Wat is het effect van het kussen van de hand of het voorhoofd van een dood lichaam?

Het verliezen van een dierbare is een traumatische ervaring voor iedereen. Soms kussen en omhelzen mensen die emotioneel gefrustreerd zijn het lichaam van de overledene. Dit kan echter schadelijk zijn voor zowel de persoon als het subtiele lichaam van de overledene.

De hoeveelheid aan gassen die vanuit het dode lichaam worden uitgestoten is hoog. Derhalve zijn de omgevingen rondom het dode lichaam beladen met verontrustende frequencies. Deze negatieve beladen omgeving is gunstig voor de functionering van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) en het verhoogt daarmeehun activiteiten.

Door het kussen van de hand of het voorhoofd van het dode lichaam kunnen de verontrustende energieën aanwezig op de huid van het dode lichaam de persoon binnentreden. Omdat de directe omgeving beladen is met verontrustende frequencies, raakt de persoon die het dode lichaam kust ook beladen met de vertontrustende frequencies waardoor de persoon het risico loopt van ernstig beïnvloedt te raken door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.).

Als de persoon die het dode lichaam kust beïnvloedt of bezeten is door spoken, dan kunnen deze aanwezige spoken, via zijn of haar aanraking, het dode lichaam binnentreden en het gaan beheersen. Ze kunnen vervolgens het subtiele lichaam van het dode lichaam gaan bemoeilijken en hierbij obstakels creëren voor het vervolgtraject van het subtiele lichaam in het hiernamaals.

Mensen die bij de begrafenis betrokkken zijn, zijn genoodzaakt om het lichaam van de overledene aan te raken om het voor te bereiden voor de ceremonies van de begrafenis. Dit is een professionele risico. Bijvoorbeeld, het personeel van de afdeling radiologie lopen, vanwege de eerbaarheid van hun professie, het risico van blootstelling aan schadelijke röntgenstralen. Derhalve dragen zij beschermkappen om zichzelf te beschermen van deze stralingen. Op dezelfde manier, lopen de mensen betrokken bij de begrafenis ook het risico om op een spiritueel niveau beïnvloedt te raken. Het is daarom aanbevolen dat ze de spirituele beschermende chant van Sree Gurudev Datta herhalen tijdens het uitoefenen van hun plichten. Het wordt ook sterk aangeraden dat ze op een dagelijkse basis standhouden met spirituele oefening. De spirituele oefening moet in overeenstemming zijn met de zes basis-principes in spirituele oefening, anders is het maar van weinig waarde voor het verkrijgen van aanhoudende bescherming.