Wat gebeurt er als alle verlangens van een spook zijn vervuld? Vertrekken ze dan of stoppen ze de betreffende persoon te beheersen?

Het is vrijwel onmogelijk dat een spook voldaan raakt. Ze raken met iedere vervulling zelfs nog dieper geworteld in hun verlangens. Spoken gaan gewoonlijk niet weg, tenzij de persoon die ze bemoeilijken een sattvik overheersende compositie van persoonlijkheid heeft ontwikkelt. Dan is de spook geforceerd te vertrekken vanwege de spirituele zuiverheid van de persoon.

In het geval van overleden voorvaderen is het zo dat zij ons blijven bemoeilijken gedurende onze hele leven totdat we iets ondernemen om ze te helpen in het vervullen van hun verlangens en ze assisteren om door te kunnen gaan in hun leven in het hiernamaals, zoals het geval kan zijn. In feite zijn er kwesties waarbij de voorvaderen hun nakomelingen tijdens hun gehele leven hebben bemoeilijkt en dit zelfs bleven doorzetten op het moment dat de nakomelingen overleden en aan hun leven in het hiernamaals begonnen.