Spirituele effecten van televisie en films

1. Voorwoord over de effecten van televisie

Televisie en films zijn een manier via welke mensen pogen te vluchten van hun alledaagse problemen, plezier te zoeken, zowel als om zich te verbinden tot de wereld op zoek naar informatie en ervaringen.

Gezien de universele aantrekking van televisie en films besloten wij de effecten ervan op een spirituele level te bestuderen, zowel op de kijker als op de kijker’s directe omgeving. Enkele vragen die we besloten te beantwoorden waren:

 • Wat is het effect van televisie en films op de kijker en zijn of haar nabije omgeving?
 • Beinvloedt het soort programma het effect dat we ervaren?

2. Effecten van de televisie

Terwijl we gemiddeld genomen erg afhankelijk zijn van de televisie voor het nieuws, informatie en ontspanning, hebben studies van onderzoek ook de negatieve invloeden van de televisie gedocumenteerd. Hierbeneden hebben we enkele van de gemeenschappelijkere kritieken, welke de televisie ondergaat in de hedendaagse maatschappij, opgesomd (Ref: CyberCollege).

 • Televisie draagt bij aan openbaring van naaktheid
 • Televisie stimuleert ontvluchting van persoonlijke verantwoordelijkheden
 • Televisie vertoont illusionaire beelden van de realiteit en vertroebelt de realiteit door het weg te laten
 • Televisie draagt bij aan economische exploitatie. Het gebruikt reclames om behoeften te activeren welke een civilisatie van consumentisme representateert.
 • Televisie verlaagt morele standaarden via uitbeeldingen van of verwijzingen naar seks, etc.
 • Gewelddadige scenes op de televisie veroorzaken geweld in alledaagse gedragingen (Ref: New Scientist)

Tegenwoordig ervaren veel mensen dat ze zich niet kunnen onthouden van het televisie-kijken, of spenderen irrationele lengtes van tijd aan het denken over, bespreken van of het bekijken van heruitzendingen van televisie-programma’s. Dus wat exact intrigeert en verleidt mensen naar de televisie, ondanks al de slechte effecten ervan? Om deze vraag te beantwoorden, deed SSRF spirituele onderzoek dat ontsluiert wat er in de spirituele dimensie gebeurt tijdens het TV-kijken.

3. Spirituele effecten van de televisie

Mevr. Priyanka Lotlikar, een zoeker met een geavanceerde zesde zintuig bestudeerde wat er in de spirituele dimensie gebeurt als een persoon een amusementsprogramma op de TV bekijkt. Zij presenteerde dit in de vorm van eenafbeelding gebaseerd op subtiele kennis.

De bevindingen zijn geverifieerd door Zijne Heiligheid Dr. Athavale voor juistheid.

Hierbeneden is een samenvatting van de bevindingen:

 • Als een amusementsprogramma wordt uitgezonden, wordt er een activerende cirkel van verontrustende energie er omheen gemaakt en deze verontrustende energie wordt in de ruimtes uitgestraald als cirkels van geluid.
 • Een web van gedachten van verontrustende energie wordt in de kijker’s verstand gemaakt en een omhulsel van verontrustende energie wordt er omheen gemaakt. De verontrustende energie-vibraties worden naar de atmosfeer uitgestraald zelfs door de gedachten van de persoon die het televisie-programma bekijkt.
 • Een cirkel van illusionaire creërende energie wordt rondom de televisie geactiveerd. Dit veroorzaakt een geactiveerde cirkel van illusionaire creërende energie in de kijker.
 • Illusionaire (mayavi) vibraties worden door de televisie-programma’s gestraald. De meeste televisie-programma’s representateren niet de realiteit; als resultaat, worden illusionaire vibraties naar de ruimtes en in de atmosfeer op een grootschalige niveau uitgestraald. Bovendien, de kijker raakt meer en meer geabsorbeerd in de fictieve wereld, dat geen bestaan heeft.
 • De persoon die deze televisie-programma’s bekijkt wordt extrovert omdat zijn of haar geest en intellect aangetast zijn en hij of zij begint zich daardoor overeenkomstig te gedragen.

De bevindingen van het spirituele onderzoek geven daarom aan waarom kijkers gefascineerd zijn door de televisie. Ze geven ook een fundatie voor het verklaren van de slechte effecten van televisie dat door de moderne wetenschap geobserveerd is.

4. Effecten van televisie-programma’s

De bevindingen laten ons afvragen of ze beperkt waren tot amusementprogramma’s, of dat ze van toepassing waren op alle programma-genres of shows. We ondervonden dat het bekijken van Sattva-overheersende inhoud gunstig is voor ons, terwijl het bekijken van Tama-overheersende inhoud schadelijk is. De verontrustende energie-vibraties die uitgestraald worden zijn afhankelijk van het type van televisie-programma.

4.1 Factoren die spirituele zuiverheid (sattvikta) van een televisie-programma aantasten

Onze zoekers met geavanceerde zesde zintuig analyseerden de impact van een varieteit van TV-genres op ons, vanuit een spirituele level.

We ondervonden verder dat als programma’s geweld, bloederigheid, moord, naaktheid of iets seksueels in aard omvatten, het het Tama component in het programma en in de kijker verhoogt. Straattaal of streektaal, geroddel of kwaadsprekerij en Tama-overheersende vormen van taal hebben ook een negatieve impact op kijkers.

Tip: Ook u kunt een subtiele experiment uitvoeren en bestuderen wat u ervaart tijdens het kijken naar verschillende genres van televisie-programma’s. We moedigen u aan om uw ervaringen te noteren en ze met ons te delen via de faciliteit van “plaats een bericht”.

4.2 Sattvik programma’s

Mevr. Priyanka Lotlikar bestudeerde daarna wat er op een spirituele level gebeurt als een persoon een Sattva-overheersende programma bekijkt. In dit geval, was het een video van een lezing gegeven door een Heilige, Zijne Heiligheid Bhaktaraj Maharaj, een Heilige van de hoogste orde.

Hieronder volgt een samenvatting van de bevindingen:

 • Tijdens het kijken naar de CD van een lezing van een Heilige, wordt er een geactiveerde cirkel van spirituele emotie (bhav) gecreëerd in de kijker.
 • Als een Heilige spreekt, worden cirkels van Gelukzaligheid, Zuivere bewustzijn (Chaitanya) en Zuivere Energie gecreëerd. Deze worden naar de kijker uitgestraald.
 • Verontrustende energie van de omgeving wordt vernietigd.
 • De woorden van de Heilige zijn van Absolute Waarheid en als resultaat, raakt de kijker meer en meer geabsorbeerd in Spiritualiteit en is hij of zij in staat om Gelukzaligheid en Zuivere bewustzijn vanuit binnenin te ervaren.
 • De persoon die naar deze televisie-programma’s kijkt wordt introvert door de invloed van de Heilige’s spraak op zijn of haar geest en intellect en de persoon begint zich overeenkomstig te gedragen.

Vanuit deze analyse kunnen we zien dat het kijken naar Sattva-overheersende programma’s zoals een spirituele lezing door een Heilige een spirituele gunstige effect op ons heeft. Helaas is de frequentie van zulke programma’s op de televisie gering.

5. Spirituele effecten van films

De bovengenoemde principes gelden ook voor het kijken naar films, met een aantal opmerkelijke aanvullingen:

 1. Net als het associeren met spirituele gezinde mensen in een satsang onze positiviteit verhoogt, kan het aanwezig zijn in een hoog Rajasik of Tamasik omgeving zoals in een bioscoop negativiteit in ons verhogen.
 2. Het aanwezig zijn in een donkere ruimte tijdens het kijken naar de film sterkt dit effect nog verder aan. De harde geluiden en felle lichten verhogen dit effect ook.
 3. Met betrekking tot genre, geldt hetzelfde voor als met de televisie, maar als we de bovengenoemde voorbeeld van de bioscoop nemen, zullen de Tama en Raja componenten in tamasik of rajasik inhoud meer benadrukt worden.

6. Conclusie

We genieten van het gaan naar de film of TV-kijken als een manier om ons te ontspannen en onze dagelijkse activiteiten te vergeten. Maar, alleen spirituele oefening kan ons werkelijke verlossing verschaffen en ons de ontspanning en Gelukzaligheid verschaffen welke we proberen te vinden via andere manieren. Het bekijken van een lezing van een Heilige, het bijwonen van satsangs, chanten, bidden, satseva en andere aspecten van spirituele oefening zullen ons helpen om spiritueel te vorderen.

Soms is TV-kijken en het kijken naar films een manier van socialiseren en tijd te verdrijven met vrienden en familie, dat ons weinig keuze overlaat. Dus wat we kunnen doen als we geen keuze hebben in wat we kijken, wanneer we het kijken of of we het kijken? Zelfs de simpelste inspanningen van chanten en bidden vooraf, tijdens en na deze activiteiten zal ons helpen bescherming te verkrijgen. Bijvoorbeeld, bidden: “O Heer, bescherm mij alstublieft tegen enige negatieve effecten van het kijken naar de film/televisie-show, en help me alstublieft om in staat te kunnen zijn om onophoudelijk tijdens deze activiteiten te kunnen chanten. Vorm alstublieft een beschermende schild rondom mij heen met de kracht van Uw Naam”.

We kunnen proberen om geleidelijk het aantal uur dat we spenderen in het kijken naar TV en films te verminderen. We kunnen ook Tama-overheersende programma’s vermijden.

Als we onze spirituele oefening verhogen, zal het sattva component in ons toenemen. Hiermee, zullen de keuzes voor amusement die we maken natuurlijk ook meer sattvik worden, onze vermogen om spirituele gunstige activiteiten te onderscheiden en te waarderen zal toenemen waardoor we dan ook spiritueel sterk gehouden zullen worden.