Wat is het effect van het praten over de overledene en het serveren van delicatessen op de verwelkoming van de receptie van de begrafenis?

Volgens de Spirituele wetenschap, moeten alle rituelen en functies geassocieerd met de laatste ceremonies van een persoon vormgegeven worden met het objectief om het subtiele lichaam van de overledene te helpenin zijn of haar navolgende traject in het hiernamaals. Activitieten die de potentie hebben om de gehechtheid van het subtiele lichaam van de overledene te verhogen tot zijn of haar vorige leven hier op Aarde kunnen hetbeste vermeden worden.

Het is gebruikelijk om beschaafdheid te koesteren met betrekking tot een uitvaart in de hedendaagse wereld door middel van het verzorgen van een receptie bij de begrafenis. Hier komen de familieleden en medelevenden samen aan het huis van de overledene’s directe familieleden om hun respect te betuigen en medelijden te tonen met betrekking tot de recente dood. Vaste hapjes worden geserveerd en een discussie vindt plaats over het leven de overledene.

Vanuit een Spiritueel-wetenschappelijk perspectief, kan dit zeer ongunstig zijn voor zowel de betrokken mensen als voor het subtiele lichaam van de overledene.

1. Kwestie: Praten over de overleden persoon trekt steeds maar weer zijn of haar subtiele lichaam aan tot de omgevingen

De meeste mensen in de hedendaagse wereld zijn RajaTama overheersend en hebben een hoop ego, verlangens en gehechtheden. Als RajaTama gedomineerde mensen overlijden, hebben hun gehechtheden en verlangens de potentie om het subtiele lichaam na de dood te laten dralen en aldus is het niet in staat om verder te gaan inhet hiernamaals.

Als we spreken over de dode persoon, worden subtiele basis Raja-Tama vibraties, geassocieerd met de persoon, middels onze gesprekken uitgezonden. Door middel van deze vibraties, raakt het subtiele lichaam van de dode persoon telkens maar weer aangetrokken tot de omgevingen en zal het er komen dralen. Dit is in overeenstemming met een regel van de Spirituele wetenschap ‘Het woord, aanraking, vorm, smaak, geur en de geassocieerde energie begeven zich een conditie van coëxistentie. Hier heeft het ‘woord’ betrekking tot de persoon’s naam en ‘vorm’ verwijst naar het subtiele lichaam van de overledene.

Het praten over de dode persoon activeert de energie dat met hem of haar is verbonden, en dat er dus voor zorgt dat het subtiele lichaam zich aangetrokken voelt tot de omgeving van de discussie.

Wat is de spirituele correcte manier om onze respect te tonen aan de recentelijke overledene?

Gezien het bovengenoemde principe, moet het tonen van respect naar de overledene zowel als het rouwen om de overledene, systematisch worden gedaan en niet om de Raja-Tama aan te vullen dat alreeds aanwezig is in de omgevingen.

Zie het artikel over de drie subtiele basis-componenten dat voorbeelden geeft over welke activiteiten RajaTama verhoogt.

Plus, moeten we alle activiteiten uitsluiten die het subtiele lichaam van de overledene aan zullen trekken tot het Aardse zone van bestaan. Derhalve zijn grote samenkomsten van luid sprekende en langdurig sprekende personen over de overledene, het beste om te vermijden. In plaats van het spreken over de overledene is het, het beste om introvert te zijn na het terugkeren van de begrafenis. Het chanten van de spirituele beschermende chant van Sree Gurudev Datta of het afspelen ervan op een lage volume, helpt niet alleen de overledene door te gaan in het hiernamaals maar beschermt ook de nakomelingen van enige beschadigende effecten.

2. Kwestie: Mogelijkheid van leed door spoken (demonen, duivels, negatieve entiteiten, etc.) door het nuttigen van voedsel in het huis van de overledene

Alle objecten, inclusief het voedsel in het huis van de dode persoon, zijn vertroebeld door het overheersende subtiele Tama atmosfeer in het huis. Inname van zulke RajaTama verontreinigde voedsel verhoogt de mogelijkheid, van de persoon die het eet, beïnvloedt te raken door spoken.

Wat is het spirituele perspectief op het consumeren van voedsel in het huis van onze recentelijke overledene?

Gezien het bovenstaande is het, het beste om geen delicatessen te serveren in het huis van de overledene na het terugkeren van de begrafenis. Zelfs voor de familieleden aanwezig in het huis, moet er minstens, tot aan de dag van dat het dode lichaam daadwerkelijk begraven of gecremeerd is, geen voedsel worden bereidt in het huis van de overledene. Familieleden, buren of vrienden kunnen voedsel verschaffen aan de familie van de overledene. Voedsel moet alleen gegeten worden na spirituele zuivering door middel van het sprenkelen van heilige water (water plus heilige as) en door te bidden tot God voor bescherming. Het kan het beste worden gegeten zonder te praten, en door constant de spirituele beschermende chant van Sree Gurudev Datta te chanten.

Opmerking: Zie onze sectie over spirituele heling voor de spirituele geneeswijze van heilig water.