema u životu o raznim duhovnim uzrocima svakodnevnih problema u životu
  • Sudbina i karma O sudbini i zakonu karme
  • Problemi sa suptilnim telima preminulih predaka Problemi kao što je bračna disharmonija, zavisnosti, pobačaji zbog duhova predaka, duhova…
  • Od čega se sastoje ljudska bića? Da li je ljudsko postojanje samo telesno ili postoji i nešto više? Pored tela, uma i duše istovremeno postoje i druga suptilna tela.
  • Započnite svoje duhovno putovanje Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) na svim stranicama svog veb-sajta naglašava važnost obavljanja redovne duhovne prakse. Svrha ovog poglavlja je da omogući lako razumevanje šta možete učiniti već danas za početak vašeg duhovnog putovanja (duhovne prakse), bez obzira na to sa kog duhovnog puta ili religijske kulture dolazite.

Principi

O negativnim energijama

Ostali