Hoe wordt Heilig as (Vibhūti) gemaakt en verzameld uit SSRF wierookstokjes?

SSRF adviseert voortzetting van conventionele medische behandeling in combinatie met spirituele behandelmethoden voor de behandeling van fysieke en psychischeaandoeningen.

Lezers worden geadviseerd om iedere spirituele behandelmethode naar eigen believen toe te passen.

1. Inleiding over hoe Heilig as (Vibhuti) te maken

Heilig as dat uit SSRF wierookstokjes wordt verkregen is een erg goede en handige spirituele zelfhulp-behandelmethode dat regelmatig kan worden ingezetvoorhet verkrijgen van positieve energie alsookter verlichting van leed veroorzaakt door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.). Het as dat wordt verkregen door het branden van SSRF wierookstokjes is Heilig omdat:

 • SSRF wierookstokjesworden gemaakt uit sattvik ingrediënten en bij het branden worden ze blootgesteld aan het Absolute Vuur principe. Deze combinatie vansattvik ingrediënten plus het Absolute Vuur principe produceert as dat relatief hoog is in sattvikta in vergelijking tot andere niet-levende objecten, zodoende wordt het ‘Heilig as’ genoemd.
 • Hetook het specifieke aspect van God (deity principe) bevat dat wordt aangetrokken door het specifieke aroma dat gebruikt is in de SSRF wierookstokjes. Het is daarom het beste om het as te verzamelen en te bewaren.

Bestudeer de artikelen over:

2. Hoe wordt Heilig as (Vibhuti) gemaakt en verzameld uit SSRF wierookstokjes?

Om Heilig as te maken heeft men het volgende nodig:

 • Een SSRF wierookstokje
 • Een wierookhouder
 • Een bord om Heilig as op te verzamelen en
 • Een aansteker

Voor een best mogelijk resultaat moet u proberen om zo eerbiedig mogelijk te zijn tijdens de gehele procedure omdat u een specifiek aspect van God uitnodigt om te helpen bij spirituele heling. Laat uw handelingen, gedachten en houding van dien aard zijn alsof u daadwerkelijk Godsaanwezigheid kunt ervaren,

 • Begin met het bidden dat het specifieke aspect van God, dat aangetrokken wordt door het specifiek aroma van het SSRF wierook, maximaal geactiveerd wordt.
 • Verwijder een SSRF wierookstokje vanuit de doos en steek het aan met een aansteker.
 • Steek dan het brandend wierookstokje in een wierookhouder.
 • Gemiddeld genomen brandt een SSRF wierookstokje40-45 minuten.
 • Verzamel nadat het wierookstokje helemaal op is gebrand, zo spoedig mogelijk het Heilige as met uw rechterhand en sla het vervolgens op in een schone container voor gebruik in de toekomst.