Chanten en meditatie – wat is het verschil?

 

1. Meditatie en chanten – een introductie

Tegenwoordig is meditatie overvloedig aangeraden als een oefening dat helpt om de geest te kalmeren, het van stress te verlichten, om hogere niveaus van concentratie of ontspanning te verkrijgen, etc. In dit artikel verklaren we de verschillen tussen meditatie en chanten, waarom meditatie moeilijk is om tot stand te brengen in de hedendaagse tijden en waarom chanten van een grotere waarde is voor degenen die spirituele groei zoeken.

2. Definities van chanten en meditatie

In dit artikel gebruiken we de term ‘meditatie’ om de superconscious, gedachteloze conditie mee aan te duiden. Deze conditie wordt ervaren na intense oefening.

Chanten is het herhalen van God’s Naam.

3. Vergelijking van meditatie en chanten

Het tablel hieronder geeft weer waarom chanten in het huidige tijdperk van Kaliyug voorspoediger is dan meditatie.

Chanting vs meditation

4. Praktische voordelen van chanten in vergelijking tot meditatie

Hieronder volgt een wat nauwkeurigere analyse van de praktische voordelen van chanten in vergelijking tot meditatie.

Onafgebroken spirituele oefening: In meditatie moeten we in een specifieke lichaamshouding zitten. Dientengevolge, als we lijden aan rugpijn kan zitten in deze houding erg moeilijk worden. Chanten is niet gebonden aan deze restricties. Als aanvulling, is de tijd die nodig is om in een meditatieve conditie te geraken tijdens het praktiseren van meditatie niet noodzakelijk.

Continuïteit van spirituele oefening: Meditatie kan niet constant gedurende de dag gedaan worden, maar chanten can wel constant plaatsvinden. Het is noodzakelijjk om constante spirituele oefening te praktiseren om te verenigen met het Goddelijke principe.

Afname in aantrekkingen en afstotingen: We kunnen chanten tijdens het eten. Als onze geest geabsorbeerd raakt in het chanten, zijn we geneigd te vergeten wat we aan het eten zijn en dit helpt ons in het minderen van onze aantrekkingen en afstotingen. Als we blijven chanten tijdens iedere activiteit, worden al onze impressies geleidelijk verminderd. Dit vindt niet plaats als we meditatie praktiseren.

Ononderbroken ‘ontwaakde conditie’ of de spirituele ervaring van God: De zoekende die meditatie praktiseert komt in de conditie van het ontwaakt zijn nadat hij of zij zijn of haar meditatie staakt omdat er een aantrekking is tot de natuurkundige dimensie. Aan de andere kant, als chanten ononderbroken is, dan bevinden we ons constant in de ‘ontwaakde conditie’, oftewel op een manier bevinden we ons in een constante conditie van meditatie.

Aantrekking tot de natuurkundige wereld: Impressies in het onderbewustzijn trekken ons aan tot de natuurkundige dimensie. Tijdens meditatie raken de inclinaties van het onderbewustzijn alleen maar onderdrukt en niet vernietigd. Tijdens het chanten worden ze wel vernietigd voor een zeer grote kwantiteit.

Oppervlakte van subtiele gedachten: Het gedachteloos houden van de geest betekent het geen aandacht geven aan de buitenkant of binnenkant. Maar in deze conditie komen op een of andere tijd de impressies toch aan de oppervlakte. Aan de andere kant, als we ons concentreren op de Naam van God, vanwege afwijking van andere gedachten of de vestiging van een center van devotie komen subtiele impressies niet aan de oppervlakte. Chanten is daarom superieur aan een gedachteloze geest.

Spirituele ervaringen en spirituele level: De spirituele ervaringen die iemand ervaart tijdens het verkeren in een meditatieve conditie geven geen blijk van iemand’s spirituel level. In tegenstelling, is dit wel het geval met chanten. Bijvoorbeeld, het verkrijgen van een gedachteloze conditie in meditatie geeft geen indicatie weer van iemand die Zelf-realisatie heeft bereikt, terwijl het ervaren van onafgebroken chanten dat zich automatisch voordoet de 40% spirituele level aanduidt.  

Waarachtige en onwaarachtige ervaringen: De spirituele ervaringen verkregen door het chanten zijn echt omdat ze geschieden als resultaat van mengen met de Naam, terwijl het ervaren van leegte of gedachteloosheid in meditatie denkbeeldig is omdat iemand zich dan niet bewust is van deze ervaring. Op het moment dat iemand aan het chanten is, ervaart hij of zij daadwerkelijk de spirituele ervaringen vanwege het bewustzijn ervan.

Het ervaren van verschillende condities: In meditatie ervaren we een conditie identiek aan dat van een kadaver, terwijl chanten ons de ervaring geeft van Zuivere Bewustzijn (Chaitanya).

Onnatuurlijke en natuurlijke condities: Meditatie is een onnatuurlijke conditie terwijl we middels het chanten een natuurlijke conditie totstandbrengen van eenheid met God.

Ego:

De ego is sterker en moeilijker te overmeesteren middels meditatie vanwege verschillende redenen:

  • Het is niet makkelijk om eenheid met het Goddelijke principe te verkrijgen tijdens meditatie, omdat het idee en de ervaring dat we verschillend zijn van God sterk blijft. Het gevoel dat ‘ik ben afgescheiden van God’ is ego.
  • Het is makkelijk om gedachten te hebben zoals ‘ik ben aan het mediteren’, ‘ik geraak nu in meditatie’, die niet alleen het bewustzijn van onszelf, onze geest en lichaam vermeerderen, maar ook kunnen leiden tot gedachten van ‘ik ben speciaal en uniek’, wat dus onze ego aansterkt.
  • Tijdens het chanten, zijn we aanzienlijk meer bewust van God. Het bewustzijn dat we aan het chanten zijn alleen door de genade van God wordt dan ook ervaren. Als resultaat, ontwikkelt de ego van het beoefenen van spirituele oefening zich niet en in feite ondergaat het ontbinding.

 

Chanten beschermt ons tegen negatieve energieën: In de conditie van meditatie is de geest gedachteloos. In deze conditie, kunnen negatieve energieën ons soms vervelen. Aan de andere kant, een beschermende preservatief dat negatieve energieën afweert vormt zich om ons heen op het moment dat we aan het chanten zijn.

Volledigheid in spirituele oefening: Chanten kan gedurende enige en alle activiteiten gedaan worden, wat betekent dat andere aspecten van spirituele oefening tegelijk kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld, we kunnen inspanningen verrichten om spirituele emotie, onvoorwaardelijke spirituele liefde (priti), te ontwikkelen, om onze persoonlijkheids-defecten en ego te bestuderen en we kunnen ook inspanningen verrichten om ze te verminderen, enzovoort. Dit is belangrijk omdat we voor een groot gedeelte spirituele oefening moeten praktiseren terwijl we tegelijkertijd ook verantwoordelijkheden nakomen zoals het onderhouden van onze huis, kinderen, beroep, etc.

5. Conclusie – meditatie en chanten

Tegenwoordig praktiseren heel veel mensen meditatie liever als een psychologische zelf-verbeteringstechniek dan als een instrument voor spirituele groei. Vanwege dit, bevinden de voordelen verkregen van zulke meditatie zich ook op een psychologisch niveau.

Gebaseerd op de bovengenoemde vergelijking, voor spirituele groei in het hedendaagse tijdperk, is chanten van een grotere waarde.

Als u alreeds mediteert met de intentie voor het verkrijgen van spirituele groei, raden wij u aan om het aan te sterken met de spirituele oefening van chanten. Meer informatie over welke Naam van God u kunt chanten is verkrijgbaar in onze sectie over Welke Naam van God kan ik chanten.