Bogu predati naše talente in sposobnosti
3.4.6 Bogu predati naše talente in sposobnosti

Vsak izmed nas ima neke lastnosti, ki jih lahko da na razpolago. Te lastnosti so nam bile dane od Boga. Osnovni princip duhovne prakse je, da uporabimo te lastnosti tako, da mu služimo, kar predstavlja del naše lastne duhovne prakse in s tem duhovne rasti. Razdelili smo jih v štiri kategorije

1. Naše fizične sposobnosti

2. Naše premoženje in zveze s svetom

3. Naš um in razum

4. Naš šesti čut

Poglejmo ta štiri področja nekoliko podrobneje:

 

1. Neše fizične sposobnosti

Služiti z našim telesom pomeni služiti bogu. Na primer:

 • Čiščenje in pripravljanje prizorišča za predavanje o duhovnosti

 • Prevoz iskalcev na kraj dogodka

 • Postavljanje  posterjev, ki reklamirajo predavanje o duhovnosti

2.  Naše premoženje in zveze s svetom

Primer služenja Bogu z nudenjem svojega premoženja in zvez bi bil:

 • Pokrivanje stroškov za najem prizorišča, kjer bo potekalo predavanje o duhovnosti

 • Orgniziranje predavanja o duhovnost v naši lastni ustanovi

 

3. Naš um in razum

Uporabljati naš um in razum pomeni uporabljati našo kreativnost in naše intelektualne sposobnosti za služenje Bogu. Primeri bi bili naslednji:

 

 • Uporaba našega intelekta za študij duhovnosti, za njeno prakticiranje in pogovarjanje o tem
 • Uporaba naše spretnosti v pisanju za širjenje duhovnosti s pisanjem člankov o duhovnost
 • Pomoč pri zapisovanju in administraciji dogodka

4. Naš šesti čut

Nekateri od nas imajo prirojen šesti čut. To je posledica duhovne prakse, ki izvira iz prejšnjih ali samo iz trenutnega življenja. Obremenilno za nas je to, da ga lahko uporabljamo samo za.duhovno rast nas samih ali drugih. Šesti čut lahko uporabljamo samo pod vodstvom duhovnega učitelja..

 

Če povzamemo, je pomembno sledeče:

 • Neprekinjenim darovanje vsega kar imamo za služenje bogu, je del naše duhovne praks in s tem duhovno rastemo.
 • Tudi če nekdo nima premoženja ali visoke inteligence, lahko ponudi svoje fizične usluge v služenje Bogu in s tem duhovno raste.
 • Omenjeni štirje elementi darovanja se medsebojno ne izključujejo. Če je nekdo zelo inteligenten in dobro razume duhovnost, je nagnjem k temu, da ponudi samo svoj intelekt. Toda osnovni princip je ponuditi vse kar imamo. Če ima nekdo tudi fizične sposobnosti in nekaj premoženja, bi moral skupaj z intelektom ponuditi tudi to dvoje.
 • Izmed vseh danosti sta najvišje cenjena um in intelekt, kajti z njima se drugim pomaga duhovnost razumeti in jo prakticirati.

 

 • Kako lahko prispevam k SSRF?
 • Kaj je šesti čut?
 • Kdo je Guru oz. Duhovni Učitelj?

<< Prejšnja  | Naslednja  >>