Tidak mahu mendengar atas amalan kerohanian apa yang perlu dibuat

Tidak mahu mendengar atas amalan kerohanian apa yang perlu dibuat

Dalam kehidupan seharian kita, kita sering menyedari keperluan untuk berunding dengan seseorang ketika kita merasa kita tidak dilengkapi atau mampu menyelesaikan masalah atau situasi tertentu.

Sebagai contohnya,

  • Apabila kita sakit, kita mencari doktor yang baik atau pakar dalam bidang perubatan untuk membantu kita sembuh, dan kita mengikuti nasihatnya.
  • Apabila kereta kita rosak, kita mencari bantuan mekanik kereta dan kita mengikuti nasihatnya mengenai bagaimana untuk menjaga kereta.
  • Apabila kes mahkamah semakin besar di hadapan kita, kita mendapatkan nasihat peguam dan mengikutinya dengan teliti.

Ini adalah beberapa contoh di mana kita mencari nasihat orang lain. Kita menerima bahawa kita bukannya pakar dalam bidang-bidang tertentu dan sanggup membayar sejumlah wang yang besar kepada seorang pakar dalam bidang tertentu untuk membantu kita.

Namun, apabila datangnya kepada Kerohanian dan kemajuan kerohanian kita, dimana ianya adalah sebab utama mengapa kita dilahirkan (selain daripada menjalani takdir), kita lebih sering daripada tidak berfikir bahawa kita tahu apa yang terbaik untuk diri kita secara rohani. Tidak mendengar secara aktif atau mengambil apa-apa nasihat mengenai amalan kerohanian apa yang perlu dibuat, adalah menjadi halangan besar dalam amalan kerohanian, dan boleh memudaratkan kemajuan rohani kita.

Jadi, mengapakah kita menolak untuk mengambil panduan mengenai amalan kerohanian kita?

Antara sebab-sebab termasuk:

  • Kita berasa bahawa Kerohanian adalah sangat peribadi dan orang lain tidak akan dapat membimbing kita.
  • Kita tidak pasti siapa yang patut kita dengar.
  • Kita hanya berfikir bahawa hanya kita tahu apa yang terbaik untuk kita.

Untuk mengatasi halangan-halangan ini dalam membangunkan kemahiran mendengar kita, perkara-perkara berikut boleh diingat.

  • Sama seperti mana-mana bidang yang lain di mana kita memerlukan seorang pakar, dalam perjalanan rohani kita, juga memerlukan bimbingan kalau tidak, kita mungkin boleh membazirkan seumur hidup berjalan ke arah jalan kerohanian yang salah. Akibatnya, kita mungkin boleh buntu atau bahkan merosot dalam amalan kerohanian kita.
  • Jika kita tidak pasti siapa untuk mendengar, dengan mengikuti 6 prinsip asas amalan kerohanian boleh memudahkan kemajuan kita sehingga kita mendapat panduan dalam kehidupan kita.
  • Kerohanian adalah sangat peribadi dan kita masing-masing perlu mencari jalan sendiri untuk merealisasikan Tuhan. Bagaimanapun, kita masih memerlukan pemahaman mengenai prinsip dan kerangka rohani dalam membimbing pilihan keputusan kita dalam amalan kerohanian. Untuk mempelajari ini, kita perlu mendengar kepada orang lain yang telah pun berjalan, pada jalan kerohanian dimana secara sedar atau tidak mematuhi enam prinsip asas amalan kerohanian.
  • Sekiranya keinginan kita untuk maju secara rohani kuat, tulen dan tidak berat sebelah, ini sendiri akan menarik orang yang sesuai dalam kehidupan kita yang akan dapat membantu kita maju secara rohani tanpa mengira di mana kita berada dalam dunia. Ini adalah menurut pepatah lama bahawa ‘seseorang tidak perlu mencari seorang guru; guru akan muncul apabila pelajarnya sudah sedia ‘.