Spirituele onderzoek naar de oudheid van het Universum en de cyclussen ervan

 

1. Inleiding

In enkele van onze artikelen, hebben we verwezen naar de oudheid van het Universum en de vier Tijdperken ervan, namelijk Satyayuga, Tretayug, Dwaparyug en Kaliyug. We hebben vragen ontvangen van onze lezers wat wij bedoelen met het Universum en hoe we de oudheid van het Universum afstemmen met het perspectief van de moderne wetenschap. Dit artikel is een antwoord op zulke vragen, waarin we de oudheid van het Universum uitleggen en hoe oud het Universum is overeenkomstig Zuivere Kennis dat ontvangen is door middel van spirituele onderzoek.

Opmerking van het redactionele team: Vanuit beleid, publiceert SSRF artikelen die meer praktisch zijn, zodat mensen ervan kunnen leren en hun levens kunnen verbeteren. Het begrijpen van de Creatie is voornamelijk een theoretische inspanning en heeft weinig tot niets te maken met de praktische waarde in onze spirituele reis. Neem dit artikel daarom simpelweg als een aanvulling bij de artikelen in welke we het Universum genoemd hebben. In dit artikel hebben we slechts een aantal relevante punten genoemd met betrekking tot het onderwerp, om enige dubbelzinnigheid in de andere artikelen welke naar het Universum verwijzen weg te kunnen nemen.

2. Definitie van het Universum

Aanvankelijk, beginnen we eerst met wat SSRF bedoelt met het Universum. SSRF definieert het Universum als de gehele zichtbare en onzichtbare wereld. Dit betekent dat het de Aarde omvat samen met het zonnestelsel, al de hemellichamen en heelal, sterrenstelsel of melkweg die we in de lucht waarnemen. Maar ook dit is slechts een fractie van het Universum. Samen met dit, omvat het ook de 7 negatieve subtiele zones van bestaan en de 6 positieve subtiele zones van bestaan zoals gepresenteerd in onze artikel over “Wat gebeurt er na de dood?”.

3. Hoe “oud” is het Universum?

Om deze sectie te kunnen begrijpen is er een spirituele basis-wet van de Creatie waar we op de hoogte van moeten zijn. Alles in het Universum, inclusief het Universum hetzelf, wordt eerst gecreëerd, dan voor een bepaalde periode onderhouden en uiteindelijk vernietigd. Creatie, onderhoud en vernietiging van het Universum en de elementen ervan zijn constante processen die zich voordoen sinds tijden onheuglijk.

Middels spirituele onderzoek, hebben we ondervonden dat het gehele Universum door zoveel van zulke cyclussen, van creatie, onderhoud en vernietiging, is gegaan. De gedeeltelijke vernietiging van het Universum is bekend als pralay en we hebben dit in meer details in de volgende secties hierbeneden uitgelegd.

Nadat het Universum gecreëerd is en voordat het vernietigd wordt, (oftewel tijdens de tijdsperiode dat het onderhouden wordt), gaat het door vele cyclussen. Het meest kleinschalige van al deze cyclussen (ook bekend als een paryay) bestaat uit 4 Tijdperken. Deze zijn Satyayug, Tretayug, Dwaparyug, en Kaliyug.

Door middel van spirituele onderzoek, hebben we ondervonden dat het volgende, het aantal jaren betreft van iedere van deze tijdperken in een cyclus:

In de huidige cyclus (paryay), zijn we ongeveer 5112 jaar verder in het tijdperk van Kaliyug (vertaald als het Tijdperk van Conflict). Daarom, sinds de huidige cyclus (paryay) startte, zijn we door grofweg ietsjes meer dan 3,8 miljoen jaar gegaan, en we hebben nog meer dan 420.000 jaar te gaan. Aan het einde van Kaliyug, is er een mini-vernietiging voordat Satyayug weer begint. De mini-vernietiging gaat voornamelijk over breedvoerige vernietiging zoals oorlog, natuurrampen, sterfgevallen, etc. Het level van vernietiging is fractioneel in vergelijking tot de vernietiging van het Universum, dat bekend is als pralay.

Een van de kernverschillen in deze Tijdperken is het level van sattvikta in de maatschappij en de modus spirituele level van de mensheid. Het volgende grafiek laat de modus van spirituele level van de mensheid in iedere Tijdperk binnenin een cyclus zien.

4. Kerncyclussen van het Universum

Het volgende betreft de andere kerncyclussen in tijd waar het Universum doorheen gaat:

4.1 Vernietiging van het Universum

De volgende criteria zijn de types van vernietiging die periodiek in het Universum plaatsvinden:

4.1.1 Pralay (iedere 4,32 miljard jaar)

  • Pralay wordt vertaald als de vernietiging van het Universum.

  • Wat wordt er vernietigd? Als een pralay plaatsvindt, dan wordt het Aardse zone (Bhulok) van bestaan (samen met de melkweg, sterrenstelsel, heelal, etc.), de Infernale Wereld (Bhuvalok), de 7 zones van de Hel (Patal), en de Hemel (Swargalok) vernietigd.

  • Wat blijft er over? Maar, de hogere positieve subtiele zones van Mahalok, Janalok, Tapalok en Satyalok blijven zoals ze zijn. De principes van God die verantwoordelijk zijn voor Creatie (Brahmā), Onderhoud (Vishṇu oftewel Nārāyaṇ) en Vernietiging (Mahēsh oftewel Shiva) blijven onaangetast.

  • Wanneer vindt dit plaats? Dit gebeurt eens in iedere 4,32 miljoen jaar, of 1000 cyclussen (paryay), of 1 dag (1 kalpa) van het Principe van Creatie (Brahma).

  • Na pralay, is 4,32 miljoen jaar vereist om de Creatie te materialiseren en om het tijdperk van Satyayug te laten starten. Om de Creatie te materialiseren, moet enige tijd voorbij gegaan zijn. Na de vernietiging, begint onmiddelijk het proces van Creatie, maar het wordt pas zichtbaar voor het natuurkundige oog na 4,32 miljoen jaar.

4.1.2 Mahapralay (iedere 432 miljard jaar)

  • In iedere 100 dagen van het Principe van Creatie (432 miljard jaar) is er een mahapralay (grofweg vertaald als vernietiging) dat plaatsvindt.

  • In mahapralay is er een vernietiging van het gehele universum, oftewel de 7 positieve en negatieve zones van het universum. De principes van God die verantwoordelijk zijn voor de Creatie, Onderhoud en Vernietiging van het universum trekken zich terug naar de ongemanifesteerde conditie.

  • Alleen het Allerhoogste principe van God resteert in de ongemanifesteerde (nirguṇ) vorm.

5. Verschillen tussen het perspectief van de moderne wetenschap en het perspectief van de spirituele wetenschap

De moderne wetenschap constateert dat het Universum meer dan 13 miljard jaar oud is (wikipedia.com). De voornamelijkste reden voor het verschil tussen het perspectief van de moderne wetenschap en de Zuivere Kennis dat verkregen is door spirituele onderzoek, is het gebrek van de capaciteit van het zesde zintuig (in vergelijking tot Heiligen) om het principe van Creatie, Onderhoud en Vernietiging van het Universum te begrijpen.

6. Overige criteria over de Creatie van het Universum en de mensheid

Het volgende betreft enkele andere relevante punten over de Creatie van het Universum, verkregen door middel van spirituele onderzoek.

V: Hoe lang duurde het voordat de Aarde haar huidige conditie verkeeg waarbij het bevolkt werd door mensen?

A: Als het Universum eenmaal zichtbaar wordt voor het grofstoffelijke oog, manifesteert het zich onmiddelijk in haar totaliteit. Er was geen periode van ontwikkeling voordat de Aarde bevolkt werd en Satyayug begon.

V: Wanneer bevolkten mensen de Aarde?

Neanderthal-Man.gifA: Mensen bevolkten de Aarde al vanaf het allereerste moment in het begin van Satyayug. Ze ontwikkelden zich niet vanuit de conditie van primaten of andere rassen zoals een populaire concept is dat geloofd wordt door de moderne wetenschap. Bijvoorbeeld, we ontwikkelden niet vanuit de conditie van een Homo Neanderthalensis, ook bekend als de Neanderthal persoon. De Neanderthal behoorde tot een andere ras.

Het voornamelijkste verschil tussen mensen in Satyayug en Kaliyug is het verschil in het gemiddelde spirituele level dat respectievelijk in Satyayug 70% was en in Kaliyug 20%. Omdat het sattvikta in Satyayug sterker was, was het verloop van vernietiging/veroudering langzamer. Bijvoorbeeld, de mensen in Satyayug leefden erg lang (gemiddeld genomen 400 jaar), waren erg groot, etc. Maar de levensduur van mensen in Kaliyug is afgenomen (70-80 jaar), ook is de gemiddelde lengte van de mens afgenomen. Telkens wanneer er grotere percentages van Raja en Tama subtiele componenten ontstaan, zoals in Kaliyug, raakt het proces van veroudering en het verloop van vernietiging versneld.

 

Het volgende tabel geeft een aantal overige aspecten weer over de vier tijdperken.

Rassen zoals dinosauriërs hebben bestaan in vele verschillende cyclussen (paryay) voorheen. Ook in deze cyclus hebben ze hun bestaan wellicht gehad tot aan enkele tijdperken zoals Tretayug, en raakten vervolgens uitgestorven. Het is hetzelfde met grotere mensen. Subtiele lichamen reïncarneren weer en weer als mensen gedurende de tijdperken, totdat ze verlost raken van de cyclus van geboorte en dood door het doen van spirituele oefening. Soortgelijk, zijn de dieren ook kleiner geworden in Kaliyug en sommige van de rassen zijn uitgestorven. Maar ze zullen weer verschijnen in de volgende cyclus.