Primer Božanskog znanja

Sledeće informacije predstavljaju Božansko znanje koje je primila tragateljka Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci, gđa Đanavi Rameš Šinde. Jedna od karakteristika  Božanskog znanja koje je primila gđa Đanavi je u tome što je kvalitet znanja koje je ona primila vrlo visok od samog početka, za razliku od kvaliteta drugih tragalaca koji su u početku primali jednostavno znanje.

Božansko znanje o duhovnim bojama (duhovne boje odnose se na Božanske boje)

 1. Sposobnost poimanja duhovnih boja: Isto kao što svi fizički objekti (na primer: nameštaj) i ljudi imaju određenu fizičku boju. I svaki suptilni objekat u Univerzumu ima određenu suptilnu boju. Na primer, Božanska energija, Božanska svesnost (Čaitanija), Blaženstvo, Mir, tri osnovne suptilne komponente satva, rađa i tama, svaki Božji princip, sve ima svoju suptilnu boju. Ove duhovne boje su nevidljive golim okom, ali mogu da se vide pomoću suptilnog opažanja. Kada se duhovnom praksom poveća duhovni nivo tragaoca, on polako počinje da vidi suptilne boje iz atmosfere kao deo svojih duhovnih iskustava. U početku su duhovne boje vidljive samo na trenutak, ali kasnije, u zavisnosti od potrebe, tragalac može da ih vidi duže i boje su jačeg intenziteta.

 2. Sličnosti: Sličnosti između duhovnih boja i drugih boja sa originalnom bojom (na primer: boja lista).
  Boje
  Procenat
  Hemijska 5
  Kompjuterska 10
  Prirodna 15
  Duhovna 100
 3. Osobine duhovnih boja
 1. Jedinstvenost: Kako su ove boje Božanske, ne mogu biti reprodukovane hemikalijama ili pomoću kompjutera.

 2. Duhovne boje su transparentne i isijavaju: Duhovne boje su transparentne i sijaju sopstvenim sjajem. Ove boje nastaju od blistavih čestica i svaka čestica je puna Božanske svesnosti (Čaitanije).

 3. Ako na primer kašika puna duhovne boje sadrži 100 jedinica vibracija onda i svaka čestica takođe sadrži 100 jedinica vibracija.

 4. Duhovne boje su povezane sa elementom Apsolutne Vatre.
 5. Duhovne boje ne zahtevaju oblik. Materijalnim bojama je potreban oblik. Da bi duhovno iskusili neki Božanski princip na nekoj slici ili crtežu, značaj oblika je 95% dok je značaj boje 5%. Ovo međutim ne važi za duhovne boje jer one same sa sobom nose i Božanski princip. Na primer, princip Boga Rama (Bog Rama je aspekt Boga koji ima sledeće Božanske principe: 20% Stvaranja, 50% Održavanja i 30% Razgradnje) se javlja u plavoj duhovnoj boji. Nije potrebno dobiti oblik Boga Rama. Nasuprot tome, samo ako je oblik Boga Rama na slici tačan, u sliku se spušta i Njegov princip. Ako su i oblik i boja tačni, princip Boga Rama biva privučen u većoj meri.

 6. Objekti u duhovnim bojama ne bacaju senku. Kod materijalnih boja, jedna boja ima više različitih nijansi, od svetle do tamne. Na primer, dublje brazde na licu su tamnije dok su plitke brazde svetlije. Kod duhovnih boja nema senki jer se one odnose na suptilno. Kada svetlo padne na materijalni objekat, ono pravi senku i tako nastaju razne nijanse boje. Kako suptilni objekti sjaje sami od sebe, oni nemaju senki ili nijanse. Kako i Božanstva isijavaju svetlost, Ona nemaju senki ili nijansi.

 7. Duhovne boje se ne mešaju međusobno: Kod materijalnih boja, kad se dve boje pomešaju, nastane treća. Međutim ako se dve duhovne boje nađu zajedno, one zadržavaju svoju posebnost. U vezi sa ovim, tragalac SSRF-a g. Kailaš je imao ovako duhovno iskustvo: Tokom nedeljnog duhovnog sastanka (satsanga) primetio sam kako slike Njegove Svetosti Dr. Atavlea emituje žutu boju, a iz Njegovog srca je isijavala plava boja, rasipajući se po celoj sobi. Ove boje su međutim bile jasno odvojene i nije se videla zelena boja (mešanjem žute i plave boje obično nastaje zelena). Moj um je bio ispunjen Blaženstvom. – Tragalac umetnik g. Kailaš, Indija.

 8. Stvaranje duhovnih boja: Duhovne boje se stvaraju od suptilne bele boje. Suptilna bela boja nastaje od elementa Apsolutne Vatre. – Gđa Đanavi Šinde, 15. septembar 2005. u 15.30 časova.