Abstract

Cazurile nenumărate de experiențe ale vieții trecute, înregistrate și cercetate,  indică clar viața după moarte. În toate cazurile de reîncarnări înregistrate s-a descoperit că exista un decalaj variabil între moartea unei persoane și următoarea ei reîncarnare pe Pământ. Deci, unde mergem după ce murim până la rencarnarea noastră pe Pământ? Există un singur plan al existenței sau există o varietate de planuri ale existenței? Dacă este așa, care sunt factorii care decid unde mergem după moarte? În acest articol, prezentăm răspunsuri la aceste întrebări și la altele legate de această temă. Aceste răspunsuri sunt obținute prin cercetare spirituală făcută de căutători de la Fundația de Cercetare a Științei Spiritualității (SSRF) care au al șaselea simț (ESP) puternic dezvoltat.

Notă: Pentru a înțelege mai bine acest articol, este recomandat să fi citit articolul despre cele trei componente subtile de bază SattvaRaja și Tama.

1. Ce se întâplă după moarte?

Cercetarea spirituală a arătat că omul este compus din următoarele patru corpuri de bază:

 • Fizic
 • Mental
 • Cauzal sau intelectual
 • Supracauzal sau ego subtil

Tabloul de mai jos este o diagramă cu ceea ce ființa umană cuprinde:

Când o persoană moare, corpul fizic încetează să existe. Totuși, restul existenței sale sau conștiința sa continuă. Existența unei persoane, mai puțin corpul fizic, este cunoscut ca corp subtil (linga-dēha) și cuprinde corpurile mental, cauzal(intelect) și supracauzal (ego subtil). Acest corp subtil merge apoi în unul din cele 13 planuri subtile de existență, altul decât Pământul.

2. Cele 14 planuri ale existenței din Univers

Există 14 planuri principale de existență în Univers. Șapte dintre ele sunt planuri de existență pozitive și șapte sunt planuri de existență negative. Cele șapte planuri de existență negative sunt cunoscute în mod obișnuit ca Iad (Pātāl). Există numeroase sub-planuri în cadrul acestor planuri principale de existență.

Dreptatea (Dharma) este aceea care îndeplinește 3 sarcini:
1. Menținerea sistemului social în condiție excelentă
2. Aducerea progresului mondial pentru fiecare ființă umană
3. Realizarea progresului și în domeniul spiritual.
– Shri Adi Shankaracharya

Șapte planuri pozitive de existență: Planurile de existență ocupate în cea mai mare parte de persoane vii și de corpuri subtile care fac fapte bune și angajate în practica spirituală conform căii pozitive de practică spirituală sunt cunoscute ca cele șapte planuri pozitive de existență sau saptalok. Prin cale pozitivă noi înțelegem că orientarea practicii spirituale este către Realizarea lui Dumnezeu, care este ultima în cadrul creșterii spirituale.

Planul Pământ este unicul plan fizic de existență din Univers și este de asemenea primul plan de existență în ierarhia planurilor pozitive de existență din Univers.

Șapte planuri negative de existență: acestea sunt planuri de existență ocupate mai ales de către corpuri subtile care au făcut fapte nedrepte și care sunt angajate în practica spirituală conform căii negative. Prin cale negativă noi înțelegem că orientarea practicii spirituale este către obținerea puterii spirituale, de ex. Puterile supranaturale. Această putere spirituală este folosită în primul rând pentru a întări controlul unuia asupra celorlalți sau pentru scopuri negative. Astfel, toate corpurile subtile care merg către oricare dintre planurile de existență din Iad, în virtutea intențiilor lor dăunătoare devin stafii.

Vedeți și articolul: ‘Ce este o stafie?’

Sub-planuri de existență ale Iadului(Narak): Fiecare plan de existență al Iadului are un sub-plan cunoscut ca Narak. De exemplu, primul plan de existență al Iadului va avea în el un sub-plan cunoscut ca primul Narak. Narak este rezervat pentru cele mai rele stafii(demoni, diavoli, energii negative etc.) din Iad. Stafiile(demoni, diavoli, energii negative etc.) care ocupă primul Narak au de făcut față unor pedepse mult mai severe și  pe o durată mai mare decât cele care ocupă primul plan de existență din Iad.

Diagrama de mai jos indică 14 planuri de existență din Univers.

Vă rugăm să luați notă:

1. Din dorința de a simplifica, deși am prezentat planurile existenței unul deasupra altuia în această diagramă, în realitate ele sunt în jurul nostru în toate direcțiile. Pământul, fiind în plan fizic tangibil, chiar este văzut; de aici celelalte planuri sunt progresiv tot mai mult subtile și astfel invizibile pentru ochiul grosier. De fapt, oameni diferiți, deși trăiesc pe planul Pământ, experimentează gânduri și emoții corespunzând diferitelor planuri de existență conform nivelului lor spiritual sau gândurilor lor. De exemplu Sfinții, ca oameni evoluați spiritual peste nivelul spiritual de 70% duc o existență corespunzând planurilor pozitive ale existenței din Paradis sau peste. În contrast, o persoană care vrea să fure, experimentează gânduri corespunzând primului plan al Iadului, unul, care urmărește să-i rănească pe ceilalți, în planul al doilea al iadului ș.a.m.d. iar o persoană care vrea să ucidă experimentează gânduri corespunzând celui de-al șaptelea plan al Iadului. Totuși, două planuri de existență nu pot fi experimentate simultan, deci, o persoană nu poate experimenta gânduri corespunzând la două planuri diferite, de exemplu Paradisul (Heaven) și Mahārlok.

2. Regiunea Nether(Bhuvarlok), pentru a fi preciși, este o regiune departe de Dumnezeu. Totuși ea a fost prezentată ca un plan pozitiv, având în vedere că corpuri subtile din această regiune au încă o șansă de a se naște pe Pământ pentru a progresa spiritual.

Dacă corpuri subtile regresează către oricare din regiunile Iadului, există o posibilitate îndepărtată de a fi născuți pe Pământ și de a progresa către Dumnezeu.

O explicație în spatele schemei de culori folosite

 • Pământul este înfățișat roșiatic deoarece el reprezintă acțiunea(de ex.componenta subtilă de bază  Raja), fiind singurul plan unde noi avem corpul fizic pentru a face ceva.
 • Paradisul a fost descris în roz, care reprezintă o abundență de fericire.
 • Galbenul reprezintă cunoașterea spirituală și o creștere în componenta subtilă de bază Sattva. În final,la  nivelul cel mai înalt,  ea devine aproape albă, ceea ce reprezintă cea mai mare apropiere de principiul Dumnezeului nemanifestat.
 • Regiunile Iadului sunt reprezentate de nuanțe închise până la negru, deoarece există o creștere în componenta subtilă de bază Tama.

3. Paradisul și alte planuri pozitive de existență în Univers

Plan de existență 1 Spiritual Level % Proportion of Sattva component Type of person Predominant body 6 Predominant emotion
Satya 90% 95% Cu o cunoaștere aproape totală Ego Subtil /Supracauzal Fericire Sattvik (5%) Extaz & Seninătate (95%)
Tapo 80% 90% Cu o cunoaștere înaltă Intelect/Cauzal Fericire Sattvik (25%) Extaz & Seninătate (75%)
Jana 70% 85% Cu mai multă cunoaștere Intelect/Cauzal Fericire Sattvik (50%) Extaz & Seninătate (50%)
Mahar 60% 5 80% Cu cunoaștere Intelect/Cauzal Fericire Sattvik (75%) 9 Extaz & Seninătate (25%) 10
Paradisul Superior 50% 75% Cu mai multe calități Intelect/Cauzal Mai multă fericire
Paradisul Inferior 40% 4 60% Cu mai puține calități Corp Mental Mai puțină fericire 8
Nether (Bhuvarlok) 2 25% 40% Obișnuit Dorințe ca parte din Corpul Mental Nefericire 7
Pământ 20%3 33% Obișnuit Fizic Fericire / Nefericire

Note (bazate pe numerele în roșu din tabelul de mai sus):

 1. Fiecare plan de existență, pozitiv sau negativ, în afara planului de existență al Pământului (fizic), devine tot mai subtil. Prin subtil noi înțelegem ceea ce este dincolo de cuprinderea celor cinci simțuri, minte și intelect. Satyalok este planul pozitiv cel mai subtil și astfel cel mai dificil de perceput și înțeles, cu excepția nivelului atins de cel de-al șaselea simț (ESP).
 2. Datorită lipsei de practică spirituală și unei proporții mai mari de defecte(păcate), majoritatea oamenilor din era actuală merg fie în lumea Nether, sau în unul din planele de existență ale Iadului. În general, noi mergem către lumea Nether după moarte, când proporția defectelor (datorate lucrurilor rele făcute pe Pământ) este de aproximativ 30%. Defectele cuprind în special răutatea față de alții și o mulțime de dorințe. Probabilitatea de a fi atacați în lumea Nether  de către stafii de nivel mai înalt din planul de existență mai jos al Iadului este aproape sigur.
 3. Pământul este singurul plan de existență unde există un amestec de oameni cu diferite nivele spirituale. Totuși, după moarte noi mergem într-un plan de existență precis, corespunzător nivelului nostru spiritual.
 4. Minimul nivel spiritual necesar pentru a accesa  Paradisul după moarte este 40%. Vă rugăm să faceți referire la articolul care descrie ce este nivelul spiritual și declinul brusc al populației mondiale în 2016 în privința nivelului spiritual. Acest declin este valabil până la începerea celui de-al 3-lea Război Mondial.  Important din perspectiva științei Spiritului, acțiunile meritorii pentru a ajunge în Paradis sau în planuri pozitive de existență mai înalte, sunt acele acțiuni făcute fără așteptări, cu obiectivul Realizării lui Dumnezeu. Următoarele trei criterii pot fi aplicate:
  • Acțiuni realizate fără a sublinia că eu sunt executantul, de ex. cu perspectiva că este făcut de însuși Dumnezeu și nu de mine și astfel nu pot pretinde nici un credit.
  • Făcute fără a aștepta laude sau aprecieri.
  • Făcute fără a aștepta rezultate. Mai mult decât actele în sine contează atitudinea sau contează mai mult ceea ce se vede în spatele acțiunilor.

Este important de subliniat că atunci când corpurile subtile se află la linia de demarcație de chiar 40% sau aproximativ, adesea sunt trase înapoi de către energiile negative și rămân astfel în lumea Nether (Bhuvarlok).

 1. Pentru a atinge un plan de existență mai înalt, dincolo de Paradis, trebuie să fii la un nivel spiritual de peste 60%. Acesta poate fi realizat numai prin practică spirituală consistentă, în concordanță cu cele șase legi de bază ale practicii spirituale, alături de o reducere majoră a ego-ului.
 2. Prin corp predominant, noi înțelegem corpul care este cel mai activ, de ex. mental, intelectual sau ego subtil. Ca exemplu, în planul de existență Nether (Bhuvarlok), corpurile subtile încă au o mulțime de dorințe și de atașamente. Ca rezultat, destul de des ele devin stafii încercând să-și îndeplinească câteva dintre dorințe prin intermediul descendenților lor sau a oamenilor de pe Pământ. Aceasta îi lasă descoperiți în fața energiilor negative de nivel mai ridicat din regiunile mai joase ale Iadului; care profită de poftele lor pentru a afecta oamenii de pe Pământ.
 3. În planul de existență Nether al lumii, corpurile subtile experimentează numai nefericirea, deoarece dorințele nu pot fi împlinite.
 4. În planul de existență cunoscut ca Paradis, corpurile subtile experimentează o supraabundență de fericire. Această fericire este mult deasupra fericirii experimentate pe Pământ, cantitativ, calitativ și ca durată. Cum mergem în sus pe planurile pozitive de existență, este o creștere în calitatea fericirii și fără nici o nefericire.
 5. Fericirea de tip Sāttvik înseamnă fericire derivată din ajutorarea altora fără așteptări sau atașamente. Când ego este implicat în acțiune, ea devine de tip rājasik.
 6. Seninătatea este o experiență spirituală mai înaltă decât Beatitudinea.

3.1 Planurile de existență pozitive și reîncarnarea pe Pământ

Din planurile subtile de existență sub Maharlok, oamenii trebuie sa se reîncarneze în planul de existență Pământ pentru a-și rezolva destinul și a-și completa conturile de a-da-și-a-primi.

Dacă după moarte cineva ajunge în regiuni mai înalte ca  Maharlok sau Janalok datorită nivelului spiritual mai înalt,  acela nu mai trebuie să se reîncarneze deoarece tot ceea ce a mai rămas din destinul individual (contul cumulativ)  poate fi rezolvat de către însăși aceste planuri. Totuși, aceste corpuri subtile evoluate pot alege să se nască din proprie voință. Ele fac aceasta datorită, în primul rând, naturii lor expansive de a acționa ca ghizi spirituali pentru umanitate și pentru a ajuta societatea să crească spiritual.

În anumite situații oamenii care mor cu un nivel spiritual chiar sub 60% pot atinge Maharlok. Aici se are în vedere potențialul persoanei pentru continurea creșterii spirituale. Prin cercetare spirituală am descoperit că există 5 factori care influențează acest potențial pentru continuarea creșterii spirituale.

 • O anumită cantitate de emotie spirituală înaltă(bhāv),
 • Un ego redus,
 • O dorință intensă pentru creștere spirituală,
 • Exersarea regulată a practicii spirituale la nivele mai înalte de creștere,
 • Afectați sau neafectați de energii negative. Fiind afectați/posedați de energii negative, abilitatea de creștere spirituală poate fi sever obstrucționată. În viața de după, astfel de corpuri subtile afectate, chiar dacă au un nivel spiritual de 60%, pot fi obstrucționate de energiile negative în a atinge regiuni subtile mai înalte ale Universului.

3.2 Importanța planului de existență Pământ

Planul de existență Pământ este foarte important. Este singurul plan de existență unde putem face rapid creștere spirituală și să rezolvăm contul nostru de a-da-și-a-primi în cea mai scurtă perioadă de timp.Principalul motiv pentru aceasta este că, cu ajutorul corpului fizic , noi putem face multe lucruri pentru a spori creșterea noastră spirituală și nivelul spiritual și pentru a reduce componenta subtilă de bază Tama.

În afara Pământului, creșterea spirituală poate să apară cel mai probabil numai în regiunile dincolo de Paradis, ca de ex. Maharlok etc. Aceasta pentru că, în Paradis, corpurile subtile întâmpină riscul de a fi prinse de plăcerile fără sfârșit pe care le oferă. În planurile de existență Nether și Iad pedepsirea este așa de severă, iar suferința, cauzată de alte stafii de nivel mai înalt, așa de mare, că devine foarte dificil să depășești suferința și să întreprinzi orice practică spirituală de valoare.

4. Ce este Iadul, cine merge în Iad și cum arată Iadul?

Planul de existență al Iadului (Patal) % din componenta Sattva Tipul de persoană Corpul predominant Emoție predominantă
1st 28% Fizic
2nd 25% Dorințele parte din corpul mental
3rd 22% Corpul mental
4th 19% Intelect / Cauzal
5th 16% Intelect / Cauzal
6th 13% Intelect / Cauzal
7th 10% Intelect / Cauzal
 • Când cineva merge în planurile de existență mai joase ale Iadului, deoarece componenta subtilă de bază Sattva se reduce progresiv, devine tot mai puțin favorabil să experimentezi fericirea.
 • În planurile de existență ale Iadului sunt unele stafii care fac anumite tipuri de practică spirituală pentru a creste spiritual. Ei au o putere spirituală imensă aproape echivalentă cu a unui Sfânt de nivel spiritual 90%. Ei controlează toate celelalte tipuri de stafii cu mai puțină putere spirituală.
 • Cu cât se coboară mai adânc în diferitele planuri ale existenței Iadului , de ex.de la primul la al șaptelea, mărimea fericirii experimentată de corpurile subtile de acolo scade și măsura de nefericire se multiplică.  Experiența minimă de fericire se datorează menținerii îngroșate în memorie a unor evenimente pozitive din trecut, momente plăcute de bunăstare dintr-o viață trecută etc. Experiența nefericirii se datorează memoriilor de durere fizică și evenimentelor insultătoare,  memoriilor de neîndeplinire a dorințelor, ca de ex. cele referitoare la educație, casă, carieră, așteptări de fericire din partea copiilor în viața trecută.
 • Măsura de pedeapsă/ durere de îndurat în diverse planuri de existență ale Iadului și Narak asociate cu ele  merge în creștere cu planul subsecvent de existență din Iad. De asemenea, perioada de pedeapsă îndurată în fiecare Narak  este în exces comparativ cu planul corespunzător de existență al Iadului. Dacă considerăm pedeapsa din primul plan de existență al Iadului ca fiind 100%, atunci pedeapsa în regiunea  corespunzătoare din primul Narak    este cu 50% mai mare, deci de 150%.

Tabelul următor este o descriere a unor exemple, cu intensitate medie de fericire și nefericire  pe care o experimentăm  în diferite planuri de existență ale Iadului.

Planul Iadului(Patal) % din 1 fericire Exemple de fericire % din 1 nefericire Exemple de nefericire
1st 30% Experiența minimă de fericire se datorează menținerii ingroșate în memorie a unor evenimente pozitive din trecut 50% Experiența nefericirii datorită memoriilor de durere fizică și evenimentelor insultătoare din viața trecută
2nd 25% Memorii plăcute de bunăstare din tranzacțiile lumești 55% Experiența nefericirii datorită memoriilor de neîndeplinire a dorințelor, ca de ex. cele referitoare la educație, casă, carieră, așteptări de fericire din partea copiilor
3rd 20% Experiență de fericire prin amintirea dorințelor îndeplinite în viața trecută 60% Nefericirie datorită neîndeplinirii dorințelor din cauza lipsei unui corp fizic
4th 15% Fericire de moment văzând suferințele altora și sentimental că mai sunt și alții în aceeași barcă, că nu este singur în suferință 70% Începutul suferinței mentale datorită nenumăratelor suferințe din Iad și mirosului urât
5th 10% Fericire de moment cu gândul că cineva, cândva te va scăpa de suferință 80% O viață de sclavie față de vrăjitori, o deprimare extremă copleșitoare datorită gândurilor că nu va scăpa niciodată de suferință
6th Nici unul 90% Câteva torturi mentale datorate suferinței extreme
7th Nici unul 100% Suferința constantă producând un sentiment de apatie
टिप्पणी 1: În cele mai multe cazuri, coloanele de fericire și nefericire nu cumulează până la 100%. Rațiunea este că procentele rămase apar când corpurile subtile din Iad sunt într-o stare emoțională neutra. De ex. când fac anumite treburi lumești, fără să aibă gânduri fericite sau nefericite.

5. Mișcarea între planurile subtile de existență din Univers

Fiecăruia i se atribuie un plan de existență care se potrivește cel mai bine naturii sale de bază în termeni de Sattva, Raja și Tama.  Aceasta este și o funcție a nivelului spiritual al cuiva. Astfel, corpurile subtile din planurile pozitive de existență mai joase nu pot merge în planuri de existență mai înalte iar acelea  din primul sau al doilea plan negativ de existență nu pot merge în planurile mai adânci de existență ale Iadului  Cum trăiesc oamenii în planuri este similar cu situația oamenilor care se gasesc în împrejurarea de a respira cu dificultate la altitudini mai înalte, însă cei care stau la acele altitudini mai înalte se descurcă bine.

6. Ce anume decide unde mergem după moarte?

În momentul morții, deoarece corpul fizic devine inactiv, energia vitală folosită pentru funcționarea corpului fizic este eliberată în Univers. Această energie vitală din momentul morții propulsează corpul subtil departe de regiunea Pămîntului. Întocmai ca greutatea unui proiectil care decide cât de departe va fi proiectată o rachetă, în mod similar, greutatea corpului subtil decide către care plan de existență dintre planurile subtile de existență din viața de după moarte va merge.

”Greutatea” corpului subtil este în primul rând o funcție a cantității de componentă subtilă de bază Tama din ființa noastră.

Cele 3 componente subtile de bază: Fiecare dintre noi este constituit din trei componente subtile de bază sau gunas  Aceste componente sunt de natură spirituală și nu pot fi văzute, însă ele definesc personalitățile noastre. Ele sunt:  

 • Sattva: Puritate și cunoaștere
 • Raja: Acțiune și pasiune
 • Tama: Ignoranță și inerție. Într-o persoană obișnuită din era curentă componenta subtilă de bază Tama este la nivel de 50%.

Vă rugăm să citiți și articolul despre cele 3 componente subtile de bază.

Cu cât suntem mai încărcați cu componentele Raja și Tama, cu atât mai mult dispunem de următoarele caracteristici care se adaugă ”greutății” noastre  și care au impact către care plan de existență mergem în viața noastră de după moarte:

 • Mai mult atașament față de lucrurile lumești și egoism
 • Mai multe dorințe neîmplinite
 • Sentimente de revanșă
 • O cantitate mai mare de defecte și de acțiuni greșite
 • O sumă mai mare de defecte de personalitate ca: furia, teama, lăcomia etc
 • O cantitate mai mare de ego: Prin ego noi înțelegem cât de mult se identifică o persoană cu corpul său, cu mintea și intelectul său, în comparație cu sufletul său
 • Având ca rezultat un nivel spiritual mai scăzut

O permanentă reducere a proporției componentei subtile de bază Tama și caracteristicile menționate mai sus se întâmplă  doar cu ajutorul susținut de practică spirituală în conformitate cu cele șase legi de bază ale practicii spirituale. Îmbunătățiri psihologice cu cărți care vin în ajutor sau încercarea de a fi drăguț sunt în cel mai bun caz superficiale și temporare.

6.1 Importanța stării mentale în momentul morții

Starea mentală la momentul morții, pe lângă ceea ce s-a menționat mai sus, este foarte importantă.  Starea noastră mentală este în general relativă în ceea ce privește proporția componentelor subtile de bază din ființa noastră.

Dacă o persoană își face practica spirituală curentă, ca de exemplu incantarea numelui Domnului în momentul morții, atunci influența dorințelor, atașamentelor, stafiilor etc. este minim posibilă pentru acea persoană, comparativ cu starea sa când nu ar incanta. Aceasta face corpul său subtil mai ușor. Astfel, dacă trece dincolo incantând, el obține un plan de existență mai bun printre sub-planuri, decât ar fi primit dacă ar fi trecut dincolo fără incantare.

În momentul morții, dacă o persoană  incantează numele Domnului și este și într-o stare de acceptare a voinței Domnului, atunci el obține un plan de existență și mai bun în viața sa după moarte și așezarea sa are loc cu viteza luminii. Aceasta pentru că persoana însăși, fiind într-o stare de renunțare în planul de existență Pământ, are foarte mici șanse  de a-și crește ego-ul în viața sa după moarte.  De asemenea, întreaga responsabilitate  a stării sale de bine din viața de după moarte  este preluată  de propriul ghid spiritual evoluat (Guru).

6.2 Cine merge în Iad?

Următoarele sunt tipurile de fapte din viața noastră pe Pământ, care ne plasează în unul din planurile de existență din Iad:

Planul Iadului(Patal) % din defecte exemplu de tip de defecte
1st 40% Rănind limitat indivizi
2nd 50% Cauzând daune unor părți ale societății, înșelând mai mulți oameni simultan, cum este în cazul unei fraude pe scară largă
3rd 55% Cauzând daune unor largi părți ale societății, prin alterarea mâncării sau a medicamentelor
4th 60% Daune organizate împotriva unor părți ale societății – violență, asociată inclusiv cu folosirea armelor de foc
5th 70% Instigarea altora pentru a cauza daune societății
6th 80% Cauzarea de daune în / împotriva unei părți a națiunii
7th 90% Cauzarea de daune împotriva unei națiuni ca întreg și împotriva celor care lucrează pentru societate

Mărimea, durata și intenția din spatele faptelor greșite sunt factori importanți în stabilirea planurilor de existență din Iad primite după moarte, chiar mai importanți decât faptele însăși.

7. Sinuciderea și viața de după

Există două tipuri de moarte legat de momentul ei.

Moartea ca destinație finală: Acesta este momentul morții de care nu poate scăpa nimeni

Moarte posibilă: Aceasta se întâmplă atunci când o persoană poate să moară. Orice persoană poate să aibă o moarte posibilă, când se află foarte aproape de moarte, însă poate fi salvată datorită meritelor sale.

Pentru mai multe informații privind tipurile de moarte vă rugăm să accesați articolul nostru – Momentul morții.

În cazurile în care o persoană trece prin crize insuportabile în viața sa sau are tulburări severe de personalitate, se poate gândi să-și ia în considerare propria viață într-o stare depresivă. he may think of taking his own life in a depressed state. Stafiile(demoni, diavoli, energii negative, etc.) alimentează și ele depresia unei persoane sinucigașe și uneori sunt instrumentul care împinge o persoană  peste margine pentru a comite o sinucidere.  Totuși, în cele mai multe cazuri, sinuciderea rămâne un act de voință, prin care se întâmplă ca o persoană  să treacă printr-o posibilă fază de moarte, conform destinului ei.

Viața în planul de existență Pământ este prețioasă și ne este dată în primul rând pentru creștere spirituală. Când îi omorâm pe alții noi creăm/ stabilim cu ei un cont karmic de a-da-și-a-primi. Totuși, prin comiterea sinuciderii, noi irosim oportunitatea pentru a crește spiritual și prin urmare apar defectele și păcatul.  Gravitatea păcatului poate varia depinzând de circumstanțele în care persoana comite sinuciderea. Invariabil, corpul subtil, într-un caz obișnuit de sinucidere, va merge în Bhuvarlok. Însă, în cazul unor păcate mai mari făcute în timpul vieții lor și a circumstanțelor în care ei comit sinuciderea, ei pot ajunge în regiunile mai joase ale Iadului.

 • Omorârea unui Sfânt implică un maxim de păcat și pe o scară de la 0 la 100, acesta este 100.
 • Omorârea unei persoane obișnuite reprezintă 40 pe aceeași scală.
 • A se omorâ pe sine presupune un păcat de 30%, comparativ cu a omorâ o altă persoană de nivel mediu spiritual. În general, oamenii care comit sinucidere sunt la un nivel spiritual mai coborât. Nivelul lor spiritual se erodează datorită depresiei lor continue.
Cauză Păcatul făcut Merite Comentarii
Când implicarea este numai personală
Fizic: Dacă cineva are o durere severă sau o boală terminală datorită unei boli și nicicum nu poate face durerea să înceteze, decât prin eutanasiere voluntară. 30% din a ucide o altă persoană de nivel spiritual obișnuit Cu referire la articolul despre eutanasie – secțiunea 4.2
Psihologic: Depresie severă, pacient psihiatric 30% din a ucide o altă persoană de nivel spiritual obișnuit
Spiritual: A-și lua viața când se află în totalitate sub comanda unor energii negative 0 Corpul subtil continuă să fie sub influența energiilor negative după moarte. Practica spirituală intensă ajută să scapi din strânsoarea posedării demonice.
Când alții sunt implicați
Sacrificiul de sine, altruist, pentru a-i salva pe alții 0 Variază Depinde pentru cine se sacrifică. Dacă se sacrifică pentru o persoană rea, atunci, de fapt, respectivul suportă defecte și nu merite.
Sacrificiul de sine pentru a salva viața unui Sfânt 0 100 Salvarea vieții unui Sfânt sporește cel mai mult suma meritelor.
Sinucidere bombă (a se omorâ pe sine și pe alții). Variază Variază După caz. De ex. Dacă un soldat ar fi trebuit să-l omoare pe Hitler într-o misiune sinucigașă pentru a salva milioane de vieți și a scăpa lumea de un maniac, atunci meritele vor fi sporite. Alternativ, dacă un sinucigaș cu bombă omoară adulți și copii inocenți, atunci, numai defectele contează.

8. De ce există o pauză între două reîncarnări?

În cursul cercetării, prin folosirea unei transe hipnotice pentru a marca viețile trecute ale unei persoane, s-a descoperit că pauza dintre două reîncarnări pe Pământ poate fi în medie de la 50 la 400 de ani.

Motivele pentru această pauză sunt următoarele:

 • Corpul subtil rămîne în Paradis sau în planul de existență Nether pentru perioade variabile de timp pentru a se supune meritelor și defectelor (păcatelor) sale.
 • Circumstanțele în planul de existență Pământ trebuie să fie favorabile pentru a putea completa contul de a-da-și-a-primi, din nașterile anterioare, cu oameni diferiți. Aceasta este în concordanță cu legea Karmei. Reîncarnarea corpului subtil este amânată până când alți diferiți oameni, cu care are un cont de a-da-și-a-primi, sunt și ei pregătiți să fie reîncarnați.
 • Uneori, în regresia într-o viață trecută, o persoană nu raportează o reîncarnare atunci când este în stare de transă. Motivul este acela că o anumită reîncarnare a fost foarte neașteptată sau scurtă și persoana nu își amintește nici un detaliu despre aceasta.

În cazul corpurilor subtile care au fost dirijate în planurile de existență mai profunde ale Iadului, pauza dintre două reîncarnări poate fi de mii de ani. Ele stau în planul lor de existență din Iad până trece acest timp în care își împlinesc pedeapsa. În cele mai multe cazuri, aceasta înseamnă stingerea în planul de existență din Iad, în viața de după moarte, până la disoluția Universului.

9. Viața după moarte – în rezumat

Faptele de mai sus despre diferite planuri de existență ne dau o idee clară a consecințelor posibile din viața noastră de după moarte, în funcție de cum ne trăim viețile.

Doar cu practică spirituală și cu fapte  meritorii extreme cineva poate merge în planurile mai înalte de existență și ca urmare evită nefericirea și pedeapsa și se bucură de nivele de fericire mai înalte. Există însă șanse mai bune de reîncarnare în planul de existență Pământ în circumstanțe favorabile  practicii spirituale. Așa se poate mișca cineva mai departe în planurile subtile de existență din Univers. Și, cum mergem înainte în curentul Erei de conflicte (Kaliyug), este mai puțin probabil să existe oameni care să meargă spre planurile mai înalte de existență.

Odată ce mergem spre planurile mai joase de existență, ca de exemplu planul de existență Nether sau alte planuri de existență din Iad, noi stăm acolo și experimentăm nefericire severă timp de secole, pănă când plătim în întregime pentru defectele (păcatele) noastre, suferind pedepsele intense distribuite acolo și așteptând o șansă de a ne reîncarna pe Pământ.

Pentru a face practică spirituală consistentă în planul de existență Pământ, conform celor 6 legi de bază ale practicii spirituale, este ca și cum am înota împotriva curentului, în era actuală. Totuși, există și o cale garantată de a avansa către planurile mai înalte de existență din viața noastră după moarte.