DUTCH-Landing-page-Agnihotra

1. Inleiding

De wereld zoals we deze nu kennen verschilt enorm met die waarin onze grootouders of zelfs ouders opgroeiden. Wellicht is een van de belangrijkste veranderingen de toegenome vervuiling die een toename in broeikasgassen en andere schadelijke invloeden op het milieu tot gevolg heeft. Als we spreken over vervuiling, denken we gewoonlijk aan de algemene soorten vervuilingen zoals lucht-, water-, voedselvervuiling en vervuiling van de aarde. We hebben echter in ons artikel over de toename van natuurrampen en klimaatveranderingen benoemd dat het effect van de mens op de natuur, resulterend in weersveranderingen, niet slechts veroorzaakt wordt door verwaarlozing van de natuur maar ook door mentale en spirituele vervuiling. Mentale vervuiling wordt gegenereerd door de negatieve gedachten van mensen zoals hebzucht, oplichterij, haat, destructieve plannen etc. Wanneer deze mentale vervuiling zich in de omgeving uitspreidt, besmet het de ruimtes waarin we leven en helpt verdere negatieve gedachten in ons verstand te op te wekken. Dit creëert een negatieve spiraal of kettingreactie waarvan de spirituele vervuiling door de toename in RajaTama in de mensheid de oorzaak is. De technische ontwikkelingen in biologische- en kernwapens voor massavernietiging, in combinatie met de toename in RajaTama en de mentale vervuiling in de mensheid, vormt nog een andere bedreiging. Een aanval met biologische of nucleare wapens zal verwoestende effecten hebben op de mensheid en de stabiliteit van de wereldorde.

2. Wat is Agnihotra?

Terwijl de wereld haastig zoekt naar een oplossing om de  milieuvervuilingen te beteugelen, wordt in de heilige Atharvavēda (11:7:9) en in de Yajurvēda Samhitaen de Shatapatha Brahmana (12:4:1) in detail beschreven, aangegeven dat een eenvoudig ritueel genaamd Agnihotrade, potentie heeft om vervuiling te bestrijden en de omgeving op spiritueel niveau te zuiveren. Mensen die dit ritueel uitvoeren geven aan dat het stress vermindert, het verstand opklaart, de algehele gezondheid verbetert, extra energie geeft, en het verstand liefdevoller van aard maakt. Er wordt ook vanuit gegaan dat het helpt bij het afkicken van alcohol en drugs. Agnihotra staat ook bekend voor het voeden van planten en het neutraliseren van schadelijke straling en ziekteverwekkende bacteriën. Het kan ook toegepast worden om waterbronnen te zuiveren en het is ook bekend voor het verminderen van de slechte effecten van radio-actieve straling.

3. Spiritueel onderzoek naar het Agnihotra-ritueel

SSRF deed spiritueel onderzoek naar het Agnihotra-ritueel. Dit onderzoek vult de kennis met betrekking tot de voordelen en bandbreedte van Agnihotra die al via het internet verkrijgbaar is aan. De volgende artikelen verschaffen verdere informatie over het uitgevoerde spirituele onderzoek.